Historia

Poniżej wymieniono poprzednie wersje EDGECAM. Zobacz, jakie funkcje i udoskonalenia wprowadzono w każdym z wydań - naciśnij odpowiedni przycisk.

EDGECAM 2021.0

Import plików CAD

EDGECAM 2021.0 współpracuje z najnowszymi wersjami programów CAD (w zależności od posiadanej licencji):

 • Part Modeler - 2019 R1 i 2020.0 (z wsparciem CAD link).
 • Autodesk Inventor  2019 i 2020 – wsparcie CAD link.
 • SOLIDWORKS – 2019, 2020 - wsparcie CAD link.
 • Solid Edge V18-2019 - wsparcie CAD link.
 • Creo TM Parametric 5.0 - (poprzednie nazwy Creo Elements/Pro, Pro/ENGINEER, Wildfire).
 • CATIA V5 (jedynie modele bryłowe) do V5-6 R2019. Uwaga: pliki CATIA V6 należy zapisać w wersji CATIA V5.
 • UGS NX –  NX 11 i NX 12.
 • SpaceClaim 2018 i 2019.
 • VISI CAD 2020.0 i 2020.1.
 • Designer 2020.0 i 2020.1.
 • KOMPAS-3D (KOMPAS- 3D musi być zainstalowany na komputerze).

Planowanie – Obróbka regionami

Dzięki temu, że Planowanie rozpoznaje bieżący półfabrykat, cykl można wykorzystać do obróbki górnej powierzchni rożnych stempli. Wcześniejsze ścieżki nie miały właściwej kolejności, przeskakując między płaszczyznami powodowały niepotrzebne przejścia.
W tym wydaniu dodano opcję Obróbka regionami do zakładki Głębokość w cyklu Planowania umożliwiając cyklowi obróbkę wszystkich przejść każdego stempla przez przejściem do następnego.

Planowanie - Spirala

W tym wydaniu dodano strategię obróbki w cyklu Planowania. W zakładce Ogólne mamy wybór pomiędzy strategią:
 • Spirala – umożliwia obróbkę od zewnętrznych krawędzi do wewnątrz.
 • Wierszowanie– równoległy wzór ścieżki stosowany we wcześniejszych wersjach

Planowanie – Przekroczenie krawędzi

Wcześniej zastosowano odsunięcie od półfabrykatu aby zapewnić obróbkę krawędzi materiału, co oznaczało dodatkowe przejścia narzędzia.
 
W tym wydaniu dodano opcję Przekroczenie krawędzi do zakładki Ogólnie w cyklu Planowania, która dostosowuje ostatnie przejście w ten sposób, aby frez obrabiał krawędź końcową. Realizowane jest to poprzez rozłożenie przejść bez zwiększania czasu cyklu lub szerokości skrawania.
 
Opcja jest zaznaczona domyślnie, a poprzednie domyślne wartości przesunięcia (0.5mm lub 0.2 cal) zostały usunięte, aby uniknąć niepotrzebnego zwiększania odległości.

Profilowanie – wsparcie dla typu narzędzi jaskółczy ogon

Została dodana obsługa narzędzi jaskółczy ogon w cyklu Profilowania:
 • Wartość Max podcięcie należy wprowadzić w zakładce Więcej … w taki sam sposób jak dla narzędzia krążkowego lub sferycznego,
 • W oknie dialogowym Profilowania należy wybrać powierzchnie bryły w zakładce Ogólnie i Kąty ujemne w zakładce Kontrola
 • Można użyć funkcji bryły lub powierzchni i pracować z zakresami
 • Musi być wybrana powierzchnia do obróbki

Indeksowanie – wsparcie dla płaszczyzn zaawansowanych

Podczas indeksowania do płaszczyzny roboczej, która normalnie wymagałaby wyrównania z osiami maszyny, EDGECAM pozostawi ją w bieżącej orientacji, a cykle będą generowane względem tej płaszczyzny.
 
Dodano nową opcję Użyj płaszczyzn zaawansowanych do zakładki Ogólnie okna dialogowego Indeksowania, która po zaznaczeniu nie wyrówna płaszczyzny roboczej do osi maszyny. Została dodana nowa zmienna WPROTATION, gdzie wartość 0 oznacza, że płaszczyzna była już wyrównana i nie ma potrzeby generowania obrotu w kodzie NC.
 
Zalety:
 • Jeśli w obrabianym detalu musi zostać zmierzone położenie lub kąt łatwiej wprowadzić na sterowniku odsunięcia lub wywołać ręczne cykle pomiarowe.
 • Program odpowiada osiom w dokumentacji
 • Łatwiejszy do odczytania kod NC.

Głowice kątowe dostępne na maszynach MTM

Od tej wersji rozszerzono dostęp do głowic kątowych o maszyny MTM.

