EDGECAM | Designer – nowy system bezpośredniego modelowania

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadziliśmy do naszej oferty potężny system bezpośredniego modelowania - EDGECAM | Designer, który wypełnia lukę między modułami CAD i CAM, koncentrując się na konkretnych potrzebach programistów.

Jako samodzielna aplikacja do portfolio CAM, nowo dostępny EDGECAM | Designer pozwala użytkownikom tworzyć nowe projekty lub modyfikować istniejącą geometrię z zewnętrznych systemów CAD. Zapewnia bardzo szybkie, dynamiczne środowisko edycji i modelowania, w którym użytkownicy po prostu szkicują, przeciągają, przytrzymują, pchają lub przekręcają, tworząc i modyfikując modele.

Posiadanie tego jednego i ujednoliconego rozwiązania dla projektów opartych na bryłach daje użytkownikom systemu EDGECAM elastyczność otrzymywania pliku CAD z dowolnego źródła, do przeglądu lub modyfikacji.

EDGECAM | Designer zapewnia m.in. łatwy w obsłudze intuicyjny interfejs użytkownika, modelowanie bezpośrednie środowiska CAD, połączone modelowanie powierzchni, krawędzi i bryły, skuteczne szkicowanie z automatycznym tworzeniem regionu, naprawa powierzchni wczytanych plików, obszerna lista importu formatów CAD.

Więcej informacji o aplikacji EDGECAM | Designer na stronie: DESIGNER

Poprzedni | Następny