Tworzenie powierzchni zaślepiającej kieszeń

W poniższym tutorialu zostanie opisany sposób utworzenia powierzchni, która zaślepi kieszeń w celu możliwości wygenerowania płynnej ścieżki wykańczającej.

Na rysunku widzimy model bryłowy oraz powierzchnię, na której będzie wygenerowana ścieżka wykończeniowa. Jak można od razu zauważyć, przeszkodę będzie stanowić wewnętrzna kieszeń. (Rys.1).

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.1

Tak wygląda wygenerowana ścieżka przy użyciu cyklu „po krzywych” (Rys.2).

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.2

Powierzchnię zaślepiającą tworzymy następująco:

1. Przechodzimy do zakładki Cechy, wybieramy Geometria i zaznaczamy Powierzchnie.

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.3

2. Wybieramy powierzchnie zaznaczoną na Rys.1 (najlepiej ją stworzyć w nowej warstwie np. o nazwie „Powierzchnia”).

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.4

3. W celu rozbicia powierzchni aby zakryła kieszeń przechodzimy na zakładkę Ustawienia, wybieramy opcję Edytuj, a następnie Rozbij (Rys.5).

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.5

4. Po wybraniu opcji Rozbij, przechodzimy dalej klikając OK (Rys.6), wybieramy utworzoną powierzchnię do rozbicia (Rys. 7) i na koniec zatwierdzamy klikając OK (Rys. 8). Utworzona powierzchnia powinna wyglądać jak na Rys. 9.

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.6

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.7

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.8

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.9

Tak utworzona powierzchnia zaślepia nam kieszeń i może być wykorzystana, aby wygenerować płynne przejście ścieżki, jednak poszerzymy i przytniemy ją na końcach, aby wejścia i wyjścia narzędzia nie odbywały się na krawędziach kieszeni przelotowej.

5. Przechodzimy do warstw i klikając prawym przyciskiem myszy na warstwę, w której znajduję się powierzchnia zaślepiająca wybieramy Pokaż tylko (Rys.10).

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.10

6. W celu ułatwienia wygaszamy część klikając na Wyświetl część, a następnie zaznaczamy wewnętrzne granice powierzchni jak na Rys.11 i je usuwamy (pozwoli nam to po poszerzeniu powierzchni przyciąć ją dowolnie narysowaną geometrią).

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.11

7. Wyświetlamy z powrotem część oraz aktywujemy widoczność wszystkich warstw.

8. Przechodzimy do zakładki Ustawienia, rozwijamy Powierzchnie i wybieramy Rozciągnięcie (Rys. 12).

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.12

9. Określamy współczynnik rozciągnięcia (Rys.13) następnie wybieramy krawędź powierzchni do rozciągnięcia (Rys. 14)

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.13

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.14

10. Teraz możemy narysować geometrię przycinającą np. prostokąt, aby dociąć nierówne krawędzie powierzchni (Rys. 15).

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.15

11. Wracamy do zakładki Ustawienia, rozwijamy Powierzchnie i wybieramy opcje Przytnij powierzchnie (Rys. 16).

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.16

12. Klikamy OK (Rys.17), a następnie wskazujemy powierzchnię do przycięcia (Rys. 18) oraz elementy tnące (prostokąt) i zatwierdzamy (Rys. 19).

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.17

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.18

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.19

W efekcie otrzymujemy powierzchnię przyciętą przez wybrane elementy (prostokąt) (Rys. 20), teraz wybierając ją w cyklu wygenerowana ścieżka będzie płynna, a wejścia i wyjścia będą realizowane poza krawędziami kieszeni otwartej (Rys. 21).

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.20

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.21

Poprzedni | Następny