Udoskonalenia Workflow 2014R1
 

Najnowsza wersja EDGECAM 2014 R1 przynosi wiele zmian w Worfklow takich jak m.in.: nowe opcje cech obróbkowych, menadżera obrabiarki czy nowe filtry menadżera półfabrykatów.

 • Cechy obróbkowe

Nowa opcja Cechy obróbkowe dodana do wstążki Obróbka, pozwala zastrosować strategię obróbki bez konieczności stosowania tablicy planowania przy kliknięciu wybranej cechy.
 
 • Filtr menadżera półfabrykatów

Dwa nowe filtry, Jednostki i Materiały wprowadzono do menadżera półfabrykatów w Workflow.
 
 • Menadżer obrabiarki

Wprowadzono nową opcję do paska, pozwalającą dodawać wszystkie zdefiniowane posprocesory do bazy za pomocą jednego przycisku . Dodatkowo parametry takie jak Typ, Sterownik, Zakresy można wyedytować.
 
 • Ustawienie części – Ruch

Dodano nową opcję Ruch do Workflow przy określaniu Ustawienia części, na zakładce Położenie Zera. Możliwe jest wybranie elementów: Część, półfabrykat i Uchwyt i przemieszczeniu ich.
 
 • Menadżer uchwytów – Automatyczne pozycjonowanie

Do Menadżera uchwytów w Workflow dodano nową opcję pozwalającą na automatyczne pozycjonowanie uchwytu.
 
 • Menadżer uchwytów – Filtrowanie

Menedżer Uchwytów umożliwia teraz filtrowanie dostępnych uchwytów:
 • Zgodne uchwyty są podświetlone na zielono.
 • Nieprawidłowe uchwyty są podświetlone na czerwono.
 • Menadżer uchwytów – Ukrywanie modyfikatorów 

Menadzer uchwytów umożliwia teraz dostosowanie liczby wyświetlanych modyfikatorów po wybraniu uchwytu. 
 
Należy pamiętać, że zmiany zostaną zastosowane do wszystkich uchwytów. Dostępne są dwa nowe przyciski:
 • Edytuj pokazane modyfikatory .
 • Ukryj modyfikatory .
 • Wybór maszyny - Punkt na maszynie

Możliwość wyboru Punktu na maszynie z listy jest teraz dostępna w konfiguracji maszyny. Element może znajdować się w jednym z tych wyznaczonych miejsc, które są konfigurowane do generatora kodu przy użyciu Kreatora postprocesorów.
 
 • Baza uchwytów - Uchwyt szczękowy

Menadżer uchwytów pozwala na tworzenie Uchwytów, dodatkowo podzielone są one na Uchwyty szczękowe i Tuleje zaciskowe.
 
Przeznaczone są do pracy na postprocesorach tokarskich i frezarkach 3 osiowych (nie do wielopłaszczyznowych).
 
Są one tworzone w bazie danych, za pomocą bazy uchwytów na wstążce Workflow, kiedy użytkownik tworzy sekwencję, Generator kodu zastępuje uchwyt szczękowy zdefiniowanym uchwytem. Szczęki mogą być tworzone w bazie i używać tych samych parametrów co Kreator postprocesorów, Zobacz szczegóły w pomocy Kreatora postprocesorów.
 
Szczęka nie odwróconej
 
Parametry uchwytu i szczęk można zastąpić modelem bryłowym:
 • Załadować model bryłowy do środowiska Toczenia w EDGECAM i ustawić lico szczęk i szczęki w Z0.
 • Użyć Plik>Save Meg File aby zapisać szczęki i uchwyt jako osobny plik.
 
Uwaga: Wymagane jest podzielenie modelu i wpisów w bazie w przypadku odwróconych szczęk i nie odwróconych. Podczas definiowania uchwytu nadal należy wprowadzić parametry uchwytu i szczęk, w celu wypozycjonowania.
 
Szczeki odwrócone
 • Ustawianie Uchwytu szczękowego

Automatyczne pozycjonowanie uchwytu
 
Po wybraniu uchwytu możesz określić powierzchnię chwytu szczęk: Wewnętrzną powierzchnie, Krok 1, Krok 2 itd. Powierzchnia chwytu jest dobierana na podstawie średnicy chwytu części i wysunięcia części, która jest automatycznie dobierana, tak że tył półfabrykatu styka się z powierzchnią chwytu. Jest to dostępne zarówno dla odwróconych i nie odwróconych szczęk.
 
Auto dostosowanie osi C.
Pozycjonowanie części przeznaczonych do toczenia z dodatkową osią C odbywa się teraz na podstawie cech.

 

Poprzedni | Następny