EDGECAM i NCSIMUL podbijają Politechnikę Rzeszowską

Już od tego semestru EDGECAM i NCSIMUL wspierają kierunki Mechaniki i Budowy Maszyn na Politechnice Rzeszowskiej.

Starając się odpowiadać na rosnące oczekiwania uczniów i przedsiębiorców, chcąc w pełni wykorzystać dostępne narzędzia, coraz więcej szkół decyduje się na wzbogacenie oferty edukacyjnej o nowe profile i poszerzone materiały dydaktyczne. Jednym z przykładów łączenia oczekiwań rynkowych z procesem kształcenia jest Politechnika Rzeszowska, której studenci na kierunku Mechaniki i Budowy Maszyn rozpoczęli naukę EDGECAM – wiodącego oprogramowania CAD już od tego semestru, natomiast NCSIMUL – oprogramowanie do optymalizacji, symulacji i weryfikacji kodu NC, zostanie wdrożony od następnego semestru.

Zaawansowane oprogramowanie CAD/CAM EDGECAM i NCSIMUL dostępne są na katedrze Technik Wytwarzania i Automatyzacji Politechniki Rzeszowskiej. Uczone będą na 1 i 2 stopniu studiów Mechaniki i Budowy Maszyn na studiach dziennych i zaocznych. Studenci po tym kierunku w przyszłości będą mieli możliwość podjęcia pracy w zawodach takich jak Technolog czy Programista maszyn CNC. Problemy obróbki części, z którymi na pewno spotkają się podczas pracy, zostaną z powodzeniem  rozwiązane za pomocą programu EDGECAM lub NCSIMUL.

 
Wersje oprogramowania Student Edition to propozycja skierowana do uczniów szkół średnich, studentów uczelni technicznych oraz osób zainteresowanych techniką CAD/CAM/CNC. Jest to wiodący w świecie systemem do komputerowego wspomagania procesu wytwarzania. Tworząc wydajny kod NC, wspomaga obróbkę skrawaniem we wszystkich branżach przemysłu.
 
W obecnych czasach gdy ewolucji podlegają poszukiwane na rynku pracy funkcje i wymagane umiejętności – zmieniają się również oczekiwania jakie mamy wobec instytucji szkoleniowych. Dzisiejsi młodzi to zasób, o wykorzystaniu którego powinniśmy myśleć nie tylko w perspektywie bieżącej, ale też w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat ich aktywności zawodowej.
 
Wg. raportu NCBR (źródło: ncbr.gov.pl) już dziś zatrudnienie młodych charakteryzuje brak stabilności, przy czym wykazują oni wyższą skłonność do mobilności zawodowej niż miało to miejsce do tej pory. Umiejętność przewidywania tendencji i reagowania na zachodzące zmiany jest zatem kluczowa gdy myślimy o zapewnieniu młodym ludziom odpowiednich kompetencji w celu sprawnego poruszania się na rynku pracy.
 
Mówiąc o odpowiednich kompetencjach mamy na myśli kierunki w jakich rozwija się przemysł. Jak twierdzą jednak przedsiębiorcy (żródło:  South Poland Cleantech Cluster) jedną z barier we wdrażaniu nowych rozwiązań jest brak możliwości pozyskania odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, oraz niewystarczające kompetencje kadry w zakresie nowych technologii. Zasadne jest zatem przeanalizowanie jakie umiejętności i kompetencje warto rozwijać i wspierać w procesie edukacji.
 
Oprogramowanie EDGECAM to obecnie jeden z najpopularniejszych systemów CAM w Polsce. Ponad 300 szkół technicznych używa oprogramowania EDGECAM w swoim programie nauczania. Niemal każda uczelnia techniczna posiada wersje edukacyjne systemu.

 

Poprzedni | Następny