Automatyczny półfabrykat z modelu

EDGECAM jako zintegrowane narzędzie do komputerowego programowania obróbki, zawiera wiele funkcjonalności wspomagających wykonywanie codziennych inżynierskich zadań. Jedną z takich funkcji jest „Automatyczny półfabrykat z modelu”.

Cykl Obróbka wgłębna

Funkcja ta może być zastosowana w celu szybkiej weryfikacji obróbki w symulatorze bez konieczności tworzenia półfabrykatu.

W ten sposób geometria półfabrykatu do symulatora jest generowana na podstawie modelu, co pozwala nam na przejrzystą symulację takich operacji jak na przykład grawerowanie, bez wcześniejszego stosowania obróbki wstępnej.

Poprzedni | Następny