Software Update 3 dla EDGECAM 2016 R2

Dla użytkowników EDGECAM 2016 R2 udostępniamy najnowsze aktualizacje - Software Update 3.

Aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:

  • Cykl Wiercenie - Poprawiono działanie kontroli kolizji z półfabrykatem.
  • Operacja wiercenie - Poprawiono filtrowanie względem średnicy. Pozostawienie pustego okna Wyjście nie powoduje już przyjęcia w cyklu wartości 0.
  • Cykl Profilowanie / Podprogramy - Małe wahania ścieżek na różnych poziomach nie powodują już problemów z generowaniem podprogramów. Cykl nie generuje ścieżek kolidujących z geometrią, nie jest już konieczne odświeżanie cyklu.
  • Cykl Po Powierzchni - Wyeliminowano problem z wyświetlaniem Wektorów Normalnych Ścieżki.
  • Symulator - Poprawiono kontrolę kolizji względem elementów maszyny.
  • Kinematyka Maszyny - Poprawiono działanie komunikatów przy wprowadzaniu i zapisywaniu zmian w drzewie kinematyki obrabiarki.
  • Biblioteka pdi.lib - Teraz działa w wersji 32-bitowej.
  • Okno Ustawienia - Teraz odświeża się automatycznie przy wstawianiu bryły.
  • MTM - Zaimplementowano symulację dla ruchomych głowic.
  • PEPS Wire - Poprawiono zapis obróbki do bazy danych.

 

 

Kliknij, aby pobrać aktualizacje

Poprzedni | Następny