Toczenie po rampie

Funkcjonalne, nowatorskie narzędzia EDGECAM pozwalają uzyskać nieosiągalną wcześniej efektywność obróbki.

Nowa strategia toczenie zgrubnego „toczenie po rampie” umożliwia wykonanie obróbki narzędziem typu V:

 

Toczenie po rampieToczenie po rampie - EDGECAM

Strategia obróbki pozwala wygenerować ścieżki narzędzia na obydwie krawędzie skrawające.

Dla zmniejszenia efektu powstawania karbu cykl wykonuje obróbkę ze zmienną głębokością.

Kąt zejścia narzędzia po rampie jest zależny od długości krawędzi skrawającej, która określa maksymalną wartość zagłębienia, jak również od długości ścieżki w kierunku osiowym.

Poprzedni | Następny