Simulate TurnMill with X Axis on the spindle
Wirefeame Profiling Cycle Multiple Pass for Dovetail Cutters
Wavefrom Rough Turning
Horizontal Head AC axis B axis Table support
Screenshot
Screenshot

EDGECAM 2022.0

Moduł CAD DESIGNER, symulator NCSIMUL, poprawa wydajności systemu to jedne z najważniejszych ulepszeń w nowym wydaniu EDGECAM 2022.0, zapraszamy do zapoznania się z artykułem.
 

Nowa konfiguracja maszyny

EDGECAM 2022.0 oferuje wsparcie dla obrabiarek sześcioosiowych. W szczególności, poziome obrabiarki z 2 programowalnymi osiami w „głowicy” mogą być zsynchronizowane ze stołem obrotowym. Obsługiwana jest prosta obróbka 3+2, jak również złożone 5-osiowe frezowanie symultaniczne we wszystkich konfiguracjach. Użytkownicy mają dostęp do nowego polecenia „Wskaż osie obrotowe”, które pozwala użytkownikowi aktywować preferowaną oś do obróbki. 


Wydajność

Skrócenie czasu obliczeń poprzez wykorzystanie obliczeń wielowątkowych, doprowadziło do poprawy jakości pracy z cyklem obróbki zgrubnej. Niezależnie od tego, czy obrabiany jest model krawędziowy, czy bryłowy, EDGECAM 2022.0 generuje ścieżki narzędzia 2-3 razy szybciej niż poprzednie wersje.


NCSIMUL Essential - Symulacja ścieżki narzędzia

Jako nową opcję dodano możliwość przeprowadzania symulacji obróbki w module NCSIMUL Essential. Moduł jest w pełni zintegrowany z systemem EDGECAM i obejmuje symulację frezowania 3-osiowego.

Za pomocą NCSIMUL Essential użytkownicy mogą przeprowadzać symulację przede
wszystkim części, półfabrykatu, uchwytu, narzędzi i ścieżki narzędzia.
NCSIMUL Essential uruchamiany jest za pomocą opcji dostępnej na karcie Obróbka
pod przyciskiem Symulacja. Użytkownicy mogą dynamicznie wchodzić w interakcje ze ścieżką narzędzia, wskazując dokładnie, który wiersz kodu będzie symulowany. Można utworzyć wiele płaszczyzn przekroju poprzecznego, w celu zbadania wynikowego przedmiotu obrabianego.


Licencja CAD 3D - DESIGNER Companion

Wraz z wycofaniem EWS w kolejnej wersji EDGECAM, uruchomione zostało nowe rozwiązanie CAD jakim jest DESIGNER. Podobnie jak w przypadku EWS, DESIGNER będzie działać po zaakceptowaniu przez użytkownika warunków użytkowania, podobnych do tych wymaganych podczas uruchomienia EWS.

DESIGNER Companion będzie dodany do wszystkich konfiguracji licencji klienta, które są na aktywnej subskrypcji.

DESIGNER to aplikacja do bezpośredniego modelowania. Modelowanie bezpośrednie uwalnia użytkownika od ograniczeń tradycyjnego systemu modelowania. Zamiast modyfikować długie serie parametrów w celu wprowadzenia zmian w projekcie, modelowanie bezpośrednie umożliwia użytkownikowi przesuwanie, ciągnięcie i przeciąganie geometrii w celu uzyskania pożądanego kształtu. Zmiany te mogą mieć całkowicie dowolne kształty lub być sterowane numerycznymi przyrostami i pomiarami pobranymi z istniejącej geometrii. Wiedza o tym, jak skonstruowano oryginalny model, nie jest już konieczna, a zmiany projektowe nie są ograniczone do oryginalnych metod tworzenia. Modelowanie bezpośrednie daje użytkownikowi pełną swobodę konstrukcyjną, niezależnie od tego, czy tworzy nowy komponent, czy modyfikuje istniejący projekt utworzony w dowolnym z niezliczonych formatów CAD obsługiwanych przez DESIGNER.