Toczenie- Dynamiczny Punkt Płytki

W tej wersji dodano opcję Zablokuj dzięki której wraz ze zmianą orientacji narzędzia punkt płytki obraca się razem z nim, oraz opcje Naroże dzięki któremu możemy zdefiniować punkt płytki w dowolnym narożniku płytki:
 • Do zakładki Oprawka dodano opcje Naroże i Zablokuj, są one dostępne dla punktu płytki Na przecięciu i Promień prostopadle.
 • Nowe zmienne będą dostępne dla wszystkich typów płytek we wszystkich orientacjach.

Rowki profile – Dodano modyfikatory Wejść/Wyjść drugiej ścieżki

Wejścia drugiej ścieżki są dostępne w zakładce Wejścia/Łączenia w cyklu Rowki profile.
 
Wcześniej podczas korzystania z cyklu Rowki profile nie było możliwości kontrolowania ruchów wejścia i wyjścia dla drugiej ścieżki:
 • Aby umożliwić większą kontrole nad ścieżką narzędzia dla drugiego przejścia dodano opcje Wejście drugiej ścieżki i Wyjście drugiej ścieżki.
 • Oryginalne opcje wejścia i wyjścia nadal kontrolują pierwszą ścieżkę cyklu.
 • Z racji tego, że większość użytkowników będzie ustawiała wejścia/wyjścia drugiej ścieżki tak samo jak pierwszej to dla wartości drugiej ścieżki automatycznie przypisane są modyfikatory, które podczytują wartość wejść/wyjść pierwszej ścieżki.

Ustawienia Wycinania – dodano pre-definiowaną strategię „Kieszenie – ścieżki: zgrubne, mostki i wykańczające w osobnych plikach”

Do zakładki ogólnie w oknie dialogowym Ustawienia Wycinania dodano pre-definiowaną Strategie „Kieszenie – ścieżki: zgrubne, mostki i wykańczające w osobnych plikach”.
 
Po wybraniu tej strategii są generowane cztery pliki NC:
 • Obróbka kieszeni.
 • Przejście zgrubne pozostawiające mostek.
 • Przejście usuwające mostek.
 • Wykańczające przejście.

Usprawnienia w EDGECAM Inspect

Podczas ciągłego udoskonalania EDGECAM Inspect wprowadzono szereg ulepszeń:

• Edytuj wiele funkcji

Okno dialogowe Edytuj zostało ponownie wprowadzone. Dzięki temu poleceniu możemy zastąpić określone właściwości dla wszystkich wybranych cech. Okno dialogowe wyświetla się po wybraniu kilku cech.

• Zmień warstwę i kolor za pomocą polecenia Edytuj

Dzięki temu ulepszeniu można zmienić Warstwę i Kolor w wybranych cechach podczas korzystania z okna Edytuj

• Okno dialogowe

Dla szyku liniowego i prostokątnego ponownie wprowadzono okno dialogowe

• Nagrywanie PCI dla cech i funkcji Inspect

Nagrywanie PCI-JS zostało dodane do EDGECAM Inspect i można nagrywać wszystkie cechy i polecenia

• Przenoszenie i kopiowanie wielu Punktów

Udoskonalono polecenie Przesuń i można teraz przenosić cechy przy użyciu różnych metod:
 • Jeśli wybierzesz cechę z ekranu, pojawi się okno dialogowe o wybraniu nowego położenia cechy
 • Jeśli wybierzesz cechę lub kilka cech z drzewa cechy to zostanie wyświetlone okno dialogowe z trzema opcjami ( Przenieś, Przenieś do, Odsunięcie) oraz opcja Kopiuj, która utworzy kopię cechy.

• Cecha konstrukcyjna stożek

Dostępna jest nowa cecha konstrukcyjna, którą można skonstruować z cech okrągłych ( cylinder, stożek, otwór). Dzięki tej cesze użytkownik może sprawdzić tolerancję okrągłości, stożkowości wielu powierzchni.

• Wsparcie nierównomiernych łuków

Wcześniej silnik cechy Inspect nie obsługiwał wyrównania łuków. Ten problem został rozwiązany, a łuki można nanosić na różne płaszczyzny.

Ogólne usprawnienie wydajności

Zwrócono uwagę na obszary, w których EDGECAM spowalniał podczas pracy z bardzo dużymi plikami i rozwiązaliśmy szereg następujących problemów:
 • Powolne usuwanie geometrii, gdy sekwencja zawiera setki instrukcji
Problem polegał na tym, że sekwencja była odświeżana niezależnie od tego, czy geometria była używana w cyklu czy nie.
 • Włączenie/wyłączenie warstwy może zająć dużo czasu
Można to zauważyć przy projektach z dużą ilością instrukcji i cech, podczas jej aktualizacji. Wcześniej u niektórych klientów zajmowało to ponad minutę, teraz zajmuje sekundę.
 • Generowanie modelu STL w pliku PPF
Części ze złożonymi elementami generowały za każdym razem model STL do symulacji. Model STL jest teraz generowany i przechowywany w pliku PPF, co pozwala zaoszczędzić czas.

