Wstępne zagłębienie - EDGECAM 2016

Do wersji EDGECAM 2016 R1 dodano możliwość kontroli opcji "Wstępnego zagłębienia" przed tradycyjnym przejściem wykończeniowym.

Wstępne zagłębienie

Po wybraniu opcji możliwe jest:

  • Kontrolowanie ilości pozostawianego materiału - poprzez ustawienie opcji Wgłębny odsunięcie.
  • Ustawienie punktu początkowego zagłębienia - poprzez wprowadzenie wartości Wgłębny bezpieczny.
  • Kontrola posuwu obróbki wykończeniowej, niezależnie od ścieżki wykończeniowej, przez ustawienie wartości Wgłębny posuw.

Wstępne zagłębienie - opcje

Poprzedni | Następny