Polecenie Kierunek obróbki

Polecenie Kierunek obróbki służy do nadpisywania kierunku cięcia w cyklach toczenia. Polecenie jest szczególnie przydatne w przypadku używania oprawek kątowych.

Opcji Kierunek Obróbki nie znajdziemy w standardowej wstążce funkcjonalności programu, musimy ją albo wyciągnąć za pomocą opcji dostosuj wstążkę lub wyszukać w oknie szybkie wyszukiwanie.

Cykl Obróbka wgłębna

Zastosuj – jeśli opcja jest zaznaczona, instrukcja polecenia w sekwencji będzie działać i zastąpi kierunki cięcia w kolejnych cyklach, jeśli jest odznaczona instrukcja polecenia odwoła nadpisywanie kierunku cięcia kolejnych cyklach.

Kierunek obróbki – kąt jest mierzony w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od osi Z. Kąt 0° odpowiada pozytywnemu kierunkowi wzdłuż osi Z, 180° odpowiada ujemnemu kierunkowi wzdłuż osi Z.

Kierunek Głębokość skrawania – patrząc wzdłuż kierunku cięcia, następne cięcie nastąpi po lewej lub prawej stronie bieżącego cięcia.

Poniżej film prezentujący zastosowanie polecenia Kierunek obróbki.

Poprzedni | Następny