Tworzenie modelu parametrycznego w module Part Modeler

Part Modeler jest programem CAD, który posiada wiele możliwości modelowania. Jedną z nich jest utworzenie modelu przy wykorzystaniu tabeli Excel. W celu stworzenia takiego modelu, należy na początek utworzyć tabelę zmiennych w programie Excel oraz zaprojektować daną część na zwykłych wartościach.

Cykl Obróbka wgłębna

Daną tabelę zmiennych należy odpowiednio przygotować. W pierwszym wierszu wprowadzamy nazwę naszych zmiennych. Najlepiej jest przygotować krótkie nazwy, ponieważ w późniejszym czasie trzeba będzie wprowadzić je do programu Part Modeler. Pierwsza kolumna i pierwszy wiersz muszą być przypisane jako wartości „Ogólne”, zaś pozostałe kolumny (pomijając pierwszy wiersz) jako wartości „Liczbowe”.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Następnym krokiem jest wczytanie stworzonej tabeli Excel do modułu Part Modeler i powiązanie jej z zamodelowaną częścią. Aby to wykonać należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na Część-1 (nazwa naszego modelu), wybrać opcję Kontrola zmiennych i kliknąć Włącz. Pojawi się okienko, w którym należy wybrać naszą tabelę.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Kolejnym krokiem jest przypisanie wartości znajdujących się w tabeli do zamodelowanej części. Należy kliknąć na wymiar, który nas interesuje i wpisać: ={@nazwa_okna}, czyli jeżeli w tabeli nazwaliśmy nasze okno „W” to dana formuła w oknie wymiaru będzie wyglądać następująco: ={@W}.

Cykl Obróbka wgłębna

Po wpisaniu wszystkich wymiarów, w zakładce „Zmienne” można wybrać jeden z kilku modeli. Znak „*” przy nazwie wybranego modelu oznacza, że jest on aktualnie aktywny i widoczny w oknie Part Modelera. Należy pamiętać, że dany model będzie posiadał wymiary, które zostały przypisane dla danego wiersza. Jeżeli chcemy zmienić jakiś wymiar, trzeba włączyć naszą tabelę i w niej dokonać zmian. Istnieje możliwość zmiany wartości znajdujących się w tabeli w oknie Part Modelera.

Cykl Obróbka wgłębna

Sumowanie wymiarów, które zawarte są w tabeli zmiennych również jest możliwe. Wówczas w danym oknie wymiarowym wpisujemy przykładowo: ={@R1}+(@R2}.

Cykl Obróbka wgłębna

Poniżej znajduje się krótki film ilustrujący tutorial:

Poprzedni | Następny