EDGECAM został wzbogacony o nowy moduł obróbki elektroerozyjnej oparty o wiodący system  Vero PEPS i oferujący intuicyjne środowisko dla kompleksowego programowania wszystkich obróbek Wire EDM (wycinanie drutowe drutu maszynowego). System zawiera kompleksowe biblioteki postprocesorów i oparte na Bazie wiedzy technologie cięcia zawarte w standardzie. Użytkownicy mogą wybrać określony  wcześniej rodzaj obróbki według strategii takich jak „Nienadzorowana obróbka w nocy", „Nadzorowana obróbka w dzień" lub podobne, ewentualnie można zdefiniować własne strategie.

    

Zalety nowego wycinania drutowego:

 • Prekonfigurowane generatory kodu, ewentualna możliwość konfiguracji.
 • System cięcia oparty na bazie wiedzy (bazach technologii).
 • Łatwa możliwość skonfigurowania obróbki zgrubnej i wykańczającej dla np. kilku stempli / matryc.
 • Odwracanie kierunku cięcia z offsetem i zmienna technologią cięcia.
 • Kilka strategii obróbki naroży włącznie z kwadratowymi ISO i stożkowymi.
 • Wskaźniki dla ścieżki narzędzia wyświetlane miejsc przewlekania drutu, cięcia (zrywania) drutu oraz miejsc zatrzymania programu.
 • Bezrdzeniowa obróbka dla kształtów okrągłych i nieregularnych.
 • Bezrdzeniowa obróbka z zastosowaniem wstępnego wybrania w celu wyeliminowania obróbki w powietrzu i zmniejszeniu czasu cyklu.


Definiowanie technologii w obróbce elektroerozyjnej.
 

Peps Wire EDMW poprzedniej wersji, parametr technologia  był przypisany dla określonej maszyny i był dostępny podczas wyboru materiału oraz średnicy drutu, który następnie nie mógł zostać przez użytkownika zmieniony. W EDGECAM 2013 R2 została wprowadzona możliwość  stworzenia nowej technologii. Podczas tworzenie obróbki możliwe jest wykonanie  zmiany jej parametrów.

Maszyny i technologie użytkownika przechowywane są w oddzielnych bazach danych. Bazy danych technologii użytkownika są zapisywane w folderze „Machdef”.
Zdefiniowane przez użytkownika materiały i parametry drutu są podświetlone na czerwono natomiast domyślne zdefiniowane przez postprocesor wyróżnione zostały zielonym kolorem.
 

Ścieżki narzędzia w obróbce elektroerozyjnej – obliczanie i definiowanie dopuszczalnych wartości.
 
Peps Wire EDM
W oknie konfiguracji maszyny dodano możliwość ustawienia  wartości maksymalnego dopuszczalnego offsetu w osi U oraz V i kąta stożkowego na maszynie do obróbki elektroerozyjnej.
 
Podczas generowania ścieżki narzędzia, wartość maksymalna offsetu w osi U i V  oraz wartość zadeklarowana jest wyświetlana w oknie informacji. Gdy zostanie przekroczona określona wartość maksymalna dla maszyny zostanie wygenerowana dodatkowa informacja o błędzie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otwarte Profile.
 

Peps Wire EDM

Opcje zdefiniowane dla otwartego profilu zostały dodane do zakładki wejścia / wyjścia. Pozwalając określić punkt początku i  końca profilu oraz  wydłużyć/skrócić długość wejścia/wyjścia. Wydłużenie profilu generuje odcinki styczne , które można wskazać tylko do profili otwartych.
 

 

 

 

Obróbka elektroerozyjna cech.

Peps Wire EDM

Cecha obróbkowa nowy profil został dodana aby rozszerzyć możliwości odpowiedniej obróbki elektroerozyjnej .  Funkcjonalność cechy  eliminuje potrzebę rzutowania krawędzi  bryły aby stworzyć model drutowy.
 
Podczas generowania cechy należy zwrócić uwagę na:
 • Tolerancję bryły - jeśli funkcja nie może  utworzyć cechy w tolerancji domyślnej, należy zmniejszyć tolerancję do 0,05 [mm].
 • Geometrię modelu - cecha powinna składać się z powierzchni, które muszą być proste i przelotowe tj. geometria powierzchni musi nadawać się do  obróbki erozyjnej przy użyciu  drutu. Nie może występować skoszenie na powierzchni, ponieważ drut nie można wykonać obróbki  zagiętym profilem drutu. Wybrane powierzchnie mogą mieć różne poziomy i wysokości, nie muszą być na równoległych płaszczyznach.
 • Stykające się krawędzie muszą tworzyć ciągłość w granicach tolerancji, w przeciwnym wypadku uzyskana cecha będzie otwarta lub zostanie utworzone kilka  cech otwartych.
 • Możliwa jest edycja geometrii  profilu cechy w płaszczyźnie XY oraz  UV.
 • Zidentyfikowane cechy pojawiają się na liście cech i mają własne zdefiniowane  listy właściwości. Cecha może posiadać zdefiniowany podtyp taki jak: kieszeń, stempel lub profil otwarty.

Uwaga: aby uzyskać najlepsze wyniki obróbki, cecha musi być zamknięta, czyli podtypu kieszeń lub stempel.

 
 

 

Poprzedni | Następny