Tworzenie geometrii nawinięcia – Zakładka Obrotowa

W oprogramowaniu EDGECAM istnieje kilka sposobów na wygenerowanie ścieżki nawiniętej na detal. Jeżeli nie posiadamy modelu i nie możemy skorzystać z cechy obrotowej, wówczas należy skorzystać z zakładki Obrotowa i stworzyć geometrię płaską przeznaczoną do obróbki na pobocznicy walca.

Zakładka Obrotowa znajduje się w karcie Ustawienia.

Cykl Obróbka wgłębna

Jeżeli rozwiniemy daną zakładkę możemy zauważyć, że znajdują się tam opcje służące do rozwinięcia i zwinięcia geometrii, ustawienia rozwiniętej geometrii (koperty), wyświetlenia wskaźników pomiarowych na kopercie oraz opcje do nawinięcia punktów.

Cykl Obróbka wgłębna

W celu rozwinięcia geometrii płaskiej, czyli utworzenia koperty, należy w funkcjach Obrotowa wybrać opcję Rozwiń. W wyświetlonym okienku przy wyborze osi zaleca się zostawić opcję Elementy (W przypadku rozwinięcia geometrii w innej osi niż Z, trzeba wybrać odpowiednie Zero oraz wskazać w opcji Rozwiń właściwą oś). Pozostałe informacje dotyczą wyświetlania się koperty i w jakim widoku zostanie ona rozwinięta. Zatwierdzamy wybór przyciskiem OK. Następnie wybieramy geometrię, którą chcemy rozwinąć. Należy pamiętać, że geometria (np. linia) musi być równoległa do odpowiedniej osi, w naszym przypadku jest to oś Z.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Po rozwinięciu geometrii płaskiej utworzy się nam koperta oraz Zero o nazwie Zwiń0. Można z niego skorzystać i utworzyć względem niego geometrię na kopercie. Ważne jest, aby narysowane elementy, które chcemy wykonać na powierzchni bocznej walca narysować bezpośrednio na płaszczyźnie koperty. W przypadku kiedy chcemy, aby narysowany przez nas element został skopiowany i przesunięty o pewien kąt należy użyć opcji Przesuń.

Cykl Obróbka wgłębna

W opcji Przesuń wybieramy funkcje Kopiuj i Dynamicznie i wpisujemy ilość powtórzeń przesunięcia, np. 2. Następnie zatwierdzamy nasz wybór przyciskiem OK.

Cykl Obróbka wgłębna

W kolejnym kroku postępujemy zgodnie z poleceniami. Wskazujemy elementy do przekształcenia, oraz punkty, względem których będzie odbywało się przesunięcie. Punkt początkowy podajemy w środku elementu, zaś w przypadku pojawienia się polecenia do wskazania punktu docelowego wywołujemy okienko służące do wprowadzania konkretnych współrzędnych punktu w przestrzeni. Aby takie okienko się pojawiło należy w trakcie polecenia wcisnąć klawisz oznaczający oś (np. X) literkę P lub w opcjach wskazywania wybrać Dane wejściowe. Następnie zmieniamy układ na kątowy, wybieramy odpowiednią oś, względem której ma być obracany element i wpisujemy wartość kąta. Nasz wybór zatwierdzamy przyciskiem OK.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Stworzoną przez nas geometrię można nawinąć na wałek za pomocą opcji Zwiń. W tym przypadku, w okienku Zwiń zostawiamy standardowe ustawienia, czyli Oś – Koperta. Klikamy OK. Następnie wybieramy kopertę, elementy do przekształcenia i zatwierdzamy. Należy pamiętać, że geometria zwinięta służy jedynie do wizualizacji, ponieważ do obróbki możemy wskazywać jedynie profile znajdujące się na kopercie.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Ostatnią opcją w opisywanej zakładce Obrotowa jest funkcja Punkty promieniowo. Służy ona do utworzenia punktów nawiniętych na wałku. Takie punkty tworzy się w celu wykonania wiercenia na pobocznicy walca. W danej opcji należy podać ilość punktów oraz ich zależności kątowe. Następnie klikamy OK i postępujemy zgodnie z poleceniami, czyli wskazujemy kopertę oraz punkt startu.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

W obróbce należy pamiętać, żeby użyć trybu obrotowego, a w poszczególnych cyklach pracować na profilach.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Poniżej znajduje się film ilustrujący tutorial:

Poprzedni | Następny