5 najlepszych funkcji EDGECAM 2018 R2

Najnowsza wersja oprogramowania EDGECAM 2018 R2 została wzbogacona o wiele nowych funkcji i udoskonaleń, które pozwolą oszczędzić twój czas oraz ułatwią pracę. Poniżej przedstawiamy 5 nowych funkcji, które uznaliśmy za najciekawsze.

Przejścia Wielokrotne z obsługą Spirali

W najnowszej wersji oprogramowania EDGECAM 2018 R2 wprowadzono możliwość wyboru Spirali przy jednoczesnym użyciu przejść wielokrotnych:

 • • Na tym etapie jest to możliwe tylko przy wskazaniu ścian pionowych, które mają dokładną geometrię.
 • • Jeśli geometria wejściowa nie jest odpowiednia dla funkcji Ścieżek Wielokrotnych po spirali, komunikat zostanie wyświetlony i ścieżki zostaną wygenerowane na płasko.

Uwaga: W poprzednich wersjach oprogramowania opcja Spirali na zakładce Głębokość była niedostępna, gdy Ścieżki Wielokrotne były ustawione na zakładce Ogólne.

Cykl Obróbka wgłębna

Wejście po łuku w toczenie zgrubnym

W cyklu toczenia zgrubnego dodano możliwość wejścia i wyjścia narzędzia po łuku stycznym:

 • • Jest to preferowana metoda dla wchodzenia w twarde materiały takie jak tytan itp.
 • • Metoda ta jest wymagana, gdy kierunek cięcia jest odwrócony. Jest to preferowany kierunek cięcia dla płytek Sandvik Prime.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykle obróbki powierzchniowej w trybie obrotowym dla narzędzia osiowego

W najnowszej oprogramowania EDGECAM dostępne są następujące cykle obróbki powierzchniowej w środowisku toczenia w trybie obrotowym z zamontowanym osiowo narzędziem:

 • • Wierszowanie
 • • Koncentryczny
 • • Obróbka naroży
 • • Po powierzchni
 • • Obróbka ołówkowa
 • • Ścieżki
 • • Koncentryczne
 • • Po krzywych
 • • Kołowe

Cykle te są również dostępne w środowisku frezowania w trybie obrotowym, gdy oś obrotowa jest równoległa do osi narzędzia.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Gwintowania dostępny dla wszystkich rodzajów noży tokarskich

Dotychczas w EDGECAM, Gwintowanie możliwe było jedynie z użyciem noża do gwintowania.

Jednak formy gwintów występują we wszystkich kształtach i rozmiarach, dlatego teraz możemy pozwolić, aby cykl odbywał się przy użyciu dowolnego typu noża tokarskiego.

Przykład pokazuje formowanie gwintu o kształcie kwadratowym za pomocą noża do rowków.

Cykl Obróbka wgłębna

Ulepszenia w uchwycie wielopozycyjnym

W najnowszej wersji oprogramowania szereg zmian wprowadzono również w użyciu modułu uchwytu wielopozycyjnego, od dodawania uchwytu i edycji zamontowanych części po usprawnienie ogólnej wydajności. Po więcej informacji zapraszamy do Opisu Nowości EDGECAM 2018 R2 gdzie szczegółowo przedstawiono wprowadzone zmiany.

Cykl Obróbka wgłębna

Poprzedni | Następny