Pierwsze kroki z EDGECAM - panel startowy

EDGECAM Panel startowy jest aplikacją pozwalającą na uruchomienie EDGECAM oraz powiązanych z nim dodatkowych programów. Zapewnia korzyści takie jak:

  • • Możliwość włączenia konkretnego środowiska bez późniejszej potrzeby zmiany ustawień i profili wewnętrznych.
  • • Możliwość przypięcia potrzebnych plików.
  • • Dostęp do Part Modeler, Strategy Manager, Edytora, Kreator postprocesorów i ostatnio używanych plików.
  • • Możliwość przypięcia skrótów innych programów, takich jak CAD.
  • • Możliwość sprawdzenia CLS i automatycznego uruchomienia.

Aby przejść do Panelu startowego należy kliknąć dwukrotnie na ikonę (rys.1) prawym klawiszem Cykl Obróbka wgłębna myszy i poczekać aż uruchomi się interfejs startowy (rys.2).

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.1. Ikona pozwalająca na uruchomienie EDGECAM Panel startowy

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.2. Panel startowy EDGECAM

Koncentrując się na EDGECAM i części Panelu startowego poniżej przedstawiona jest funkcjonalność niektórych znajdujących się w nim podprogramów.

Obszar Aplikacji daje szybki dostęp do takich programów jak Menadżer obrabiarki, Asystent technologii itp. (rys.3). Możliwe jest tu również podpinanie skrótów innych programów np. CAD, kalkulator w prosty sposób za pomocą przeciągnięcia i umieszczenia ikony programu.

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.3. Dodatkowe Aplikacje

Wybierając z Aplikacji Menadżer Półfabrykatów (rys.4) znajdziemy tutaj listę zdefiniowanych półfabrykatów.

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.4. Aplikacje

Półfabrykaty można usuwać lub edytować w zależności od potrzeb. Aby dodać nowy półfabrykat (rys.5) należy kliknąć lewym klawiszem myszy na ikonę „plusa” znajdującą się w lewym górnym rogu okna, po kliknięciu pojawi się pasek z graficznie przedstawionymi półfabrykatami, po wyborze możliwe jest również zdefiniowanie jego parametrów.

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.5. Półfabrykaty

Kolejną aplikacją jest Menadżer obrabiarki. Po wybraniu aplikacji pojawi się okno z listą wszystkich dostępnych maszyn (rys.6), oprócz grafiki są tutaj zawarte dodatkowe informacje w odniesieniu do konkretnej maszyny np. Zakres, Sterownik, Typ.

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.6. Menadżer obrabiarki

Aby zobaczyć podstawowe funkcje takie jak Baza, Domyślny materiał, Domyślne jednostki itp. przechodzimy do Ustawień (rys.7).

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.7. Ustawienia

Kolejną funkcją jest Asystent zestawów narzędzi (rys.8).

Cykl Obróbka wgłębna

Rys. 8. Asystent Zestawu narzędzi

Zestawy narzędzi stosowane są w celu zapewnienia prawidłowego oprzyrządowania dla maszyny/ modelu. Okno składa się z dwóch obszarów Plan i Narzędzia (rys.9). Oprócz domyślnych zestawów można tworzyć również własne.

Cykl Obróbka wgłębna

Rys. 9. Zestawy narzędzi

Aby stworzyć nowy Plan klikamy na [Plan] a następnie [Dodaj]. Wprowadzamy parametry, a następnie wybieramy [OK] (rys.10).

Cykl Obróbka wgłębna

Rys. 10. Wprowadzone parametry w zakładce Ogólnie

Nowo dodany plan zostanie wyświetlony na liście z lewej strony. Do Planu można dodać dowolną ilość narzędzi. W sekcji narzędzia wybieramy np. PCLNL-2525-M12 0.8 Rad General a następnie klikamy [Dodaj…] (rys. 11).

Cykl Obróbka wgłębna

Rys. 11. Wybór narzędzia

Po dodaniu narzędzia pojawi się nowe okno, w którym wprowadzamy parametry (rys.12).

Cykl Obróbka wgłębnaCykl Obróbka wgłębna

Rys. 12. Zakładka Zestaw i Oprawka

Aby wyświetlić listę z narzędziami klikamy dwukrotnie lewym klawiszem myszy na nowoutworzonym Planie, a następnie przechodzimy na zakładkę Narzędzia (rys.14).

Cykl Obróbka wgłębna

Rys. 14. Plan z listą narzędzi

Poprzedni | Następny