Półfabrykat typu Kostka oraz Bieżący

Celem tutorialu jest pokazanie możliwości cyklu obróbki Zgrubnej przy wykorzystaniu półfabrykatu typu Kostka oraz Bieżacy. W cyklu poprzez określenie odpowiedniego typu półfabrykatu możliwe jest oszczędzenie czasu oraz uniknięcie generowania ścieżek w powietrzu.

Półfabrykat Kostka

Edytujemy cykl Zgrubny wybierając Kostkę jako półfabrykat.

Cykl Obróbka wgłębna

Ścieżki narzędzia będą utworzone w oparciu o prostokątną obwiednię wokół części.

Skrawanie

Bieżący półfabrykat

Aktualny półfabrykat może zostać stworzony lub zaktualizowany za pomocą opcji Uaktualnij półfabrykat dostępnej na zakładce Obróbka.

Skrawanie

Edytujemy cykl Zgrubny i zmieniamy typ półfabrykatu na Bieżący półfabrykat.

Skrawanie

Ścieżka narzędzia zostanie utworzona w oparciu o Bieżący półfabrykat.

Skrawanie

Po zasymulowaniu obróbki zgrubnej element będzie wyglądał jak poniżej.

Skrawanie

Poprzedni | Następny