Zobacz w kolejny odcinku Tips & Tricks jak w łatwy i szybki sposób przygotować w EDGECAM ścieżki narzędzia do obróbki rowka spiralnego, które wykonuje się między innymi w poprzecznych łożyskach ślizgowych.

Układy łożyskowe ulegają zużyciu przede wszystkim w wyniku odziaływania zanieczyszczeń powstałych podczas pracy łożysk. W celu minimalizacji tego zjawiska wykonuje się na powierzchniach współpracujących tarciowo rowki oraz wgłębienia, w których lokowane będą zanieczyszczenia, a następnie usuwane wraz z wymuszonym w nim przepływem oleju. Przyjmuje się, że zużycie tribologiczne zmniejsza się, gdy na powierzchniach są wykonane omawiane wcześniej rowki. Jednakże należy zaznaczyć iż nośność graniczna w takich łożyskach ulega znacznemu pogorszeniu. Dotychczas takie rowki wykonywane były metodami:

  • Gładzenia
  • Nagniatania
  • Obróbki laserowej
  • Szlifowania

Postaramy się teraz Państwu przedstawić możliwość wykonania takiego rowka przy zastosowaniu frezarki 3 osiowej. Jest to tylko przykład postępowania zaproponowany w celu umożliwienia wykonania rowków śrubowych o stałym lub zmiennym skoku rowków o dowolnym osiowo-obrotowym profilu. Na podstawie niżej zamieszczonych informacji nie można wykonywać obróbki. Jest to tylko nakreślony tok postepowania. Ewentualną realizację obróbki należy poprzedzić własnymi testami.

1. Przykładowe wymiary narzędzia

2. Na wstępie należy ściągnąć ( zrzutować z geometrii modelu) kształt spirali dna rowka ( warstwa geometria)

3. Następnie należy utworzyć ścieżkę wstępna po której będzie poruszało się narzędzie.

4. W tym celu należy przeskalować (EDYCJA->PRZEKSZTAŁC->SKALUJXYZ ) geometrię spirali w osi X oraz Y w osi Z skala będzie bez zmian i wynosi 1

Skala dla X = ((średnica wewnętrzna otworu pod gwint +2*głębokość gwintu)- średnica narzędzia)/ (średnica wewnętrzna otworu pod gwint +2*głębokość gwintu)
 
Skala X = ((12+2*1)-11.8)/(12+2*1)= 0.15714285714285714285714285714286
 
Skala dla Y = ((średnica wewnętrzna otworu pod gwint +2*głębokość gwintu)- średnica narzędzia)/ (średnica wewnętrzna otworu pod gwint +2*głębokość gwintu)
 
Skala Y = ((12+2*1)-11.8)/(12+2*1)= 0.15714285714285714285714285714286

Skala dla Z = 1


5. Powinno to wyglądać następująco

6. Dodajemy na końcu linie pionową w osi aby narzędzie podczas zejścia nie uszkodziło otworu

7. Przechodzimy do obróbki definiujemy narzędzie oraz wybieramy cykl rowki w cyklu rowki definiujemy parametry technologiczne

8. Głębokość skrawania musi być równa zero

9. Ustaw parametr głębokość względna na wartość -2.15 wynika ona z geometrii narzędzia odsuwa ona punkt płytki w osi Z narzędzia (Rysunek narzędzia)

10. Proszę uzupełnić kartę odnośnie parametrów skrawania (głębokość skrawania równa zero)


Zobacz przykład realizacji obróbki klikając tutaj


Firma zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikających z wykorzystania zamieszczonych tutaj informacji i materiałów.

 

Poprzedni | Następny