Obróbka w EDGECAM 2015 R1

Najnowsza wersja rozwiązania EDGECAM 2015 R1 zawiera szereg usprawnień w obróbce. Zobacz poniżej jak EDGECAM 2015 rewolucjonizuje programowanie CAM na światową skalę, zapewniając Ci innowacyjne środowisko pracy.

Nowy Cykl Toczenie Zgrubnego Wave

Wykorzystując technologię Wave, opracowaliśmy nowy cykl toczenia zgrubnego, który wykorzystuje do obróbki okrągłą płytkę utrzymującą stałą siłę obróbki.

 

Nowy Cykl Grawerowania
 
 
Nowy cykl Grawerowania wprowadza możliwość kształtowania naroży oraz wąskich przejść za pomocą narzędzi takich jak frez stożkowy oraz frez kulisty.
 

Zgrubny i Profilowanie

Nowe opcje Optymalizacja i Tolerancja liniowości zostały dodane do zakładki Kontrola w cyklu zgrubnym i profilowania.
  • Optymalizacja - Pozwala użytkownikowi wybrać metodę kontrolowania kolejności obróbki.
  • Tolerancja liniowości - wartość tolerancji, która pozwala tolerancji liniowości  przesunięcie o wartość w wierszu lub kolumnie.
 

Wskaż powierzchnię

Nowa opcja Wskaż powierzchnię została dodana do karty Ogólne w cyklach takich jak Wierszowanie, Koncentryczny, Profilowanie, Obróbka naroży i Obróbka ołówkowa, po zaznaczeniu opcji i wyborze poszczególnych cech cały model będzie chroniony.
 

Profilowanie

Cykl Profilowania posiada teraz dodatkowe opcje pozwalające chronić część, uchwyt itp. Niektóre z nich są domyślnie włączone. Będzie to miało wpływ na generowane ścieżki poprzez stare strategie gdzie do tej pory nie było tych dodatkowych opcji, dlatego zaleca się aktualizację starych strategii tak, aby były kontrolowane przez nowe opcje.
 

Tryb obrotowy

Nowa opcja Aktywna Oś została dodana do Trybu obrotowego, dzięki niej możliwy jest wybór aktywnej osi podczas obróbki obrotowej.
 

Cykl Toczenia wykańczającego, Zakończenie ścieżki

 
Ścieżka narzędzia może być teraz ograniczona poprzez wprowadzenie dodatkowych wartości dla opcji Zakończenie X Z. Ścieżka narzędzia jest usuwana, jeśli wychodzi poza zakres wprowadzonych wartości.
 

Opcja Tylko cechy czołowe

 
Dodano nową opcję wyszukiwania cech Tylko cechy czołowe, która po wybraniu wyszuka jedynie cechy znajdujące się na czołowej powierzchni elementu. Dodatkowo, jeśli cecha będzie zaznaczone nie będą wyszukiwane cechy znajdujące się w tylnej części profilu.
 
Jest to typowe dla maszyn z pojedynczym wrzecionem gdzie przednia i tylna część elementu jest obrabiana osobno.
 

Selektywna Synchronizacja

Nowa opcja Wybór głowicy została dodana do okna dialogowego Synchronizacja głowic, pozwala ona na synchronizację poszczególnych głowic pozwalając tym samym na swobodną pracę niezsynchronizowanym głowicom.

Uwaga: Funkcja dostępna tylko wtedy, gdy maszyna posiada więcej niż dwie głowice.


Dodawanie Zer w Toczeniu

 
Podczas tworzenia nowej sekwencji Toczenia za pomocą kreatora sekwencji, są tworzone dodatkowe Zera tak, aby pomóc w procesie obróbki.
 

Nowe ustawienie w systemie

 
Nowa opcja Obróć wskaźnik wraz z zmianą orientacji została dodana do Ustawień systemu. Opcja ta działa w połączeniu z Ustawieniami narzędzia Zerem oprawki ustawieniem Zera narzędzia. Narzędzia z Magazynu Narzędzi mogą być definiowane w kierunku innym niż osiowy z ustawionymi wartościami wskaźnika X i Z względem ustawionego kąta B0.
 

Ulepszone ustawienie Cech drutu

Algorytm cech drutu został wzbogacony o nowy modyfikator Odchylenie Tolerancji, który daje dodatkową kontrolę nad wyszukiwaniem cech drutu.
 

Poprzedni | Następny