Ulepszenia wydajności w obróbce WAVE

Cykl WAVE został zoptymalizowany poprzez poprawę przetwarzania równoległego. Średnio cykl zostaje wygenerowany dwa razy szybciej, ale może być to nawet czterokrotnie.
 
Uwaga: Aby skorzystać z tego usprawnienia trzeba posiadać wielordzeniowy procesor.

Ustawienia – Opcja kompresji modeli STL w symulacji

Symulator teraz przechowuje modele STL generowane przez półfabrykat i część wewnątrz pliku PPF.
 
Nowa opcja Kompresowanie pliku została dodana do Karty Ogólnie:
 • Zaznacz aby skompresować modele STL i zmniejszyć rozmiar pliku PPF, chociaż proces kompresji zajmie więcej czasu.
 • Odznacz, jeśli jest wystarczająco dużo miejsca na dysku, lub dodatkowy czas będzie stanowił problem.

Zachowanie modeli symulacji dla zwiększenia wydajności

Symulator przechowuje teraz modele STL generowanie przez półfabrykat i część podczas symulacji w pliku PPF.
Oznacza to, że gdy plik zostanie ponownie otworzony w symulatorze, w ramach tej samej sesji lub nowej sesji będzie on znacznie szybciej się wczytywał, nawet jeśli plik będzie używany na innym komputerze.

Kreatora postprocesorów- Stopnie obrot./Posuw min.

Do okna Parametry maszyny dodano opcję Stopnie obrot./Posuw Min.
Ta zmienna dostępna jest dla dowolnego typu maszyny, zmieni wartość zmiennej systemowej FEED w ruchach obrotowych, przekształcając wartości posuwu na stopnie na minutę.
Możliwa jest zmiana wartości G-kodu w zakładce Styl NC, G-Kody i Modalnie.

 

Siatka punktów wymiany narzędzia
W przypadku narzędzi montowanych liniowo, EDGECAM obsługiwał pojedynczą linie o stałym skoku rozstawu narzędzi. Niektóre obrabiarki mają zmienny skok rozstawu narzędzi, a także wiele linii do montażu narzędzi.
Dodano opcję Siatka punków wymiany narzędzi do zakładki Magazyn, która pozwoli na zdefiniowanie narzędzi rozmieszczonymi w siatce punktów:
 • Kiedy ta opcja jest zaznaczona, dodatkowe zmienne będą dostępnie w obszarze właściwości magazynu, co zapewni użytkownikowi domyślą strukturę do szybkiego rozmieszczenia punktów wymiany narzędzi.
 • Punkty wymiany narzędzi można skonfigurować i zastąpić dowolną wcześniej ustawioną konfiguracją. Współrzędne te określają odległości od każdego punku wymiany narzędzi, umożliwiając użytkownikowi rozmieszczenie punktów wymiany na siatce.
Uwaga: Te współrzędne są mierzone od położenia początkowego.

 

EDGECAM 2020.1

Import plików CAD

EDGECAM 2020.1 współpracuje z najnowszymi wersjami programów CAD (w zależności od posiadanej licencji):

 • Part Modeler - 2019 R1 i 2020.0 (z wsparciem CAD link).
 • Autodesk Inventor  2019 i 2020 – wsparcie CAD link.
 • SOLIDWORKS – 2019, 2020 - wsparcie CAD link.
 • Solid Edge V18-2019 - wsparcie CAD link.
 • Creo TM Parametric 5.0 - (poprzednie nazwy Creo Elements/Pro, Pro/ENGINEER, Wildfire).
 • CATIA V5 (jedynie modele bryłowe) do V5-6 R2019. Uwaga: pliki CATIA V6 należy zapisać w wersji CATIA V5.
 • UGS NX –  NX 11 i NX 12.
 • SpaceClaim 2018 i 2019.
 • VISI CAD 2020.0 i 2020.1.
 • Designer 2020.0 i 2020.1.
 • KOMPAS-3D (KOMPAS- 3D musi być zainstalowany na komputerze).

Toczenie zgrubne- definiowanie Czasu (min) pomiędzy wycofaniami

W tym wydaniu dodano opcję Czas (Min) pomiędzy wycofaniami w oknie dialogowym Punkt kontrolny narzędzia na zakładce Kontrola w cyklu Toczenie zgrubne. Ta opcja umożliwia użytkownikowi wycofanie narzędzia po upływie określonego czasu obróbki (w min), jest to alternatywne rozwiązanie dla opcji Liczba ścieżek.

Uwaga: na całkowity czas obróbki wpływają jedynie rzeczywiste elementy ścieżki narzędzia, a nie ruchy Wejścia/Łączenia ścieżek lub dojazd szybki.

