Prosta obróbka obrotowa

Celem tutorialu jest zademonstrowanie w jaki sposób stworzyć i wykonać obróbkę tekstu wokół cylindrycznej powierzchni.

Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniego środowiska pracy. Przechodzimy na wstążkę Plik a następnie wybieramy Nowa część frezowanie.

Cykl Obróbka wgłębna

Po wyborze odpowiedniego środowiska przechodzimy na wstążkę Ustawienie i wzbieramy opcję Tekst-Cecha.

Cykl Obróbka wgłębna

Wprowadzamy następujące modyfikatory a następnie klikamy [OK].

Zakładka Ogólnie

Typ czcionki: Wektor / Obrót: 90 / Wysokość: 15

Tekst: Obrotowa obrobka / Szerokość: 15

Skrawanie

Położenie tekstu definiujemy wybierając jeden z klawiszy X,Y lub Z i w wyświetlonym oknie wprowadzamy współrzędne: X100Y0 Z50. Akceptujemy okienko.

Następnym krokiem jest wybór odpowiedniego postprocesora, na karcie Ustawienia klikamy na Twórz sekwencję, po wyświetleniu okna z dostępnymi postprocesorami wybieramy jedną z dostępnych demowych maszyn np. Mill Vertical BA Rotary mm.mcp.

Przechodzimy na zakładkę Obróbka w oknie Edytujemy sekwencję i konfigurujemy parametry według poniższego rysunku. Następnie klikamy [OK].

Skrawanie

Na tej samej karcie przechodzimy do opcji Narzędzie i wyszukujemy odpowiedniego narzędzia np. 2.0 mm Multi-Flute End Mill. Po wybraniu wprowadzamy numer narzędzia 1. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji Różne>Tryb obrotowy.

Skrawanie

Przechodzimy do Cykli frezarskich i wybieramy cykl Tekst. Wprowadzamy parametry a następnie klikamy [OK].

Skrawanie

Dla instrukcji Wskaż pierwszy element tekstu do obróbki. Wskazujemy tekst, który został przez nas utworzony i akceptujemy, program wygeneruje ścieżkę dla wskazanego profilu.

Skrawanie

W związku z tym że został zastosowany Tryb obrotowy tekst zostanie nawinięty wokół cylindra.

Skrawanie

Poprzedni | Następny