Użytkownicy wiodącego oprogramowania jakim jest EDGECAM doceniają profesjonalny cykl szkoleń z jego zakresu. Uważają go za niezbędny i podstawowy element pracy z oprogramowaniem. Inżynierowie pracujący z naszym oprogramowaniem już teraz kierują liczne zapytania o nową wersję oprogramowania oznaczoną numerem 2013R2. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu i oczekiwaniom klientów nowym oprogramowaniem zdecydowaliśmy zwiększyć liczbę przeprowadzanych szkoleń.  

Popyt na szkolenia EDGECAM stale rośnie.

Firmy, które nie kierują swoich pracowników na szkolenia, aby nauczyć się jak najlepszego wykorzystywania oprogramowania CNC tracą na swojej konkurencyjności. Często spotykam się ze stwierdzeniem, że pracownicy poświęcają bardzo dużą ilość czasu na przygotowanie technologii  obróbki dla klienta, z której i tak nie jest do końca zadowolony bo brakuje im umiejętności w wykorzystaniu  nowej wersji oprogramowania jak również nie znają sztuczek i ułatwień, które pozwoliły by im na optymalna pracę z oprogramowaniem. Porównując pracę osób, które zaczynają dopiero pracę z nową wersją oprogramowania, a użytkowników już pracujących na starszej wersji  pierwszej grupie łatwiej jest przystosować się do zmian w oprogramowaniu, ponieważ nie posiadają tzw. bagażu doświadczń.  Inżynierowie, którzy już dłuższy czas pracują na określonej wersji oprogramowania mają wypracowane własny schemat pracy i nie lubią bądź boją się zmian, co prowadzi do ograniczenia rozwoju ich umiejętności i zmniejszenia konkurencyjności firmy na rynku w wyniku słabego rozwoju kadry - powiedział David Garner, właściciel firmy David Applications Garner and Consultancy 

David Garner uważa ponadto, że fundamentalnym czynnikiem rozwoju firmy jest inwestycja w rozwój kadry jak i dostarczenie pracownikom jak najnowszych i najlepszych narzędzi do pracy. Firmom pracującym z oprogramowaniem EDGECAM zaleca się aktualizacje oprogramowania do wersji 2013R2, ponieważ zawiera ona w swojej ofercie nowe narzędzie jakim jest Workflow. Został on specjalnie zaprojektowany, aby zmniejszyć koszty pracy i jeszcze bardziej poprawić jakość oferowanych usług poprzez skrócenie czasu realizacji zlecenia. Workflow stanie się niezastąpionym narzędziem w wczytywania i ustawiania detalu do obróbki poprzez wybór metody obróbki, odpowiednich narzędzi, maszyn, półfabrykatów. Wybierając odpowiedni postprocesor, zestaw narzędzi i strategie obróbki cały proces przygotowania obróbki zostaje zautomatyzowany. Stworzy to możliwość wygenerowania ścieżek obróbki dosłownie w kilka sekund.

Popyt na szkolenia EDGECAM stale rośnie.

Pomyśl o przejściu z pracy na plikach płaskich na modele bryłowe
- wiele osób jeszcze tego nie uczyniło, nie czekaj bądź konkurencyjny

 EDGECAM Workflow i EDGECAM to ten sam produkt dostępny z okna głównego aplikacji. Ta duża zmiana może Ci przynieść same korzyści , firmy które z tego nie skorzystają zostaną w tyle. Popyt na szkolenia z oprogramowania EDGECAM przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Duża liczba zapytań skłoniła nas do zwiększenia ich liczby.

Klienci śledzą na bieżąco zmiany wprowadzane do oprogramowania. Użytkowników  oprogramowania zainteresowały znaczne zmiany w interfejsie, w tym wprowadzenie tzw. wstążki na pasku narzędzi i wyrażają chęć zakupu szkolenia z nowości. Popieram stwierdzenia Davida Garnera, że równie ważnym elementem rozwoju firmy jest podjęcie regularnych i cyklicznych szkoleń  w celu uzyskania wykwalifikowanej i doświadczonej kadry inżynierów. Użytkownicy, którzy nie uczęszczają na szkolenia, mogą przegapić liczne i równie ważne aktualizacje pozwalające na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie oprogramowania CAM. - twierdzi Jason Taylo, menedżer wsparcia technicznego EDGECAM w Wielkiej Brytasnii 

Edgdecam  jest cały czas rozwijany poprzez dodawanie nowych funkcji, i ulepszanie już istniejących umożliwiając zwiększenie wydajności poprzez intuicyjną obsługę oprogramowania, jak również bardziej zoptymalizowaną pracę algorytmów przeliczających ścieżki.  Osoby regularnie uczestniczące w szkoleniach są zapoznawane z nowymi funkcjami oprogramowania, uczą się ich obsługi oraz nabywają umiejętności jak zwiększyć komfort pracy z oprogramowaniem. Firmy nie realizujące pełnego cyklu szkoleń narażone są na stratę czasu a więc i zysków wynikających z długotrwałego procesu zapoznawania się użytkownika z możliwościami programu.

Popyt na szkolenia EDGECAM stale rośnie.

Peter Rank, którego firma Rank Brother Ltd. wytwarza  różnego rodzaju oprzyrządowanie, zawsze stara się uczestniczyć w co najmniej jednym cyklu szkoleń rocznie. W rozmowie stwierdza, że zawsze stara się być na bieżąco z informacjami na temat wprowadzonych zmian, aby móc w pełni wykorzystać potencjał jaki dał firmie zakup oprogramowania. Jeżeli  jego inżynierowie nie zostaną przeszkoleni z zakresu wprowadzonych zmian w oprogramowaniu najprawdopodobniej nie będą mogli w pełni wykorzystać nowych funkcji oraz nie będą potrafili optymalnie ich wykorzystać.

Naszą ofertę szkoleń znajdziecie klikając tutaj

Poprzedni | Następny