Funkcja "Znajdź cechy"

Cykle obróbkowe w EDGECAM tworzone są na podstawie elementów takich jak np. linie, punkty, łuki, cechy. Zgrubne i wykańczające cykle toczenia, rowki, cykle otworów, wymagają obecności tych elementów w celu wygenerowania ścieżki narzędzi.

EDGECAM oferuje użytkownikowi możliwość automatycznego wyszukiwania Cech, które są powiązane z modelem bryłowym.

Cykl Obróbka wgłębna

Wybierając opcję Znajdź cechy program w oparciu o określone Zero, wyszukuje wszystkie cechy znajdujące się na modelu bryłowym, które mogą być obrabiane i dodaje je w przeglądarce Cechy do drzewka. Zakładka Frezowanie zawiera cechy frezarskie takie jak Kieszenie, Stemple 2D, Otwarte kieszenie, Płaskie regiony itp.

Obróbka wgłębna z EDGECAM

Przechodząc na zakładkę Opcje dodatkowo można modyfikować takie parametry jak warstwy oraz kolory wyświetlania poszczególnych warstw.

Zakładka Toczenie pozwala na wyszukiwanie cechy dla takich powierzchni jak Profile tokarskie, Profil czołowy i Profil Tylny, Rowki, Gwinty. Dodatkowo możliwe jest określanie początkowych i końcowych punktów. Pozwala to na większą elastyczność i zwiększenie automatyzacji obróbki za pomocą strategii.

Skrawanie

Poprzedni | Następny