Edgecam | Aktualizacja modelu bryłowego Info Icon
Podczas programowania obróbki danej części możemy spotkać się z sytuacją, w której potrzebna będzie aktualizacja modelu bryłowego, ponieważ zmianie uległy pewne elementy lub wymiary. Jeżeli posiadamy poprawiony model, to możemy go zastąpić w oprogramowaniu Edgecam.
 

Edgecam | Aktualizacja modelu bryłowego

Edgecam | Aktualizacja modelu bryłowego

Podczas programowania obróbki danej części możemy spotkać się z sytuacją, w której potrzebna będzie aktualizacja modelu bryłowego, ponieważ zmianie uległy pewne elementy lub wymiary. Jeżeli posiadamy poprawiony model, to możemy go zastąpić w oprogramowaniu Edgecam.

 
Edgecam - Instalacja licencji studenckiej 2018 R2

Edgecam - Instalacja licencji studenckiej 2018 R2

Niniejszy film prezentuje proces instalacji licencji studenckiej Edgecam 2018 R2.

 
Edgecam | Prime Turning – Toczenie we wszystkich kierunkach

Edgecam | Prime Turning – Toczenie we wszystkich kierunkach

W najnowszej wersji oprogramowania Edgecam 2018 R2 do toczenia zgrubnego dodano możliwość wejścia i wyjścia narzędzia po łuku stycznym, dzięki czemu użytkownik może zastosować innowacyjne toczenie z wykorzystaniem płytek skrawających Sandvik Prime. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość toczenia we wszystkich kierunkach, zastosowanie dwukrotnie większej prędkości i posuwu oraz trwalsze płytki.

 
Edgecam Designer – Tworzenie brył za pomocą przeciągnięcia przekroju po prowadnicy

Edgecam Designer – Tworzenie brył za pomocą przeciągnięcia przekroju po prowadnicy

Edgecam Designer umożliwia użytkownikowi wiele sposobów na utworzenie powierzchni oraz brył. Jednym z nich jest tworzenie modelu powierzchniowego za pomocą przekroju i prowadnicy, a następnie przekształcenie powierzchni w bryłę.

 
Edgecam | Konwersja ścieżek 3-osiowych do płynnych 5 osi

Edgecam | Konwersja ścieżek 3-osiowych do płynnych 5 osi

Oprogramowanie Edgecam umożliwia przekonwertowanie ścieżek 3-osiowych do płynnych 5 osi, dzięki czemu użytkownik ma możliwość zastosowania narzędzi o mniejszych wysięgach.

 
Edgecam | Tworzenie powierzchni zamkniętej

Edgecam | Tworzenie powierzchni zamkniętej

W filmie przedstawione jest działanie funkcji tworzenia powierzchni – „Zamknięta”. Film wraz z opisem dostępny jest na stronie:
http://www.edgecam.pl/

 
Edgecam | Polecenie Kierunek Obróbki

Edgecam | Polecenie Kierunek Obróbki

Polecenie Kierunek obróbki służy do nadpisywania kierunku cięcia w cyklach toczenia. Szczególnie przydatne w przypadku używania oprawek kątowych.

 
Edgecam Designer – Edycja modelu bryłowego oraz zaślepianie otworów

Edgecam Designer – Edycja modelu bryłowego oraz zaślepianie otworów

Edgecam Designer pozwala m.in. w prosty sposób modyfikować wcześniej utworzony model bryłowy, zaślepiać rowki, kieszenie, dowolnie modyfikować wybrany element, a także zaślepiać otwory zarówno na powierzchni płaskiej jaki i powierzchni walcowej.

 
Pozycjonowanie części w Edgecam

Pozycjonowanie części w Edgecam

Podczas pracy w oprogramowaniu Edgecam możemy napotkać problem związany z nieprawidłowym ustawieniem bryły w stosunku do bazy początkowej. W celu edycji początkowego położenia modelu względem Zera Części należy skorzystać z funkcji Pozycjonowanie Części. Dana opcja umożliwia zmianę pozycji naszego zera i dostosowanie go do dowolnej płaszczyzny.

 
Edgecam Designer – Naprawa modelu powierzchniowego

Edgecam Designer – Naprawa modelu powierzchniowego

Dzięki Edgecam Designer możemy w prosty sposób naprawić model powierzchniowy, usunąć zbędną powierzchnię, zabudować nieciągłości modelu oraz przekształcić model powierzchniowy na model bryłowy.

 
Edgecam - dopasuj ścieżkę do półfabrykatu

Edgecam - dopasuj ścieżkę do półfabrykatu

Nowa opcja Dopasuj ścieżki do półfabrykatu została dodana do zakładki Ogólne w cyklu Zgrubnym. Dana opcja pozwala na analizę bieżącego półfabrykatu i pominięcie obszaru gdzie się on nie znajduje.

