Półfabrykat typu Odlew oraz Model 3D

Celem tutorialu jest pokazanie możliwości cyklu obróbki Zgrubnej przy wykorzystaniu półfabrykatu typu Odlew oraz Model 3D. W cyklu poprzez określenie odpowiedniego typu półfabrykatu możliwe jest oszczędzenie czasu oraz uniknięcie generowania ścieżek w powietrzu.

Półfabrykat Odlew

Edytujemy cykl Zgrubny i modyfikujemy na zakładce Ogólnie parametr Półfabrykat, Typ: Odlew dla naddatku wprowadzamy wartość np. 5.

Cykl Obróbka wgłębna

Wybieramy [OK]. Zostanie wygenerowana ścieżka narzędzia która dla wybranego typu półfabrykatu będzie wyglądała inaczej niż dla pozostałych typu półfabrykatu.

Skrawanie

Półfabrykat Model 3D

W kolejnym przypadku zastosujemy półfabrykat z modelu 3D, aby zastosować taki rodzaj półfabrykatu należy mieć wcześniej zapisany model, który będzie reprezentował nasz półfabrykat, tak więc przechodzimy do wstążki Ustawienie. Z okna Cechy Usuwamy istniejący Półfabrykat.

Skrawanie

Wybieramy polecenie UstawienieDodaj półfabrykat. Ładujemy model reprezentujący półfabrykat.

Skrawanie

Nie jest konieczne określanie warstwy, wstawiony element powinien być automatycznie umieszczony w nowej warstwie. Sprawdzamy zakładkę Bryły w PlikUstawienia.

Skrawanie

Przechodzimy na wstążkę Obróbka. Edytujemy cykl Zgrubny. Ponownie określamy wprowadzone współrzędne, definiujemy typ półfabrykatu, jako Model 3D.

Skrawanie

Klikamy Półfabrykat na interaktywnej wstążce wskazywania.

Skrawanie

Dla wyświetlonego komunikatu Wskaż Powierzchnię, Bryłę lub STL jako półfabrykat. Wybieramy wcześniej załadowany model z okna Cechy, a następnie akceptujemy zmiany.

Skrawanie

EDGECAM wykorzysta teraz wskazany półfabrykat do wygenerowania ścieżki narzędzia.

Skrawanie

Poprzedni | Następny