Profil półfabrykatu oraz praca na zakresach

Celem tutorialu jest pokazanie możliwości cyklu obróbki Zgrubnej przy wykorzystaniu półfabrykatu. W cyklu poprzez określenie odpowiedniego typu półfabrykatu możliwe jest oszczędzenie czasu oraz uniknięcie generowania ścieżek w powietrzu.

Otwieramy dowolny plik z modelem bryłowym.

Cykl Obróbka wgłębna

Przechodzimy na zakładkę Obróbka. Wybieramy Cykl Zgrubny, a następnie wprowadzamy poniższe modyfikatory.

Zakładka Ogólnie

Typ modelu: Bryły Typ frezowania: Optymalne Strategia: Koncentrycznie

Półfabrykat, Typ: Brak Szerokość %: 50 Tolerancja: 0.05 Szerokoś wykończ.: 50

Skrawanie

Zakładka Głębokość

Bezpieczny: 10 Poziom: 0 Głębokość: 0 Głęb. skraw.: 3

Asocjatywny: Zaznacz        Resztki pośrednie, Głęb. skraw.: 0.5

Wykryj płaskie regiony: Zaznacz

Skrawanie

Zakładka Kontrola

Jak poniżej

Skrawanie

Zakładka Wejścia

Typ wejścia: Automatyczny Od profilu w XY: 3

Skrawanie

Wybieramy [OK] i wykonujemy wyświetlone instrukcje. Dla instrukcji Wskaż bryłę lub cechę do obróbki wskazujemy model a następnie klikamy prawym klawiszem myszy.

Skrawanie

Komunikat Wskaż elementy, jako Zakres obróbki (Zakończ jeżeli brak) zignoruj, kliknij prawym klawiszem myszy. Jeżeli półfabrykat oznaczony jest, jako brak a obróbka dotyczy tylko powierzchni zewnętrznych cykl zostanie odrzucony i wyświetli się poniższy komunikat:

Skrawanie

Tworzymy jeszcze raz cykl Zgrubny. Wszystkie wprowadzone wcześniej wartości będą zapamiętane, tak więc modyfikujemy tylko typ półfabrykatu na zakładce Ogólnie.

Skrawanie

Wybieramy [OK]. Po wyświetleniu komunikatu Wskaż profil półfabrykatu wskazujemy prostokąt reprezentujący półfabrykat, a następnie klikamy prawym klawiszem myszy.

Skrawanie

Po zaakceptowaniu wszystkich komunikatów wygenerowana zostanie ścieżka narzędzia dla wskazanego typu półfabrykatu. Należy zwrócić również uwagę na czas trwania cyklu.

Skrawanie

Poprzedni | Następny