 
Przyblizenie fragmentu symulacji

Przyblizenie fragmentu symulacji

Wewnętrzna symulacja pozwala nam na dokładną obserwację poruszającego się narzędzia po ścieżce. Możemy korzystać z niej automatycznie wybierając ikonę odtwarzania do przodu lub do tyłu lub zatrzymać symulację i samemu przesuwać wskaźnikiem po pasku według naszej potrzeby. W chwili gdy symulacja danego cyklu bądź całej sekwencji jest bardzo długa, ręczne manipulowanie wskaźnikiem może być uciążliwe. Przytrzymując klawisz SHIFT i zaznaczając odpowiedni fragment paska symulatora, przybliżamy go w celu ułatwienia poruszania się wskaźnikiem po wybranym fragmencie.

 
Edgecam Designer – Tworzenie brył na podstawie dokumentacji 2D

Edgecam Designer – Tworzenie brył na podstawie dokumentacji 2D

Edgecam Designer to nie tylko narzędzie do modelowania i edycji bryły czy powierzchni. Dzięki niemu możesz w prosty sposób przekształcić plik z dokumentacji płaskiej to jest .dwg lub .DXF na model bryłowy.

 
Tworzenie uchwytu szczekowego

Tworzenie uchwytu szczekowego

Własny uchwyt szczękowy w oprogramowaniu Edgecam można wykonać dwoma sposobami: poprzez podanie parametrycznych wymiarów oraz poprzez dodanie brył. Oba te sposoby przedstawione są w video tutorialu.

 
Designer - wprowadzenie

Designer - wprowadzenie

Edgecam Designer to narzędzie CAD mające za zadanie wspieranie oprogramowania CAM. Umożliwia on między innymi tworzenie modeli od podstaw i modyfikowanie istniejących, naprawianie powierzchni czy tworzenie modeli na podstawie dokumentacji 2D. Dzięki wykorzystaniu modelowania bezpośredniego użytkownik może intuicyjnie modyfikować wybrany model poprzez złapanie i przeciągnięcie wybranej powierzchni, co daje pełną swobodę podczas konstruowania. Designer obsługuje wszystkie popularne formaty plików CAD przez co jest narzędziem elastycznym i uniwersalnym.

 
Tworzenie geometrii nawinięcia – Zakładka Obrotowa

Tworzenie geometrii nawinięcia – Zakładka Obrotowa

W oprogramowaniu Edgecam istnieje kilka sposobów na wygenerowanie ścieżki nawiniętej na detal. Jeżeli nie posiadamy modelu i nie możemy skorzystać z cechy obrotowej, wówczas należy skorzystać z zakładki Obrotowa i stworzyć geometrię płaską przeznaczoną do obróbki na pobocznicy walca.

 
Profil tokarski

Profil tokarski

Tworzenie profilu tokarskiego z modelu.

 
Szablon obróbki

Szablon obróbki

Oprogramowanie Edgecam umożliwia użytkownikowi inteligentne wykorzystanie już zaprogramowanej obróbki na jednym detalu do obróbki innego podobnego detalu. Dzięki opcji Szablon można stworzyć Makro, które zawiera zdefiniowaną obróbkę.

 
Wykorzystanie M funkcji - wstawianie kodu NC

Wykorzystanie M funkcji - wstawianie kodu NC

Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, Edgecam umożliwia dopisywanie linijki kodu NC w przez nas wybranym miejscu.

 
Kontrola uchwytów

Kontrola uchwytów

Edgecam daje możliwość włączenia opcji umożliwiającej automatyczne omijanie zdefiniowanych uchwytów. Generowana ścieżka będzie omijać obszary, w których znajduje się uchwyt, dodatkowo możemy zdefiniować naddatek od tego obszaru w płaszczyźnie XY, oraz w osi Z, lub naddatek 3D na całej powierzchni uchwytu.

 
Automatyczny półfabrykat z modelu

Automatyczny półfabrykat z modelu

W celu szybkiej weryfikacji obróbki w symulatorze bez konieczności tworzenia półfabrykatu, możemy zastosować opcję „Automatyczny półfabrykat z modelu”.

 
Kieszeń 2D

Kieszeń 2D

Poznaj możliwości edytowania Kieszeni 2D w Edgecam

 
Cecha profil ze ścianki

Cecha profil ze ścianki

Zobacz jak utworzyć ręcznie cechę typu Kieszeń

 
Szybkie wyszukiwanie

Szybkie wyszukiwanie

Zapoznaj się z narzędziem szybkiego wyszukiwania w Edgecam

 
Asystent technologii

Asystent technologii

Dzięki Asystentowi technologii możemy w prosty sposób edytować podstawowe materiały, a także tworzyć własne, które będą wykorzystywane w późniejszej obróbce. Daje on nam również możliwość tworzenia i edycji płytek skrawających oraz wprowadzania parametrów skrawających, które będą wykorzystywane w cyklach.

 
Model Parametryczny

Model Parametryczny

Tworzenie modelu parametrycznego w module Part Modeler

 
Moduł „Inspection”

Moduł „Inspection”

 
Wczytywanie grafiki oprawki noża tokarskiego

Wczytywanie grafiki oprawki noża tokarskiego

 
Definiowanie ZERO

Definiowanie ZERO

Zobacz, jak poprawnie zdefiniować ZERO podczas przygotowania geometrii do obróbki.

