EDGECAM | Designer – Edycja modelu bryłowego oraz zaślepianie otworów

Jako samodzielna aplikacja do portfolio CAM, nowo dostępny EDGECAM | Designer pozwala użytkownikom tworzyć nowe projekty lub modyfikować istniejącą geometrię z zewnętrznych systemów CAD. Zapewnia bardzo szybkie, dynamiczne środowisko edycji i modelowania, w którym użytkownicy po prostu szkicują, przeciągają, przytrzymują, pchają lub przekręcają, tworząc i modyfikując modele.

EDGECAM | Designer pozwala m.in. w prosty sposób modyfikować wcześniej utworzony model bryłowy, zaślepiać rowki, kieszenie, dowolnie modyfikować wybrany element, a także zaślepiać otwory zarówno na powierzchni płaskiej jaki i powierzchni walcowej.

Możliwości edycji brył w EDGECAM | Designer prezentujemy w poniższym filmie:

Poprzedni | Następny