Toczenie - Wyciągnięcie wałka z EDGECAM

EDGECAM dostarcza efektywne strategie frezowania i toczenia z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie. Wykorzystaj możliwości tego systemu CAM.

Połączenie w EDGECAM dwóch funkcji: Wyciągnięcie wałka oraz Przechwyt daje możliwość przesunięcia elementu na wrzecionie głównym. Umożliwia również zastosowanie pod-wrzeciona jako dodatkowego podparcia części, co zapewnia sztywność podczas obróbki długich elementów.

 1. Aby odpowiednio zaprogramować operację przesunięcia wałka, należy skorzystać z polecenia Przechwyt:

  przechwyt

 2. W oknie dialogowym wprowadzamy wymagane parametry, które umożliwią nam przesunięcie pod-wrzeciona i przechwyt części w zadanym punkcie:

  parametry przechwytu

 3. Kolejnym krokiem jest zastosowanie polecenia Wyciągnięcie wałka, polecenie stosujemy w celu przesunięcia części za pomocą pod-wrzeciona z wrzeciona głównego:

  wyciągnięcie wałka

 4. Określając parametr Pozycja Z, przemieszczamy pod-wrzeciona o wprowadzoną wartość wraz z częścią:

  pozycja wałka

 5. EDGECAM umożliwia zasymulowanie całego procesu:

  symulacja EDGECAM

 

Zobacz film:

Poprzedni | Następny