EDGECAM DESIGNER posiada dodatkowe moduły takie jak:

  • 2D Drawing – do tworzenia rysunków konstrukcyjnych z modeli 3D.
  • Advanced Customisation – bezpłatny dodatkowy moduł pozwalający na dostosowywanie interfejsu pod własne potrzeby oraz nagrywanie makr.
  • Analysis – moduł do dokładnej analizy bryły pod względem możliwości produkcji.

Rowki zgrubnie - Bieżący półfabrykat

Cykl Rowki zgrubnie otrzymał dodatkową funkcję „Użyj bieżącego półfabrykatu”.

W poprzedniej wersji cykl nie rozpoznawał pozostałego półfabrykatu i tworzył niepotrzebne przejazdy narzędzia. Dzięki rozwiązaniu zredukowane zostały "puste" przejścia narzędzia a, co za tym idzie skrócony czas trwania cyklu. W zależności od części składowej niektóre ścieżki narzędzia można zmniejszyć nawet o 50-60%.


Cykl Zgrubny - Kontrola wejścia po Spirali

Wprowadza nową funkcjonalność pozwalającą użytkownikom na ściślejszą kontrolę ścieżki narzędzia i skrócenie czasu cyklu, w szczególności podczas korzystania ze strategii Typ wejść - Spirala, użytkownik może teraz określić wartość Minimalnej Spirali dla ścieżki narzędzia. Bez tej kontroli Typ wejścia mógł zmienić się na Zygzak, co powodowało wydłużenie czasu cyklu, a co za tym idzie skracana była żywotność narzędzia.


Cykl Tekst - Dojazd na bezpieczny

Zarówno Cykl Tekst, jak i Rowek oferują lepszą kontrolę ścieżki narzędzia dzięki dodaniu opcji - „Dojazd na bezpieczny”. Funkcjonalność można znaleźć we wszystkich innych cyklach frezarskich. Użytkownicy nie muszą od tej wersji dodawać dodatkowych instrukcji CAM, aby uniknąć potencjalnych kolizji ścieżki narzędzia, cykle zagwarantują, że ścieżka narzędzia zostanie zainicjowana w bezpiecznej pozycji.


Cykl Zgrubny i Profilowanie - Cecha otwór nieprzelotowy

Obróbka poniżej głębokości cechy otworu nieprzelotowego do tej pory nie była możliwa, w nowym wydaniu cykl Zgrubny oraz Profilowanie pozwala na obróbkę poniżej głębokości cechy. Dawniej ścieżka narzędzia zatrzymywała się dokładnie na głębokości cechy, co w niektórych przypadkach powodowało pozostawienie na dnie otworu resztek materiału. Użytkownicy mogą teraz określić ujemną wartość głębokości, aby mieć gwarancję pełnej obróbki cechy, ponadto ścieżka narzędzia jest automatycznie blokowana tak aby nie prze frezować elementu za otworem.


Zgrubne Toczenie Wave - Wygładzanie kodu NC

Cykl Zgrubne Toczenie Wave został ulepszony poprzez dodanie opcji Wygładzanie
kodu NC. Pozwala to zmniejszyć kod NC o 75%.


Rowki profile - Dołącz pierwszy i ostatni element

Dodatkowa funkcja podczas korzystania z polecenia „Przytnij promieniem”, została dodana w cyklu Rowki profile, oferuje cztery ustawienia – Brak, Pierwszy, Ostatni i Oba. Nowa funkcja zapewnia dokładniejszą kontrolę ścieżki narzędzia i zapobiega przypadkowym uszkodzeniom, gdy rowek znajduje się blisko sąsiedniej cechy.


Wycinanie drutowe

  • Wsparcie dla Uniqua Machine: nowy postprocesor jest dostępny dla AC Uniqua machine
  • Aktualizacja technologii dla Accutex (AU-700 IA).

 

 

Więcej informacji w Opisie nowości:

EDGECAM 2022.0 - Opis nowości

 

 

 

Poprzedni | Następny