Pozycjonowanie Części

Podczas pracy w oprogramowaniu EDGECAM możemy napotkać problem związany z nieprawidłowym ustawieniem bryły w stosunku do bazy początkowej. W celu edycji początkowego położenia modelu względem Zera Części należy skorzystać z funkcji Pozycjonowanie Części. Dana opcja umożliwia zmianę pozycji naszego zera i dostosowanie go do dowolnej płaszczyzny.

Aby w łatwy sposób edytować położenie określonej bryły względem Zera Części należy kliknąć w Ustawienia > Edytuj > Pozycjonowanie Części i postępować zgodnie z pojawiającymi się poleceniami.

Cykl Obróbka wgłębna

W pierwszym kroku wskazujemy płaszczyznę XY. Aby zmienić orientację osi Z na przeciwną, należy kliknąć ponownie na wybraną płaszczyznę. Następnie zatwierdzamy dany wybór.

Cykl Obróbka wgłębna

W kolejnym poleceniu wskazujemy odpowiednią orientację osi X. Pierwsze kliknięcie na krawędź modelu ustawi ją równolegle do osi X. Jednak jeśli chcielibyśmy zmienić ten kierunek na odwrotny, należy dodatkowo kliknąć dwa razy na wybraną krawędź. Jeżeli odpowiada nam kierunek osi X, zatwierdzamy nasz wybór.

Cykl Obróbka wgłębna

Końcowym etapem jest wskazanie punktu, w którym będzie znajdować się nasze Zero Części. Oczywiście, istnieje możliwość edycji tego punktu i dostosowanie go do optymalnego położenia względem rozmiaru modelu. Funkcja ta znajduje się w okienku Ustawienia i służy do szybkiego przesuwania Zera Części.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Poniższy film przedstawia zastosowanie danej opcji.

Poprzedni | Następny