Nauka sukcesu

Nauka sukcesu

Wzrost wydajności, wyższa jakość oferowanych produktów i rezygnacja z dostawców zewnętrznych. Oto jak EDGECAM pozwala amerykańskiej firmie Island e-Beam, LLC odnieść sukces na wymagającym rynku nowych technologii.

Island e-Beam, LLC, zlokalizowana w Bradenton na Florydzie, wytwarza komponenty do urządzeń emitujących wiązki elektronów w celu wytwarzania powłok PVD. Poza producentami kompletnych systemów PVD, grono klientów Island e-Beam, LLC stanowią wielkie przedsiębiorstwa z branży militarnej i lotniczej, ale także drobni wytwórcy elementów dekoracyjnych.

Pomimo szerokiego spektrum odbiorców, konkurencja na polu dostawców tego typu rozwiązań jest niewielka. David Ferguson, właściciel Island e-Beam, LLC nie ma wątpliwości, co stoi za sukcesem jego przedsiębiorstwa – to konieczność stałego analizowania, wyciągania właściwych wniosków, a w konsekwencji nieustannego udoskonalania oferowanych produktów. Na tym polu wiele firm próbuje konkurować, jednak często pozostają w tyle.

Ta świadomość technologicznego i organizacyjnego rozwoju Fergusona, pozwala firmie być jednym z najlepszych  producentów i dostawców podzespołów do PVD. Jest to rezultat jego wieloletniego doświadczenia jako pracownika firm dostarczających na rynek kompletne systemy PVD. Wytworzenie prawidłowo działającego systemu PVD wymaga od inżynierów szerokiej wiedzy z dziedziny fizyki. Prąd o wysokim napięciu (10 kV) przyspiesza strumień elektronów wygenerowanych przez ogrzanie włókien wolframowych. Strumień taki zostaje następnie skupiony i skierowany na materiał, który ma być odparowany. Później ten zamieniony w parę fragment ciała stałego nanoszony jest z powrotem na inne ciało stałe. Tak uzyskane  podłoże w postaci cienkiej warstwy materiału, zwykle ma grubość kilku  angstremów. Jeden angstrem stanowi jedną miliardową część metra. Grubość końcowej powłoki PVD jest jednak zmienna - może mieć wielkość pojedynczej warstwy materiału, a może się składać nawet z 180 warstw (powłok).

Głównym czynnikiem kierującym Fergusona w kierunku podjęcia samodzielnej produkcji elementów niezbędnych do zbudowania wiązki źródła elektronów, były kłopoty z dostawcami i ich produktami. Problemy z dotrzymaniem terminów i niska jakość dostarczanych podzespołów znacząco dezorganizowały proces produkcyjny.

Kolejnym zasadniczym elementem były bariery technologiczne, z którymi dostawcy nie potrafili sobie poradzić. Emitery elektronów wykonuje się z materiałów takich jak: OFHC miedzi, stali nierdzewnej, miękkich gatunków stali, molibdenu, tantalu, wolframu, tytanu. Niewiele firm potrafi je właściwie obrabiać.

Dodatkowym obciążeniem były wysokie ceny zamawianych elementów.

Zirytowany tą sytuacją, Ferguson zakupił centrum frezarskie Haas VF-2 i w 2009 roku rozpoczął samodzielną działalność produkcyjną. Tu jednak największym wyzwaniem dla inżyniera, który nigdy wcześniej nie pracował z maszynami CNC, stało się oprogramowanie. Próby wygenerowania właściwego kodu Ferguson nazywa „nieustanną walką”. Za każdym razem - wspomina - kiedy starał się wygenerować ścieżkę, występowały usterki. Wsparcie techniczne natomiast nie było w stanie ustalić przyczyn problemów.

Poszedł więc o krok dalej. Zafascynowany ogromną funkcjonalnością i łatwością obsługi nowego, zaprezentowanego systemu CAM, zdecydował się wdrożyć oprogramowanie  EDGECAM – system firmy Vero Software.

Fergusona, będącego laikiem w dziedzinie programowania maszyn, ucieszył system potrafiący przejąć na siebie znaczną część pracy programistycznej. Jak stwierdził:

Niektóre części, które wytwarzamy są złożone. Teraz możemy po prostu zamodelować bryłę i na jej podstawie sprawnie przygotować obróbkę i wygenerować ścieżki narzędzia.

Do tworzenia modeli bryłowych Island e-Beam, LLC wykorzystywało rozwiązania komputerowego wspomagania projektowania, takie jak AutoCad czy SolidWorks. Tutaj EDGECAM dał się poznać jako „CAD-owo neutralny”, gdyż oferuje bezproblemową współpracę z dowolnym systemem CAD bez konieczności translacji danych. Modele bryłowe można łatwo importować, ponieważ oprogramowanie automatycznie identyfikuje cechy do obróbki. W rezultacie ścieżka narzędzia w EDGECAM pozostaje asocjatywna do projektu oryginalnego, co pozwala zachować integralność projektu.

Zarząd również docenia możliwość ograniczenia w swojej firmie ryzyka błędu ludzkiego. Pomimo iż produkowane elementy są zwykle powtarzalne, to generowane procesy mają często tysiące linii kodu. Przy wymaganej dużej dokładności obróbki ryzyko pomyłek było niegdyś znaczne.

W trakcie codziennej pracy z EDGECAM odkryto wiele innych szczególnie użytecznych funkcji – wśród nich możliwość obróbki kieszeni z pochylonymi ściankami, która pozwoliła znacznie uprościć proces produkcyjny.

Ostatnio David Ferguson zdecydował się na wdrożenie modułu EDGECAM Workflow po to by po raz kolejny usprawnić możliwości produkcyjne swojej firmy Island e-Beam, LLC. Workflow to prosty w użyciu interfejs wspomagający proces przygotowania detalu do obróbki. Workflow kompleksowo wspomaga sposób przygotowania technologii – od doboru narzędzi skrawających do zarządzania półfabrykatami, uchwytami oraz strategiami obróbczymi. Pomaga programistom w podejmowaniu najlepszych decyzji na każdym etapie procesu technologicznego.

Teraz dbając o ciągły rozwój swojej firmy, zdobywanie nowych rynków i utrzymanie się na pozycji solidnego partnera biznesowego, przedsiębiorca pamięta, iż u podstaw jego sukcesu leży ciągłe doskonalenie oferowanego produktu. Zadowolony z dokonanego niegdyś wyboru systemu CAM oraz ciągłego, kompleksowego wsparcia technicznego ze strony dostawcy – reseller’a firmy Vero Software, Ferguson reasumuje:

Obróbka z EDGECAM przebiega szybko, więc nie muszę pilnować i ciągle minimalizować tego czasu. Większy nacisk kładę na prawidłowość wykonania elementów. „EDGECAM Workflow to narzędzie które stawia nas w czołówce producentów elementów i urządzeń PVD.

Osiągnięte korzyści:

  • Bezproblemowa i intuicyjna obsługa oprogramowania przez osoby niemające dużego doświadczenia w programowaniu maszyn CNC,
  • możliwość szerokiej i w pełni asocjatywnej współpracy EDGECAM z poprogramowaniami typu CAD,
  • wyeliminowanie konieczności zlecania produkcji i usług firmom zewnętrznym,
  • ciągłe podnoszenie jakości wykonywanych podzespołów,
  • silna i stabilna pozycja firmy Island e-Beam, LLC wśród producentów komponentów do systemów PVD.

Więcei informacji o działalności firmy: www.islandebeam.com

 

 

Poprzedni | Następny