Nowe funkcje w EDGECAM Workflow

Szybki rozwój EDGECAM Workflow spowodował wprowadzenie w wersji EDGECAM 2015 R1 wielu nowych funkcji, a także udoskonalenie już istniejących. Zobacz co się zmieniło w Workflow. 

Wiele konfiguracji obróbki dla frezowania i toczenia w Workflow

 
W Workflow jest teraz możliwe ustawienie wielu konfiguracji maszyn dla Toczenia oraz Frezowania.
 • Ten sam element, półfabrykat oraz uchwyt może być przekazywany z jednej sekwencji do drugiej sekwencji obróbki.
 • Może być stosowane jedno ustawienie dla każdej sekwencji obróbki.
 • Element do obróbki często wymaga wielu ustawień. Np. na frezarce pionowej bez możliwości indeksowania będzie wymagana oddzielna konfiguracja ustawienia elementu względem maszyny jak pokazano na obrazku.
 • W Workflow tworzenie sekwencji toczenia zostało ulepszone tak, aby umożliwić płynne ustawienie i obróbkę drugiego końca elementu; jest to zwykle stosowane dla maszyn z pojedynczym wrzecionem.

Wycinanie drutowe dostępne w Workflow

Wycinanie drutowe jest teraz dostępne podczas korzystania z interfejsu Workflow, dzięki czemu możliwe jest:
 • Tworzenie nowej części wycinania drutowego w środowisku XY oraz ładowanie interfejsu z opcjami potrzebnymi do wycinania drutowego.
 • Automatyczne wybranie i ładowanie ustawień domyślnych.
 • Interfejs wycinania drutowego będzie domyślnie aktywny do czasu wybrania innego interfejsu.

Poprawa strategii Workflow
Do strategii Workflow zostały wprowadzone następujące ulepszenia:
 • Fazowanie dla otwartej kieszeni/ cechy frezarskiej.
 • Lepsza obsługa otworów stożkowych.
 • Lepsza obsługa otworów walcowych.
 • Nowe preferencje wymuszania obróbki wgłębnej dla cech otworów walcowych.
 • Nowe preferencje kontrolowania głębokości obróbki profili i parametry wejścia/wyjścia.
 • Jeśli obróbka zgrubna Wave zakończy się niepowodzeniem ze względu na wybór zbyt dużej średnicy narzędzia wtedy zostanie zastąpiona przez strategię Koncentryczną.
 • Interfejs Workflow pozwala ustawić wybór materiału na Brak; po wybraniu narzędzia nie będą filtrowane ze względu na materiał. Jeśli wybrane narzędzie ma określoną standardową technologię (dla wszystkich materiałów) zostanie ona użyta, w przeciwnym razie strategia będzie używać domyślnej prędkość/ posuwu oraz głębokości skrawania.
 • Strategie frezowania i wiercenia wspierają drugą operację.
Samocentrujące imadła
 
 
Wprowadzono wsparcie dla samocentrujących uchwytów.
 
Pliki MEG są eksportowane z EDGECAM do Menadżera uchwytów w taki sam sposób jak standardowe imadła: podstawa i dwie szczęki, z Zerem w środku, w którym to szczęki powinny pasować do części.
 
Nowa opcja samocentrowania został dodany do Menadżera Uchwytów.
 
 

Nowy Edytor gwintu

 
Nowy edytor bazy danych gwintu jest już dostępny (Ustawienia), pozwala użytkownikom na dodawanie własnych gwintów.
 
Nowy edytor bazy danych gwintu pozwala użytkownikom na:
 • Dodawanie nowych <użytkownik> standardowych gwintów, (które będą wykorzystywane przez EDGECAM i Part Modeler).
 • Dodawanie i kopiowanie istniejących standardowych gwintów.
 • Edytowanie i usuwanie gwintów dodanych przez użytkownika.
 
Główną korzyścią dla użytkownika jest tutaj edycja danych gwintu bez korzystania z Microsoft Access.
 

Nowy przycisk w Workflow Ustawienia części

 
Wcześniej, za pomocą przycisków Ruch, możliwe było jedynie przesunięcie całej części, uchwytu i półfabrykatu wokół stołu maszyny. Obecnie jest możliwe dostosowanie położenia części i półfabrykatu np. tak, aby dostosować pozycję części i półfabrykatu w imadle. Po rozpoczęciu tworzenia sekwencji opcja jest nadal aktywna i pozwala na:
 • Po zaznaczeniu części, półfabrykatu i uchwytu ruch całego zespołu wokół stołu maszyny.
 • Po zaznaczeniu części i półfabrykatu, część i półfabrykat może być przesuwany w uchwycie.
 

Poprzedni | Następny