Obróbka wielozadaniowa

Moduł toczenia wieloosiowego w oprogramowaniu EDGECAM wspiera obrabiarki o różnej konfiguracji. Mogą to być tokarki 2-osiowe, dwuwrzecionowe, z magazynem rewolwerowym lub z dodatkowymi osiami C,Y i B. Ponadto moduł obsługuje centra tokarskie i tokarsko-frezarskie. Obróbka toczeniem, frezowaniem i wierceniem programowana jest w jednym środowisku, z zachowaniem pełnej integracji rożnych typów obróbki i asocjatywności z modelem.

EDGECAM posiada zaawansowane cykle tokarskie do obróbki zgrubnej i wykończeniowej. Wspiera planowanie, wytaczanie i wiercenie. Generuje kod dedykowany dla określonego sterowania, bądź zgodny z wytycznymi normy ISO. Możliwość importu modelu oprawki dla narzędzia pozwala jeszcze lepiej określić wysięg płytki, a tym samym pełniej wykorzystać obszar pracy narzędzia. Takie podejście pomaga lepiej chronić obrabiane powierzchnie przed podcięciem. Eliminuje też niepotrzebne przejścia narzędzia poza materiałem.

Stały nacisk na obniżenie kosztów produkcji wymaga zwracania szczególnej uwagi na skrócenie czasu trwania cyklu obróbki. EDGECAM wychodzi tu naprzeciw oczekiwaniom. Stale rozwija funkcjonalność modułu toczenia wieloosiowego w kierunku najnowocześniejszych obrabiarek z dodatkowym oprzyrządowaniem i wyposażeniem.

Obrabiarki wielozadaniowe dają szerokie możliwości. Wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem zwiększają elastyczność hali produkcyjnej. Dlatego też wiele z tych maszyn wyposażono w dodatkowe głowice z osiami C, Y i B oraz przeciwwrzeciona.

Obróbka symultaniczna 4 i 5 osiowa dla centr tokarsko-frezarskich

EDGECAM, wraz z rozwojem nowoczesnych technologii skrawania, rozwija i przygotowuje dodatkowe cykle obróbkowe dla obrabiarek 4 i 5 – osiowych. Umożliwia prowadzenie obróbki symultanicznej na obrabiarkach wielozadaniowych. W kolejnych branżach przemysłu podstawowym wymogiem stają się obrabiarki pozwalające wykonać na jednej maszynie operacje tokarskie jak i frezarskie.

EDGECAM wyposażono więc w zaawansowane operacje skrawania dla obrabiarek 4 i 5-osiowych. Pozwalają one w bardzo prosty sposób przygotować obróbkę skomplikowanych elementów. Dla wymagających użytkowników udostępniono specjalistyczne cykle obróbkowe, zwiększające potencjał w tworzeniu kodu NC oraz pozwalające lepiej kontrolować proces generowania ścieżek. Zaawansowane funkcje dla obrabiarek wielozadaniowych pozwalają wykonać:

  • Frezowanie osiowe
  • Frezowanie promieniowe
  • Frezowanie z użyciem osi Y

EDGECAM umożliwia obróbkę w dwóch trybach: w trybie płaskim oraz obrotowym. Zastosowanie odpowiedniego trybu pracy pozwala lepiej dopasować kształt ścieżek, co redukuje przejścia. Dzięki temu wygenerowany kod NC jest znacznie krótszy.

Wsparcie dla obróbki z osią B

W środowisku do obróbki wielozadaniowej EDGECAM w pełni wspiera możliwości obrabiarek wyposażonych w dodatkową oś obrotową B. Zdefiniowana oś, w zależności od konfiguracji, może być dedykowana tylko do pracy na wrzecionie głównym lub przeciwwrzecionie. Umożliwia też obróbkę na obydwu wrzecionach naprzemiennie.

Pozycjonowanie osi B na górnej głowicy zwiększa zakres pracy narzędzia. Pozwala również prowadzić obróbkę elementów o skomplikowanych kształtach. Wykorzystanie dodatkowej osi B zwiększa możliwości w obróbcze elementów i zakres stosowania wybranych cykli obróbkowych, jak frezowanie kieszeni, otworów oraz obróbka powierzchni swobodnych.

Obróbka z dodatkową osią B zwiększa wydajność produkcyjną przedsiębiorstw. Pozwala w pełni wykorzystać potencjał obrabiarek i zminimalizować koszty stosowanego oprzyrządowania.