Fazowanie - Strategia naroży

pcje Strategii naroży z cyklu profilowania są teraz dostępne w cyklu fazowania, umożliwiają pełną obróbkę ostrych naroży zewnętrznych. Funkcjonalność jest taka sama jak w profilowaniu.
Opcje strategii naroży zostały dodane do nowej karty Kontrola w cyklu Fazowania.

Fazowanie - Optymailzacja ścieżki i Tolerancja liniowości

Opcje Optymalizacji ścieżki i Tolerancja liniowości z cyklu profilowania jest teraz dostępna w cyklu fazowania. Funkcjonalność jest taka sama jak ta dostępna 
w Profilowaniu:
 • Opcje Optymalizacji ścieżki i Tolerancja liniowości zostały dodane do nowej karty kontrola w cyklu fazowania.
 • Opcja Interpolacja została przeniesiona z zakładki Ogólne do zakładki Kontrola.
Uwaga: Istniejące części są skonfigurowane do korzystania 
z opcji Wskaż dla optymalizacji ścieżki.

Fazowanie - Głębokość skrawania i naddatek Z

W tej wersji dodano dwie nowe funkcje do cyklu Fazowania w celu poprawy użyteczności. Dodano Głębokość skrawania do zakładki Głębokość, a do zakładki Ogólne dodano Z naddatek:
 • Głębokość skrawania będzie działała w połączeniu z Głębokością fazowania, zaczynając od góry fazy i powtarzając w dół, aż do osiągnięcia ustawionej głębokości.
 • Głębokości skrawania można używać zarówno z elementami krawędziowymi, jak i bryłowymi. Podczas korzystania z informacji o cechach zostanie z nich pobrana głębokość.
Z Naddatek pozwala użytkownikowi określić naddatek i jest wyszarzane, gdy Typ fazowania jest ustawiony na Gratowanie.

Fazowanie - karta Kontrola, przeniesienie opcji

Aby poprawić funkcjonowanie cyklu Fazowania i uniknąć przeciążenia karty Ogólne, dodano kartę Kontrola do której przeniesiono niektóre opcje.
Parametry związane z Głębokością (Głębokość fazowania, Punkt kontaktowy i Odsunięcie narzędzia) również zostały przeniesione z zakładki Ogólne do zakładki Głębokość.

Wierszowanie - Wydłużnie

Możliwość wydłużenia ścieżki narzędzia została dodana do Wierszowanie.
Dodano cztery opcje:
 • Start
 • Koniec
 • Rozpocznij prostopadle
 • Zakończ prostopadle
Wydłużenie Start i Koniec jest stosowane dla głównego kierunku obróbki.
Opcje Rozpocznij  prostopadle i Zakończ prostopadle są dostępne i stosowane tylko wtedy, gdy ścieżka narzędzia  jest w kierunku prostopadłym.
Wydłużenie jest zgodne z kierunkiem obróbki (Współbieżny / Przeciwbieżny / Optymalny).
Opcje Wydłużenia zostały dodane do zakładki Kontrola w cyklu Wierszowania.

Obróbka addytywna - Zakres

Dodano funkcję Zakres do cyklu Obróbki addytywnej.
Funkcje Zakresu są takie same jak w przypadku innych cykli:
 • Wewnątrz
 • Środek
 • Na zewnątrz
 • Naddatek
Opcje Kontroli zakresów zostały dodane do zakładki Ogólne w cyklu Obróbki addytywnej.

Obróbka addytywna - Maksymalny kąt nawisu

Podczas budowania elementu za pomocą napawania materiału można zastosować kąty ujemne, aby utworzyć podcięte obszary z nawisami. Różne materiały i procesy powodują różnorodne ujemne nagromadzenia. Dlatego podczas tworzenia ściany o ujemnym kącie pochylenia można teraz określić maksymalny kąt nawisu: 

 • Jeśli zostanie przekroczony kąt, cykl doda materiał w celu kompensacji.
 • W przypadku napotkania ujemnego nachylenia ze wszystkich stron, cykl nie pozwala obecnie na pełną kontrolę i może dodać więcej materiału niż optymalnie oczekiwano.
Opcja Maksymalny kąt nawisu została dodana do zakładki Ogólne w cyklu Obróbki addytywnej i jest dostępna tylko po wybraniu opcji Model podcięty.

Rowki - Wyłącz sprawdzanie średnicy narzędzia

Dodano możliwość sprawdzania średnicy w cyklu Rowki.
Nowa funkcja Wyłącz sprawdzanie średnicy narzędzia została dodana do zakładki Ogólne w cyklu Rowki.

Planowanie - Typ wejść

Do tej wersji dodano dwa nowe typy wejść Poziomo i Pionowo w cyklu Planowanie, umożliwiając tym samym dostosowanie parametrów takich jak Kąt, Promień i Długość.

