Tworzenie własnych uchwytów szczękowych

Własny uchwyt szczękowy w oprogramowaniu EDGECAM można wykonać dwoma sposobami:

I. Poprzez podanie parametrycznych wymiarów

II. Poprzez dodanie brył

Tworzenie uchwytu poprzez podanie parametrycznych wymiarów.

1. W celu utworzenia uchwytu szczękowego przechodzimy do Aplikacji i otwieramy Menadżer uchwytów.

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.1

2. W Menadżerze uchwytów wybieramy opcję Dodaj nowy uchwyt.

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.2.

3. Następnie wybieramy rodzaj uchwytu jaki chcemy dodać, wybieramy uchwyt szczękowy.

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.3

4. Uzupełniamy okna wyboru zgodnie z parametrami przedstawionymi na rysunku 4.

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.4

Długość – długość korpusu uchwytu szczękowego

Średnica – średnica korpusu uchwytu szczękowego

Średnica otworu – średnica otworu w korpusie

Model – opcja wykorzystywana w celu wczytania własnej grafiki korpusu

Jednostki dla modelu – zmiana jednostki w jakiem podajemy wymiary (mm/cal)

Średnica szczęk – wstępna średnica szczęk

Wysunięcie szczęk - odległość górnej powierzchni korpusu od górnej powierzchni szczęk

Maks. Odległość uchwytu – maksymalny zakres szczęk

Ilość szczęk – definiuje ilość szczęk

Długość szczęk - długość szczęki

Wysokość szczęk - wysokość szczęki

Jednakowe stopnie – po odznaczeniu opcji mamy możliwość modyfikowania stopni w edytorze

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.5

Model - opcja wykorzystywana w celu wczytania własnej grafiki szczęki

Kąt pierwszej szczęki – kąt położenia pierwszej szczęki względem osi X

Szerokość szczęki - szerokość szczęki

Odwrócony – po zaznaczeniu zamienia szczęki na zewnętrzne

5. Zapisujemy stworzony uchwyt. (Przycisk zapisu widoczny na rysunku 4 na wysokości napisu „Ustawienia” ).

6. Wczytanie uchwytu do systemu EDGECAM.

Przechodzimy do zakładki Ustawienia następnie Baza uchwytów.

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.6

Wybieramy stworzony przez nas uchwyt. EDGECAM automatycznie dostosowuje rozstaw szczęk do wałka.

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.7

Uchwyt został stworzony i wczytany do EDGECAM.

Tworzenie uchwytu poprzez dodanie własnych brył.

1. Wczytujemy model korpusu oraz szczęki do EDGECAM. Należy pamiętać o poprawnym zdefiniowaniu ZERA na części.

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.8

Następnie przechodzimy do zakładki Plik -> Zapisz jako-> Zapisz plik MEG

Można również otworzyć złożenie uchwytu i poszczególne elementy zapisać w osobnych plikach meg.

2. Przechodzimy do menadżera uchwytów, wskazujemy plik korpusu w pierwszym oknie Model, w drugim plik szczęki oraz wpisujemy wymiary uchwytu.

Cykl Obróbka wgłębna

Rys.9

3. Wczytanie uchwytu do EDGECAM przebiega analogicznie co do utworzonego parametrycznie.

Poniżej znajduje się film ilustrujący tutorial:

Poprzedni | Następny