Obróbka z osią B

EDGECAM oferuje wieloosiowy moduł tokarski do programowania obróbki cech frezarskich przy dowolnej orientacji osi B zarówno dla wrzeciona głównego, jak i przeciwwrzeciona.

Obróbka z osią B umożliwia pochylenie głowicy narzędziowej pod zadanym kątem i frezowanie w trybie płaskim (XYZ) z ustawionym wrzecionem.

Charakterystyczne cechy oferowane przez EDGECAM dla tokarek z osią B to:

  • Wsparcie dla pozycjonowania osi B górnej głowicy.
  • Frezowanie płaskie XYZ z pochyloną wyłącznie osią B.
  • Możliwość programowania osi B zarówno dla wrzeciona głównego jak i dla przeciwwrzeciona.

Cały proces opiera się na tworzeniu Zera (lokalny układ współrzędnych). Zera definiowane są ze wstążki Ustawienia, a elementy tworzone są relatywnie do tych Zer. Elementami tymi mogą być zarówno modele drutowe, jak i cechy.

Podczas obróbki, Zera te wykorzystywane są do zorientowania narzędzia skrawającego zgodnie z geometrią cechy.

Usprawnij obróbkę w swojej firmie - Zapytaj o EDGECAM

Poprzedni | Następny