Wykorzystanie Polecenia Wstaw, łączenie sekwencji oraz optymalizacja

W tym tutorialu dowiesz się jak skorzystać z polecenia Wstaw oraz jak łączyć i optymalizować sekwencje obróbkowe.

1. W pierwszym etapie należy wczytać odpowiedni uchwyt wielopozycyjny oraz utworzyć Zera, do których będą wstawiane poszczególne elementy.

2. Aby ustawić elementy na uchwycie skorzystamy z opcji Wstaw, dlatego przechodzimy na zakładkę Plik->Wstaw->Wstaw część. Do okienka Plik części wczytujemy model, Zaznaczamy opcję Dodaj sekwencje, Zero docelowe wybieramy z listy, jest to jedno z wcześniej utworzonych zer, czyli Datum 1.

3. Klikamy Wstaw. Pierwszy element został umieszczony, kolejne modele wczytujemy w ten sam sposób z tym że Zero docelowe wybieramy kolejno: Datum 2, Datum 3, Datum 4.

4. Po wstawieniu wszystkich elementów uchwyt powinien wyglądać tak jak poniżej.

5. Wykonamy teraz połączenie wszystkich sekwencji, aby wykonać tą operację przechodzimy do zakładki Obróbka, w sekwencji mamy utworzone pięć odrębnych instrukcji, klikamy prawym klawiszem myszy na pierwszą i wybieramy opcję Połącz.

6. Po wybraniu opcji, wyświetli się okienko, gdzie wprowadzamy Opis, wybieramy sekwencje, które chcemy połączyć i klikamy OK.

7. Zaakceptowanie okienka spowoduje wygenerowanie jeszcze jednej sekwencji, która jest wynikiem połączenia wszystkich pięciu wcześniej stworzonych instrukcji.

8. Po bliższym sprawdzeniu sekwencji, może się okazać że ścieżki narzędzia zawierają niepotrzebne przejazdy, dlatego wykorzystamy opcję Optymalizuj, aby jeszcze bardziej udoskonalić instrukcje.

9. Klikając prawym klawiszem myszy na nowej sekwencji wybieramy z menu Optymalizuj, w wyświetlonym oknie wprowadzamy odpowiednie parametry i akceptujemy okienko.

10. Poniżej zdjęcie przed i po zastosowaniu opcji Optymalizacja.

Poprzedni | Następny