Zastosowanie Asystenta Zestawów narzędzi

Cykl Obróbka wgłębna

Uruchamiając Panel startowy EDGECAM’a mamy dostęp do różnych funkcjonalności. Jedną z nich jest Asystent zestawów narzędzi, dzięki niemu jeszcze przed rozpoczęciem planowania obróbki w programie możemy wybrać i odpowiednio dostosować narzędzia, które później zastosujemy do wygenerowania ścieżek narzędzi. Po uruchomieniu opcji wyświetli się nam okno składające się z dwóch obszarów Plan i Narzędzia. Aby stworzyć nowy Plan należy kliknąć na [Plan] a następnie [Dodaj].

Skrawanie

W wyświetlonym oknie wprowadzamy wymagane parametry, a następnie wybieramy [OK].

Obróbka wgłębna z EDGECAM

Skrawanie

Nowo utworzony plan zostanie wyświetlony na liście z lewej strony. Aby dodać narzędzie należy zaznaczyć utworzony plan a następnie wybrać dostępne narzędzie z listy po prawej stronie lub utworzyć nowe. Po wybraniu narzędzia klikamy [Dodaj…].

Skrawanie

Dodając narzędzie automatycznie otworzy się kolejne okienko gdzie należy zdefiniować takie parametry jak Nr narzędzia oraz pozostałe parametry jeśli jest to konieczne.

Skrawanie

Kiedy mamy już wybrane i dostosowane wszystkie narzędzia klikamy dwukrotnie lewym klawiszem myszy na nowo utworzonym Planie “Toczenie”. Przechodząc na zakładkę Narzędzia mamy wgląd do wszystkich dodanych narzędzi. Akceptujemy okno i przechodzimy do tworzenia sekwencji.

Skrawanie

Przechodząc do Głównego okna EDGECAM’a i wybierając z zakładki Ustawienia Twórz sekwencję > Nowa sekwencja toczenia. W wyświetlonym oknie z prawej strony możemy wybrać jako zestaw narzędzi nasz nowo utworzony, dzięki czemu po wybraniu Magazynu narzędzi na zakładce Obróbka wyświetlą nam się tylko zdefiniowane przez nas narzędzia.

Skrawanie

Poprzedni | Następny