EDGECAM Mill Turn ImageEDGECAM Mill Turn ImageEDGECAM Mill Turn ImageEDGECAM Mill Turn Image

Centra obróbcze - Efektywna obróbka skrawaniem

EDGECAM dostarcza użytkownikowi wieloosiowy moduł tokarski. Pozwala on obrabiać detale na tokarkach z przeciwwrzecionem. Skrócenie cykli, możliwość kompletnego wykonania detalu w jednej operacji i integracja poleceń tokarki uczynią Twoją obróbkę bardziej efektywną.

Korzyści

  • Zintegrowane polecenia do ustawień kinematyki i przestrzeni roboczej obrabiarki.

  • Wybór wrzeciona jednym poleceniem. W oknie przeglądarki instrukcje obróbki przypisano w przejrzysty sposób do konkretnego wrzeciona.

  • Synchronizacja głowic, kontrola kolizji i priorytety wrzecion. Celem skrócenia procesu, jest wykonywanie obróbki lustrzanej i synchronizacja pracy głowic. Definiowanie obróbki na tzw. linii czasu ułatwia weryfikację ścieżek.

  • Programowane w prosty i elastyczny sposób: przechwyt przeciwwrzeciona, synchronizacja prędkości obrotowych i powrót do pozycji.

  • Jednoczesna symulacja pracy wrzeciona oraz przeciwwrzeciona. Ciągła symulacja obróbki daje animacje przechwytu obrabianego detalu i wysunięcia kolejnego półfabrykatu detalu do zderzaka. Symulację można powtarzać wielokrotnie, odzwierciedlając w ten sposób ruchy podajnika pręta.

Przeciwwrzeciona

Moduł do obsługi automatów tokarskich steruje narzędziami napędzanymi (frezy i wiertła) w osiach C, Y i B, umożliwiając wykonanie obróbki na wrzecionie głównym i przeciwwrzecionie. Realistyczna symulacja narzędzi napędzanym pozwala uniknąć kolizji wynikających z małych przestrzeni obróbczych na centrach tokarskich

EDGECAM udostępnia do obróbki prosty w obsłudze wieloosiowy moduł tokarski. Wielowrzecionowa struktura maszyny znacznie skraca czas i umożliwia kompletne wykonanie detalu w jednej operacji. Cykle zintegrowane z dostępnymi na tokarkach poleceniami sterowania znacznie upraszczają proces programowania i załączają automatycznie potrzebne M-funkcje i G-kody.

Toczenie z frezowaniem w osiach C&Y&B

Obróbka ta pozwala korzystać z szerokiej gamy cykli tokarskich i frezarskich. Praca w osiach C&Y&B może przebiegać w dwóch trybach:

  • Płaskim – pozwala korzystać z cykli frezowania 2,5 osiowego do wykonywania np. kieszeni, obróbki tekstów czy otworów na powierzchni czołowej walca. Umożliwia także obróbkę powierzchni.

  • Obrotowym – do wykonywania np. ślimaków, kieszeni, tekstów i otworów na powierzchni obrotowej walca.


Wykorzystaj zalety obróbki wielozadaniowej - Zapytaj o EDGECAM