Szablon obróbki

EDGECAM jako zintegrowane narzędzie do komputerowego programowania obróbki, zawiera wiele funkcjonalności wspomagających wykonywanie codziennych inżynierskich zadań.

System umożliwia użytkownikowi inteligentne wykorzystanie już zaprogramowanej obróbki na jednym detalu do obróbki innego podobnego detalu. Dzięki opcji Szablon można stworzyć Makro, które zawiera zdefiniowaną obróbkę. Podczas tworzenia szablonu w pierwszym oknie dialogowym (rys1) mamy możliwość zaznaczenia opcji Połącz wybrane co powoduje, że dla takich samych cyklów wejścia wskazuje się tylko raz i dla pozostałych cykli zdeklarowane wejścia odczytywane są automatycznie.

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.1

W drugim oknie dialogowym (rys2) jeśli zaznaczymy dane operacje podczas wczytywania makra poza wskazaniem profilu/bryły do obróbki i zakresu będziemy mieli możliwość także edycji parametrów danych cykli.

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.2

Sposób tworzenia szablonu oraz wczytania utworzonego Makra został przedstawiony na poniższym filmie.

Poprzedni | Następny