Tworzenie raportu obróbki w EDGECAM

Raport obróbki dzięki swojej funkcjonalności jest prostym, łatwym i szybkim narzędziem dostosowany tak, aby zarówno użytkownicy zaawansowani jak i początkujący nie mieli problemu z wygenerowaniem odpowiedniego raportu. Zawiera on informacje na temat dobranych narzędzi i cykli obróbkowych, a użytkownik sam decyduje o tym jakie informacje będą wyświetlane w poszczególnych kolumnach raportu. Narzędzie umożliwia nam również zapis raportu do różnych formatów PDF, Excel, TIF, Word.

Poniższy tutorial pokaże w jaki sposób stworzyć taki raport obróbki.

W celu utworzenia raportu obróbki należy przejść do zakładki Kod NC i wybrać polecenie Generuj NC.

Cykl Obróbka wgłębna

W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone należy wskazać lokalizację zapisu kodu NC wybierając Przeglądaj. Następnie wskazano ścieżkę zapisu pliku z kodem NC oraz zapisano plik.

Skrawanie

W kolejnym etapie należy utworzyć nowy raport obróbki wybierając polecenie Przeglądaj oraz Dodaj.

Skrawanie

Skrawanie

Następnie wyświetlone okno dialogowe należy uzupełnić.

Obróbka wgłębna z EDGECAM

Po uzupełnieniu zakładki Ogólnie należy uzupełnić pozostałe. Wybrano zakładkę Narzędzia w celu skonfigurowania listy narzędzi. Następnie klikając prawym przyciskiem myszy wybrano polecenie Kolumny.

Obróbka wgłębna z EDGECAM

Należy skonfigurować listę narzędzi według poniższego schematu.

1) Wpisać nazwę nowej konfiguracji listy narzędzi.

2) Wybrać parametry znajdujące się w magazynie narzędzi, które zostaną wyświetlone w liście narzędzi.

3) Zapisać utworzoną konfigurację.

4) W celu użycia stworzonej konfiguracji wybrać polecenie Zastosuj.

5) Zamknąć okno dialogowe konfiguracji kolumn.

Skrawanie

W zakładkach Plan obróbki, Uchwyty oraz Półfabrykat w razie potrzeby należy wprowadzić dodatkowe dane na temat zastosowanego oprzyrządowania oraz półfabrykatu. Następnie należy zatwierdzić okno dialogowe. Po zatwierdzeniu może pojawić się informacja na temat błędu w magazynie, ponieważ nie posiadamy jeszcze zestawu narzędzi (nie jest to błąd przy definicji raportu obróbki, lecz informacja). W kolejnym etapie należy wybrać utworzony raport obróbki, aby był widoczny wybrano polecenie Zastosuj (Filtrowanie raportów).

Skrawanie

Następnie wybrano utworzony raport.

Skrawanie

Należy zatwierdzić okno dialogowe generowania kodu NC. Przy generowaniu raportu obróbki pojawiające się komunikaty należy zatwierdzić (ponieważ wcześniej nie został utworzony zestaw narzędzi).

Skrawanie

Zostanie utworzony raport obróbki. Edytor NC może zostać zamknięty. Utworzony raport obróbki można wyszukać przechodząc do zakładki Kod NC.

Skrawanie

Raport obróbki zostanie otworzony za pomocą przeglądarki internetowej.

W celu utworzenia bitmapy obróbki należy wybrać zakładkę Plik/Zapisz obraz zadania. Następnie wprowadzić nazwę Bitmapy, zdefiniować rozmiar oraz położenie.

Skrawanie

W celu wyświetlenia listy operacji należy wrócić do okna dialogowego tworzenia raportu obróbki, a następnie wybrać Ustawienia.

Skrawanie

Poniżej polecenie umożliwiające wygenerowanie listy instrukcji obróbki:

Skrawanie

Należy ponownie wygenerować kod NC, aby zmiany zostały wprowadzone do raportu obróbki (Tok postępowania, jak powyżej).

Poprzedni | Następny