Planowanie - Półfabrykat

Wprowadzono możliwość wyboru typu półfabrykatu. Opcje działają w taki sam sposób, jak w przypadku cyklu Zgrubnego:
 • Profil pozwala na wybór profilu 2D i działa w taki sam sposób, jak w poprzednich wersjach.
 • Model 3D pozwala użytkownikowi wybrać rzeczywisty model.
 • Bieżący półfabrykat analizuje  zaktualizowany półfabrykat.

 

Nowa sekwencja - Tolerancja uchwytu

Podczas tworzenia nowej sekwencji półfabrykat jest wczytywany do symulatora z określoną tolerancją. Można zastosować większą tolerancję dla lepszych rezultatów, a mniejszą tolerancję dla lepszej wydajności.
W tym wydaniu ta sama funkcja została wprowadzona dla uchwytów. Użytkownik może ustawić tolerancję podczas tworzenia sekwencji i będzie ona stosowana przez całą sekwencję:
 • Zmieniono nazwę pola Tolerancja na Tolerancja półfabrykatu.
 • Dodano nową Tolerancję uchwytu, która domyślnie wynosi 0,25 mm lub 0,01 cala.
Ponieważ większość uchwytów jest pryzmatycznych, oczekiwany jest bardzo mały wzrost wydajności przy domyślnej tolerancji 0,25 mm. Ponadto elementy ze złożonymi i dużymi uchwytami będą miały lepszą wydajność, gdy:
 • Symulator zostanie otwarty przy pierwszym użyciu.
 • Generowany cykl obróbkowy będzie uwzględniał uchwyt podczas generowania ścieżek narzędzi.
Uwaga: Dostępne tylko podczas tworzenia nowej sekwencji frezowania.

Solid Machinist dla Creo i Granite

Aby pomóc w zapisie modeli z Granite na Solid Machinist z Creo, wprowadzono następujące zmiany:
Poprzednio:
 • Model Creo załadowany i zapisany w Solid Machinist dla Granite NIE mógł zostać otwarty w Solid Machinist dla Creo.
 • Model Creo załadowany i zapisany w Solid Machinist dla Creo (Parasolid) NIE mógł zostać otwarty w Solid Machinist dla Granite.
Teraz:
 • Model Creo załadowany i zapisany w Solid Machinist dla Granite NIE może zostać otwarty w Solid Machinist dla Creo-  bez zmiany.
 • Model z Creo załadowany i zapisany w Solid Machinist dla Creo (Parasolid) MOŻE być otwarty w Solid Machinist dla Granite, zmodyfikowany i ponownie zapisany.
Nowa opcja została dodana do zakładki Bryły w Ustawieniach. Oznacza to że licencje Solid Machinist for Granite i Solid Machinist for Creo może otwierać plik PPF, a bryła jest zapisywana jako Parasolid.
Ta zmiana dotyczy tylko istniejących klientów, którzy posiadają licencje Solid Machinist for Granite i niedawno kupili jedną lub więcej licencji Solid Machinist for Creo. Umożliwi wczytywanie i edytowanie pliku PPF utworzonego w Solid Machinist dla Creo w Solid Machinist dla Granite (jako Parasolid).

Rowki profile - Użyj bieżącego półfabrykatu dla Wstępnego zagłębienia

Opcja Użyj bieżącego półfabrykatu jest teraz dostępna dla Wstępnego zagłębienia na karcie Ogólne w cyklu Rowki profile.
Poprzednio poziom bezpieczny  był oparty na wysokości elementu, co w niektórych przypadkach nie zawsze było poprawne:
 • Gdy półfabrykat jest większy niż wykonywany rowek może dojść do kolizja narzędzia z półfabrykatem, w zależności od wartości dla opcji Bezpieczny. Można tego teraz uniknąć dzięki opcji Użyj bieżącego półfabrykatu.
 • Nowa opcja jest również przydatna, gdy rowek został wstępnie obrobiony w poprzednim cyklu.

 

Zapobieganie przełączania sekwencji podczas przetwarzania w tle

EDGECAM obsługuje tylko jedną sesję (jedno aktywne okno ) z powodu konfliktów w folderze pamięci podręcznej. Stwierdzono, że pojedyncza sesja z wieloma sekwencjami może wykazywać podobne wyniki, jeśli użytkownik włączy opcję Ustaw punkt bezpiecznego startu. Użytkownik może zregenerować całą sekwencję, przełączyć się na inną sekwencję i również ją zregenerować, co prowadzi do konfliktów; szczególnie z indeksowaniem i podobnymi cyklami lub jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć pamięć podręczną, podczas gdy kolejna sekwencja wciąż się regeneruje.
Aby zapobiec występowaniu tych problemów, wyłączono możliwość przełączania sekwencji, gdy aktywne jest przetwarzanie w tle (cykle obróbki lub obliczanie aktualizacji półfabrykatów). Zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Nie można wyjść z bieżącej sekwencji podczas przetwarzania w tle

