Wstążka Opcje wskazywania oraz Punkt

W poniższym tutorialu przedstawiony został sposób korzystania z funkcji Punkt przy określaniu środka łuku oraz zastosowanie wybranych funkcji ze wstążki Opcje wskazywania.

Funkcja Punkt jest dostępna na zakładce Ustawienia. Po wybraniu funkcji mamy możliwość zaznaczenia opcji Środek łuku, która pozwala na szybkie wyznaczenie punktu np. dla Geometrii stworzonej w EDGECAM lub wczytanego pliku CAD z innego oprogramowania.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Poniżej przedstawione jest zastosowanie funkcji:

1. Wybieramy Opcję Definicja Punktu z zakładki Ustawienia.

Cykl Obróbka wgłębna

2. Zaznaczamy opcję Środek łuku.

3. Wybieramy OK.

4. Zaznaczamy cały element „oknem”.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

5. EDGECAM automatycznie wygeneruje punkt dla każdego łuku/okręgu.

Cykl Obróbka wgłębna

Wstążka Opcje wskazywania oferuje dodatkowe funkcjonalności, która są niezbędne podczas projektowania i w czasie tworzenia obróbki.

Poniższe ćwiczenie przedstawia zastosowanie takich poleceń jak Przecięcie i Odniesienie. Obie funkcje można znaleźć tylko po aktywowaniu polecenia, które ich używa.

Cykl Obróbka wgłębna

Alternatywnie, aby wywołać polecenia można kliknąć prawym klawiszem myszy w obszarze roboczym EDGECAM podczas wykonywania polecenia.

Cykl Obróbka wgłębna

Celem tego ćwiczenia jest utworzenie punktu w ustalonej odległości od rogu istniejącego elementu.

Cykl Obróbka wgłębna

1. Wybieramy polecenie Punkt, w nowo wyświetlonej wstążce najpierw zaznaczamy opcje Odniesienie, a następnie Przecięcia.

2. Postępujemy zgodnie z wyświetlonymi komunikatami.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

3. Po wyświetleniu okna umożliwiającego wprowadzenie współrzędnych należy wprowadzić dane np. X15, Y19.

Cykl Obróbka wgłębna

4. Po kliknięciu OK Punkt zostanie automatycznie przesunięty o wprowadzoną wartość oraz wstawiony.

Cykl Obróbka wgłębna

Poprzedni | Następny