EDGECAM 3D MillingEDGECAM 3D MillingEDGECAM 3D MillingEDGECAM 3D Milling

Frezowanie 3D - Obróbka skomplikowanych powierzchni

Moduł Frezowanie 3D oferuje kompletne rozwiązanie do generowania wysokiej jakości ścieżek narzędzia. To odpowiedź na rosnące wymagania producentów odnośnie optymalizacji procesów wytwarzania. Służy programowaniu obróbki elementów skomplikowanych bądź o powierzchniach swobodnych.

Korzyści

  • Kompleksowa symulacja ruchów maszyny oraz procesu obróbki.

  • Pełna kontrola kolizji.

  • Kontrola zakresu - kontakt narzędzia do wewnątrz, na zewnątrz, etc.

  • Szybkie ruchy łączenia ścieżek dla obróbki HSM.

  • Użycie półfabrykatu redukuje przejścia narzędzia w powietrzu.

Możliwości

EDGECAM oferuje najlepsze w swojej klasie narzędzie do pryzmatycznej obróbki. Daje potężne strategie do kształtowania elementów przestrzennych i powierzchni. Bogaty pakiet zaawansowanych cykli obróbki 3D pozwala generować ścieżki dla wszystkich typów geometrii. Zaawansowane cykle EDGECAM umożliwiają skuteczną optymalizację torów narzędzia. Redukcja czasu obróbki podnosi ogólną wydajność firmy na wyższy poziom.

W przeciwieństwie do wielu innych systemów, EDGECAM jest "CAD neutralny". Daje możliwość współpracy pomiędzy CAD i CAM bez względu na to, jakiego systemu CAD używasz. To współdziałanie nie wymaga przeliczania danych. Niezależnie od wprowadzanych przez konstruktora zmian, obróbka pozostaje asocjatywna z modelem.

Kompatybilność EDGECAM

EDGECAM obsługuje bezpośrednio modele z:

  • Autodesk Inventor, Solid Edge, SolidWorks, Pro/ENGINEER, Pro/DESKTOP Unigraphics, NX5, CATIA V5.

EDGECAM obsługuje niezależne formaty:

  • IGES, DXF, VDA, Parasolid, STEP AP203 i AP214, ACIS.

Obróbka zgrubna

EDGECAM stosuje dla kolejnych regionów obróbki najbardziej efektywne sposoby wejścia narzędzia w materiał. Wykorzystuje także strategię WAVE oraz ścieżki trochoidalne. Automatyczne dopasowanie ścieżek eliminuje skrawanie pełną średnicą narzędzia. Zapewnia sprawny i bezpieczny przebieg całego procesu. Umożliwia obróbkę z wyższymi prędkościami.

Strategia obróbki zgrubnej WAVE

W tradycyjnej obróbce zgrubnej szerokość skrawania definiowana jest jako wartość procentowa średnicy narzędzia. Stąd konieczność stosowania mniejszych prędkości posuwu np. w przypadku dojścia narzędzia do narożnika lub podczas wchodzenia w materiał. Strategia zgrubna WAVE skutecznie eliminuje te niedogodności.

Obróbka 3D w przedsiębiorstwach

Możliwości cykli obróbki 3D doceniły już przedsiębiorstwa z branży lotniczej, prototypowania, produkcji form oraz ogólnej inżynierii.


Obrabiaj skomplikowane bryły i powierzchnie - Zapytaj o EDGECAM