EDGECAM Inspect – udoskonalenia

W ramach ciągłych ulepszeń modułu EDGECAM Inspect wprowadzono szereg ulepszeń: 
 • Zoptymalizowanie cech
W module EDGECAM Inspect przeprojektowano i zoptymalizowano cechy. Cechy w Inspect są teraz traktowane w podobny sposób jak cechy w EDGECAM. Utworzona cecha jest wyświetlana w przeglądarce cech, a jej dwukrotne kliknięcie umożliwia edycję dowolnej cechy oraz zmianę parametrów. 
Uwaga: Ze względu na przebudowę cech w Inspect, cechy utworzone w starszych wersjach EDGECAM będą musiały zostać ponownie utworzone.
 • Cecha szerokość
Cecha pozwala użytkownikowi utworzyć obiekt do pomiaru odległości między dwiema równoległymi ścianami poprzez zdefiniowanie dwóch punktów. 
 • Opcja Normalizuj
Jeśli opcja Normalizuj w oknie Wyniki jest wybrana, zaprogramowane wartość odchylenie i tolerancje są obliczane od środka strefy tolerancji. 
W przypadku gdy opcja jest niezaznaczona to, jeśli zaprogramowana pozycja X wynosi 100, zmierzona to 100,01, a tolerancje to -0,02 / 0, to odchylenie wynosi +0,01. Jeśli jednak opcja jest zaznaczona, wówczas zaprogramowana wartość brana pod uwagę przy obliczaniu odchylenia wynosi 99,99 (środkowa wartość między 99,98 a 100), a odchylenie wynosi +0,02.
 • EDGECAM Inspect, cykl Sondy i postprocesory
Ze względu na opinie z poprzedniej wersji, cykl Sondy w EDGECAM został przebudowany i wzbogacony o nową funkcjonalność, która pozwala na szerszy zakres zastosowań. 
Reorganizacja cyklu Sondy wymagała wprowadzenia zmian w zmiennych systemowych Generatora kodu, co oznacza, że istniejące postprocesory z funkcją Inspect muszą zostać zaktualizowane do najnowszej wersji. 
W przeciwnym razie stary postprocesor z niezmienionymi zmiennymi systemowymi nie zostanie skompilowany.
 • Cechy Na zewnątrz i Wewnątrz
Cechy Wewnątrz i Na zewnątrz zostały ulepszone i te dwa typy elementów można tworzyć nawet wtedy, gdy między równoległymi ścianami znajdują się przeszkody, na przykład stempel w kieszeni lub otwór między dwiema ścianami.
 • Cykl inspekcji – Nazwa Zera 
Dodano opcję Nazwa Zera do zakładki Zaawansowane w cyklu inspekcji. Ta opcja pozwala użytkownikowi zdefiniować lub wybrać układ odniesienia, w którym kula jest pozycjonowana. 
Jeśli okienko jest puste, nazwa punktu kalibracji jest kompilowany w następujący sposób:
„Clb + dotknięcie nazwy punktu odniesienia + _ + pozycja kuli kalibracyjnej”.
Na przykład „clbComponentDatum _ (- 200/0/0)”. 
 • Dodano filtry do opcji Wyczyść wszystko 
Polecenie Wyczyść wszystko została ulepszona, użytkownik może teraz filtrować, który typ cechy ma zostać usunięty.

Opcje sortowania

W tej wersji dodano dwie nowe opcje i w dwóch starych zmieniono nazwy, aby zapewnić większą przejrzystość użytkownikowi:
 • Według narzędzia i następnie wg płaszczyzny.
 • Według płaszczyzny - i następnie wg narzędzia.
 • Według narzędzia - zachowaj kolejność sekwencji.
 • Według płaszczyzny - zachowaj kolejność sekwencji.
Nowe opcje powinny umożliwić użytkownikowi większą kontrolę nad sekwencją obróbki.

Kontrola myszy w Symulatorze

Symulator został zaktualizowany, tak aby działał zgodnie z opcją Użyj kontroli myszy Designer w EDGECAM.

Toczenie - Wsparcie dla głowic półpozycyjnych

Użytkownicy mogą teraz ustawiać głowice półpozycyjne w Kreatorze postprocesorów i EDGECAM.
Do zakładki Głowica w oknie dialogowym Parametry obrabiarki dodano opcję Wsparcie dla głowic półpozycyjnych.
W symulatorze EDGECAM pozycje półpozycyjne zostaną wyświetlone zgodnie z ustawieniem rzeczywistej pozycji maszyny.

