Nowe strategie Obróbki tokarskiej w Centrum Badawczo – Rozwojowym HTM

W Centrum Badawczo – Rozwojowym HTM 29 sierpnia odbyło się seminarium. Przy współpracy z firmą Verashape, która jest głównym dystrybutorem oprogramowania EDGECAM oraz firmą narzędziową Sandvik zostały zaprezentowane nowe strategie w toczeniu.

Prezentacja na temat programowania obróbki w EDGECAM obejmowała nowe metody toczenia miedzy innymi zastosowanie strategii Wave, czyli dynamicznego toczenia rowków oraz programowanie Prime Turning.

Firma HTM podczas swojego pokazu porównywała metodę konwencjonalną do metody Prime Turning. Na maszynie Okuma LB3000 EX II testowano wpływ parametrów na łamanie wióra przy zastosowaniu materiału typu stal C45 oraz wpływ na zużycie płytki przy zastosowaniu materiału typu Duplex. Natomiast na maszynie Okuma LT2000EX 2t2my sprawdzano dynamiczny proces rowkowania oraz metodę odcinania w osi Y.

Sandvik zaprezentował wielofunkcyjne narzędzia tokarskie CoroTurn Prime. Podczas pokazów na obu maszynach mogliśmy zaobserwować, że zastosowanie tych narzędzi znacząco zwiększa produktywność zachowując wymaganą dokładność wykonania części.

Poniżej przedstawiamy krótką relację z wydarzenia.


Poprzedni | Następny