 
Tworzenie prostego modelu obrotowego za pomocą EWS

Tworzenie prostego modelu obrotowego za pomocą EWS

 
Frezowanie tworzenie przekroju detalu

Frezowanie tworzenie przekroju detalu

Tworzenie przekroju w dowolnym miejscu na detalu

 
Operacje frezowania na tokarce

Operacje frezowania na tokarce

Wyszukiwanie cech osiowych oraz obróbka

 
Zgrubne toczenie Wave

Zgrubne toczenie Wave

Wykorzystanie strategii wave w tokarskiej obróbce zgrubnej

 
Obróbka naroży

Obróbka naroży

Usuwanie resztek materiału w narożach

 
obrobka wariantowa

obrobka wariantowa

Zobacz działanie frezarskiego cyklu wykończeniowego

 
Tworzenie głowicy kątowej w Magazynie narzędzi

Tworzenie głowicy kątowej w Magazynie narzędzi

Przedstawiono tu sposób tworzenia głowicy kątowej przy wykorzystaniu modelu w formacie .meg.

 
Edgecam na Mach Tool 2016

Edgecam na Mach Tool 2016

Wywiad z Wojciechem Stręciwilkiem - Dyrektorem Handlowym | Edgecam Polska - w trakcie targów Mach-Tool 2016.

 
Obróbka kieszeni na tokarce z osią B

Obróbka kieszeni na tokarce z osią B

Prowadzenie obróbki z wykorzystaniem wieloosiowego modułu tokarskiego.

 
Toczenie wahadłowe w Edgecam

Toczenie wahadłowe w Edgecam

Zaawansowany cykl Edgecam, który pozwala zwiększyć wydajność obróbki.

 
Toczenie - Opcja Wyciągnięcie Wałka

Toczenie - Opcja Wyciągnięcie Wałka

Połączenie w Edgecam dwóch funkcji: Wyciągnięcie wałka oraz Przechwyt daje możliwość przesunięcia elementu na wrzecionie głównym. Umożliwia również zastosowanie pod-wrzeciona jako dodatkowego podparcia części, co zapewnia sztywność podczas obróbki długich elementów.

 
Wyciananie drutowe – Inteligentny cykl, symulacja

Wyciananie drutowe – Inteligentny cykl, symulacja

Zobacz nowy Inteligentny cykl wycinania drutowego oraz symulację wyseparowanych elementów.

 
Tytuł: Aktualizacja operacji – automatyczne wykrywanie uchwytów

Tytuł: Aktualizacja operacji – automatyczne wykrywanie uchwytów

Unikanie kolizji narzędzia z uchwytem dzięki aktualizacji Operacji w Edgecam 2016R1

 
Obróbka z nawinięcia w Edgecam

Obróbka z nawinięcia w Edgecam

Zobacz, jak w łatwy sposób wykonać z Edgecam obróbkę powierzchni elementów walcowych.

 
Sprawdzenie kolizyjności oprawki

Sprawdzenie kolizyjności oprawki

Nie wiesz jak sprawdzić kolizyjność oprawki? Zobacz nasz najnowszy tutorial.

 
Zaawansowany cykl 5-osiowy - obróbka kanałów

Zaawansowany cykl 5-osiowy - obróbka kanałów

Poznaj jak zaprogramować obróbkę kanałów w Edgecam.

 
Tworzenie szablonu obróbki w Edgecam

Tworzenie szablonu obróbki w Edgecam

Tworzenie szablonu obróbki jeszcze nigdy nie było tak proste. Przekonaj się sam.

 
Przygotowanie modelu powierzchniowego do obróbki w Edgecam

Przygotowanie modelu powierzchniowego do obróbki w Edgecam

Tym razem pokażemy Wam jak przygotować model powierzchniowych do obróbki w Edgecam.

 
Przygotowanie uchwytu w EWS

Przygotowanie uchwytu w EWS

Jak przygotować uchwyt w EWS? Zobacz tutorial przygotowany przez naszych specjalistów.

 
Współpraca z biblioteką narzędzi Adveon

Współpraca z biblioteką narzędzi Adveon

Zobacz jak Edgecam współpracuje z biblioteką narzędzi Adveon.

 
Tworzenie modelu na podstawie dokumentacji 2D [Edgecam Tutorial]

Tworzenie modelu na podstawie dokumentacji 2D [Edgecam Tutorial]

Jak na podstawie dokumentacji 2D tworzyć modele?
Zobacz tutorial przygotowany przez naszych specjalistów.

 

Na skróty

Zapytaj o ofertę
Zapytaj o szkolenie
Bezpłatna wersja testowa
Edgecam Student Edition
Zapytaj o postprocesor
Zgłoś problem techniczny
 

 
 

Warto zobaczyć

Zamów Newsletter
Opieka Techniczna
Postprocesory

 

 

_usuk