EDGECAM 2020.0

Nowy cykl – Głębokie otwory

 

W tym wydaniu wprowadzono nowy cykl głębokich otworów. Ten osobny interfejs ma na celu uproszczenie wprowadzania danych w oknie dialogowym oraz zapewnienie takiej samej funkcjonalności jak  zakładka Głębokie otwory w cyklu Wiercenie, ale z dodatkowymi opcjami do kontroli cyklu. 

Uwaga: Zakładka Głębokie otwory w cyklu Wiercenia będzie wycofana w najbliższej przyszłości.

 

Nowy cykl – Profilowanie gwintu

 

EDGECAM wprowadził cykl Profilowanie gwintu. Ten nowy cykl umożliwia obróbkę dużych gwintów, gdzie głębokość gwintu jest zbyt duża, aby obrobić ją zwykłą płytką do gwintowania.

 

Zaawansowane 5 osi – usprawnienia

 

Wsparcie dla narzędzi baryłkowych

 

Od tej wersji EDGECAM obsługuje narzędzia baryłkowe. Można je wykorzystywać w zaawansowanym cyklu 5 osiowym podczas obróbki powierzchni oraz SWARF.  

 

Pochylenie boczne według punktu kontaktowego

 

Dodana funkcja wprowadza dodatkową możliwość pochylania narzędzia podczas obróbki 5osiowej. Umożliwia zdefiniowanie nachylenia osi narzędzia poprzez określenie punktu styku na profilu narzędzia, który jest styczny do powierzchni obróbki wzdłuż ścieżki narzędzia. Oprócz określenia punktu kontaktowego można określić również kat wyprzedzenia/opóźnienia, aby w pełni określić orientację narzędzia.

 

Dodana opcja znacznie upraszcza ustawienie narzędzia, zwłaszcza w przypadku narzędzi o złożonej geometrii np. narzędzia baryłkowe. Punkt styku określa się albo według odległości wzdłuż osi narzędzia, albo odległości wzdłuż profilu narzędzia zaczynając od jego wierzchołka. Użytkownik może określić statyczny punkt kontaktowy lub zakres dynamiczny, tak aby punkt kontaktowy zmieniał się wzdłuż konturu po wyznaczonym zakresie. 

 

Opcje znajdują się:

 • Zakładka kontrola osi.
 • Wybierz – Oś narzędzia będzie odchylana relatywnie do kierunku obróbki.
 • Narzędzia sferyczne powinny być zdefiniowane.
 • Ustaw pochylenie boczne za pomocą punktu kontaktowego.

 

Na przykład,  obrabiając narzędziem baryłkowym można ustawić punkt styku na wysokości od 0.3 do 0.5 freza, czyli utrzymywać zakres pracy narzędzia na głównej średnicy frezu.

 

Istniejąca ścieżka narzędzia – Powiadom, jeśli ścieżka narzędzia została przycięta

 

Jeśli korzystamy ze strategii konwertuj 3 do 5 osi możemy włączyć informację, gdy ścieżka narzędzia została przycięta z powodu kolizji.

 

Istniejące ścieżka narzędzia- sprawdź czy nie ma kolizji

Jeśli korzystamy ze strategii konwertuj 3 do 5 osi możemy włączyć informacje o pozostałych kolizjach. 

 

Istniejące ścieżka narzędzia – łączenia

 

W strategii konwertuj 3 do 5 osi, nowe łączenia ścieżek są tworzone po przycięciu jej, gdy może dość do kolizji między narzędziem, a obrabianym przedmiotem. Użytkownik może zmienić ustawienia łączeń odstępu dla przyciętych ścieżek narzędzia na: 

 • Strefa bezpieczna.
 • Bezpieczny wygładź splajnem.
 • Szybki długość.

 

Mogą być używane razem z opcją wejścia/wyjścia

 

Istniejąca ścieżka narzędzia – wygładzanie

 

Wygładzanie to operacja oparta na interpolacji w celu optymalizacji ścieżki przy zachowaniu kątów nachylenia w ograniczonym zakresie. 

 

Wygładzanie za pomocą kątów nachylenia próbuje przekształcić ścieżkę narzędzia (która może mieć pewne odchylenia) na bardziej płynną. Ta opcja modyfikuje ściężkę, w której wektory są różne, aby zapewnić płynne ruchy narzędzia. 

 

Ruch roboczy dla łączeń bezpośrednich/spline

Można teraz kontrolować prędkość posuwu dla danego typu łączenia (bezpośrednie, mieszane, spline).

 

Dostępne jest to dla strategii Powierzchnie

 

SWARF powierzchnie chronione - dodatkowa kontrola

 

Nowa opcja umożliwia wprowadzenie dodatkowej kontroli frezowania dla strategii obórbki SWARF.

