EDGECAM Workflow zmienia podejście do sposobu definicji obróbki. EDGECAM Workflow to nowa rewolucyjna metoda szybkiego przygotowania obróbki. Jeżeli przygotowanie obróbki zajmuje Ci wiele godzin, musisz zostawać po godzinach, aby uruchomić kolejny detal oraz nigdy nie masz czasu na przerwę w trakcie pracy to rozwiązanie jest właśnie dla Ciebie. Wdrażając EDGECAM Workflow Twoje problemy z czasem zostaną rozwiązane.

EDGECAM Workflow

Przyspieszone generowania kodu CNC

EDGECAM Workflow został zaprojektowany w celu zmniejszenia kosztów, poprawienia jakości, a przede wszystkim skrócenia czasu realizacji. Workflow doskonale zna i rozumie wymagania przebiegu produkcji co przekłada się na znaczące przyspieszenie procesu generowania ścieżek. Został wyposażony w intuicyjny interfejs, który pozwala na szybką i sprawną naukę obsługi nawet nowym użytkownikom. 

Wczytywanie i bazowanie elementów do obróbki.
W rozpowszechnionych na rynku systemach CAM użytkownik musi sam skonfigurować środowisko pracy. Do definiowania punktu bazowego, półfabrykatu i cech do obróbki stosuje się podstawowe polecenia i funkcje. Od teraz w oprogramowaniu EDGECAM proces ten jest w pełni zautomatyzowany. 

Inteligentny dobór maszyn I metod obróbki.
Na podstawie analizy geometrii wczytanego modelu EDGECAM sugeruje użytkownikowi najlepszą metodę obróbki. Lista maszyn jest optymalizowana pod kątem wykonywanej obróbki, możliwości maszyn i ich przestrzeni roboczej oraz zdefiniowanych limitów osi.

EDGECAM Workflow

Przygotowanie półfabrykatu na podstawie modelu lub bazy danych elementów.
Baza danych półfabrykatów zawiera elementy, które są najczęściej stosowane w obróbce jako tzw. przygotówki. Są to między innymi: pręty, rury, prostopadłościany. Bazując na geometrii wczytanego modelu programista (technolog) może bardzo szybko zdefiniować odpowiedni półfabrykat z bazy lub jednym kliknięciem wskazać bryłę, która określa kształt półfabrykatu. 

Wczytywanie modelu oprzyrządowania.
Menedżer oprzyrządowania pozwala na zaimportowanie geometrii imadeł, łap mocujących, zacisków i innych elementów oprzyrządowania. Zdefiniowanie tych elementów pozwala na zoptymalizowanie ścieżek narzędzia i uniknięcie ewentualnych kolizji z narzędziem i elementami obrabiarki.

Zarzadzanie strategiami wspomagającymi proces przygotowania obróbki.
Zespół inżynierów zajmujący się tworzeniem oprogramowania EDGECAM w oparciu o swoje doświadczenie sugerują, że najlepszą metodą wykonania obróbki jest tworzenie strategii obróbkowych bazujących na cechach. Strategie obróbkowe umożliwiają automatyczne wygenerowanie obróbki z doborem odpowiednich narzędzi oraz parametrów technologicznych. Cykle obróbkowe w zależności od potrzeb użytkownika można modyfikować nie zależnie od użytej strategii obróbkowej. Zmiana wejść /wyjść narzędzia, parametrów technologicznych, tolerancji nie stanowi najmniejszego problemu. Programista (technolog) ma możliwość modyfikowania strategii obróbkowych dostosowując je do technologii używanej w danym przedsiębiorstwie i tworzyć nowe dedykowane strategie pod obróbkę określonych detali.

EDGECAM Workflow

Workflow – Etapy przygotowania obróbki.

Interfejs:  Uproszczony wygląd programu zbliżony jest do interfejsu oprogramowania „Microsoft Office 2010”. Pozwala to użytkownikowi na wydajniejsze i efektywniejsze zarządzanie plikami oraz folderami.

Automatyzacja: Dynamiczne I w pełni automatyczne pozycjonowanie detalu oraz definicja półfabrykatu wraz z oprzyrządowaniem umożliwia znaczne skrócenie czasu przygotowania modelu do obróbki.
 
Wykrywanie cech: Funkcja automatycznego wykrywania cech pozwala na wykrycie wszystkich cech obróbkowych przy użyciu prostego i intuicyjnego kreatora. 
 
Sekwencja obróbki: Plan obróbki może być modyfikowany za pomocą techniki przeciągnij I upuść. Wykryta zmiana kolejności wykonywanych operacji powoduje automatyczne aktualizowanie sekwencji w celu wykonania szybkiego podglądu wprowadzonych zmian.
 
Weryfikacja kodu NC: Oprogramowanie EDGECAM pozwala na wykonanie symulacji przygotowanej technologii obróbkowej detalu. Podczas symulacji sprawdzana jest poprawność wygenerowanego kodu NC. Program automatycznie wykrywa kolizje, przekroczenie limitów osi i dokonuje weryfikacji wyniku obróbki z modelem. Podczas porównania program automatycznie dobiera skalę kolorów, która pozwala na wyróżnienie miejsc gdzie występują podcięcia lub jest pozostawiony naddatek. Dodatkowo plik kodu NC zostaje otwarty w edytorze kodu, aby użytkownik mógł sprawdzić czy w kodzie nie są zawarte dodatkowe informacje i ostrzeżenia wygenerowane z post procesora. 
 

EDGECAM Workflow

Zobacz EDGECAM Workflow w praktyce klikając tutaj

Poprzedni | Następny