Obsługa górnej i dolnej głowicy w toczeniu 4-osiowym

EDGECAM pozwala wykonywać obróbkę na maszynach wyposażonych w 4-osie. W Obrabiarkach 4-osiowych najczęściej stosowanymi konfiguracjami są 3-osie liniowe +1 oś obrotowa. Producenci centr tokarskich 4-osiowych często stosują w swoich rozwiązaniach podwójne głowice rewolwerowe. Umożliwiają one jednoczesne skrawanie na wrzecionie i przeciwwrzecionie. Zaimplementowana w programie EDGECAM obsługa głowic pozwala zdefiniować więcej niż dwie głowice. Od teraz użycie więcej niż jednego narzędzia skrawającego może odbywać się równocześnie na przeciwwrzecionie i wrzecionie głównym. Obsługa górnej i dolnej głowicy rewolwerowej jest również zintegrowana z symulatorem.

Obróbka lustrzana w toczeniu

W celu zwiększenia wydajności obróbki określonego elementu na obrabiarkach wielozadaniowych wyposażonych w dwie głowice rewolwerowe oraz w wrzeciono i przeciwwrzeciono umożliwiono wykonanie obróbki lustrzanej. Daje to możliwość skrawania dwóch takich samych elementów podczas jednej operacji. Polecenie Obróbka lustrzana generuje ścieżki dla przeciwwrzeciona lub wrzeciona głównego, będące lustrzanym odbiciem wygenerowanych ścieżek.

Toczenie symetryczne

Toczenie symetryczne to jeden z wielu zaawansowanych cykli w programie EDGECAM. Pozwala zwiększać wydajności obróbki. Polega na prowadzeniu obróbki przy użyciu jednocześnie dwóch narzędzi. Górne i dolne głowice rewolwerowe pracują jednocześnie. Ustawione są względem siebie naprzeciw osi Z. Cykle te mają dodatkowy parametr przesunięcia w osi. Zadeklarowana wartość wymusza na aktywnej głowicy jej przesunięcie o zadaną wartość względem drugiej głowicy. Tak zdefiniowana praca głowic pozwala na ponad dwukrotne usuwanego materiału. Cykl również wymusza automatyczną synchronizację współpracujących głowic.

Synchronizacja głowic

Zaawansowane cykle obróbcze wymagają często synchronizacji pracujących głowic. Korzystanie z funkcji Synchronizacja głowic sprowadza się do wybrania opcji i zaznaczenia głowic do synchronizacji. Dlatego też obsługa synchronizacji jest prawie automatyczna i intuicyjna. Synchronizacja jest bardzo ważnym elementem przy tworzeniu sekwencji obróbkowej, gdyż wyznacza kolejność wykonywania cykli oraz pozwala redukować czas potrzebny na wykonanie detalu.

Symulacja obróbki wielozadaniowej

EDGECAM umożliwia wykonanie symulacji uwzględniającej kinematykę maszyny. Taka symulacja prezentuje wszystkie zakresy ruchów obrabiarki, jak również ruchy oprzyrządowania takiego jak: konik i podtrzymka. Podstawą analizy kolizji jest praca narzędzia podczas wykonywania obróbki skrawaniem w materiale. Ważne jest aby symulacja dawała możliwość sprawdzania kolizji z pozostałymi narzędziami zamocowanymi w głowicy. Większość centr tokarskich posiada relatywnie małą przestrzeń roboczą, stwarzającą duże prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji np. przy stosowaniu narzędzi typu wytaczadło. Ich wysięg może być większy niż długość narzędzia skrawającego. EDGECAM posiada możliwość wykrycia kolizji dla wszystkich narzędzi w głowicy. Uwzględnia przy tym podzespoły obrabiarki oraz różnego rodzaju oprzyrządowanie.

Podczas procesu symulacji program automatycznie pogrubia w sekwencji aktualnie wykonywane elementy. Narzędzie porównania pozwala użytkownikowi zaobserwować różnice pomiędzy aktualnym kształtem obrabianego półfabrykatu a docelowym wzorcem. Pomaga określić rozmiar naddatków i zaobserwować miejsca, w których obrabiana powierzchnia mogła ulec uszkodzeniu. W ten sposób użytkownik dostaje wspaniałe narzędzie do kontroli jakości wykonanej obróbki.


Wykorzystaj zalety obróbki wielozadaniowej - Zapytaj o EDGECAM

Poprzedni | Następny