 

Ulepszenia kontroli tulei

 

W tym wydaniu wprowadzono nowe okno dialogowe Kontrola tulei oraz możliwość dodania dodatkowych osi Z do postprocesorów MTM:

 

Kontrola tulei

 

Nowe okno dialogowe Kontrola tulei w menu Ruch narzędzia zapewnia pełną kontrolę nad sterowaniem ruchami osi pomocniczej, to jest która oś jest aktywna po zakończeniu ruchu i która oś (główna lub pomocnicza) powinna się przesunąć jako pierwsza.

 

Okno współrzędnych

 

Dodano nową funkcję, aby zwiększyć kontrolę nad pozycją tulei, czyli możliwość śledzenia jego aktualnej pozycji w oknie współrzędnych. Jest to przydatne podczas symulacji wewnętrzych ruchów osi pomocniczej. To samo usprawnienie dotyczy pomocniczych osi X.

 

Dodatkowa tuleja na maszynach MTM  

Pomocnicze osie Z

 

Pomocnicze osie Z można teraz dodawać podczas tworzenia postprocesorów MTM. Poprzednio opcje osi pomocniczych były niedostępne, gdy wybrano opcję Możliwość Toczenia.

 

Możliwe jest dodanie pomocniczej osi do pionowych oraz poziomych maszyn do frezowania, w stole lub głowicy. Pozwala to na wsparcie konfiguracji VTL Crossrail.

 

Nowe typy narzędzi frezujących

 

W tej wersji dodano trzy typy narzędzi frezujących, które można wybrać z zakładki Ogólne w oknie dialogowym frezu: 

 • Narzędzia baryłkowe dla obróbki 5 osiowej.
 • Jaskółczy ogon i podwójny trójkąt do obróbki ścięć.

 

Dla narzędzi baryłkowych, w zakładce „Więcej…” mamy możliwość określenia średnicy dolnej, średnicy górnej, maksymalnej średnicy, i promienia profilu. W przypadku narzędzi Jaskółczy ogon i podwójny trójkąt średnicę i kąt można określić na kacie Ogólne, długość roboczą w zakładce „Więcej…” Należy zwrócić uwagę na to, że kąt zawarcia w zakładce Frez określany jest jako kąt. 

Dla wszystkich narzędzi, można opcjonalnie dodać promień naroża.

 

EDGECAM Inspect – udoskonalenia

 

W ramach ciągłych ulepszeń w EDGECAM Inspect wdrożono szereg ulepszeń:

 

Aktualizacja zakładek

 

            Aby usprawnić przepływ pracy w EDGECAM Inspect polecenia zostały zreorganizowane                          w następujących obszarach:

 • Karta Cechy.
 • Karta Obróbka.
 • Karta Kod NC.

 

Podzielone opcje menu

 

Opcje menu na kacie Cechy nazywają się teraz Wartości Domyślne, i zawierają wszystkie wartości domyślne nowych funkcji i tolerancji.

 

Drugie menu (Opcje kontroli) znajdują się na karcie Kod NC i zawiera opcje wyjścia. 

 

Ustawienia związane z raportem w oknie Wyniki

 

Opcje związane z raportem można teraz kontrolować bezpośrednio z okna Wyniki.

 

Kontrola bezpiecznego wycofania

 

Cykl Inspekcji zapewnia teraz kontrolę tego co cykl robi przed indeksowaniem sondy oraz na końcu cyklu.

 

Możliwość korzystania z alternatywnego indeksowania

 

EDGECAM Inspection oferuje teraz opcję kontrolowania sposobu indeksowania sondy.

 

Punkty Eksportu/Importu

 

 • Polecenie Eksportuj pozwala użytkownikowi eksportować punkty do dowolnego formatu tekstowego (przeważnie .xml).
 • Polecenie Import pozwala użytkownikowi importować punkty z innych aplikacji takich jak PCDMIS i 3DFI. Polecenie odczytuje plik XML utworzony z przetworzonego pliku tekstowego.

 

Ulepszenia w cecha Kąt do osi

 

Polecenie Kąt do osi X, Kąt do osi Y i Kąt do osi Z zostały zastąpione pojedynczym poleceniem Kąt do lini. Oś odniesienia jest ustawiona automatycznie w zależności od wybranych poleceń, ale w razie potrzeby można ją zmienić, edytując funkcję. Ponadto kierunek cechy można kontrolować podczas tworzenia cechy, drugi wybór określa kierunek cechy. 

 

Zmiany w cechach konstrukcyjnych

 

 • Zmieniono nazwy cech konstrukcyjnych. Odległość do linii to odległość, a kąt względny to kąt.
 • Linia może być utworzona dla więcej niż dwóch jednopunktowych elementów umożliwiających ocenę prostoliniowowści.

 

Uwaga: Aby ocenić prostoliniowość, utwórz element linii wybierając więcej niż dwie jednopunktowe cechy, a następnie zaznacz opcję prostoliniowość, edytując cechę.

 

 • Odległość można zastosować do dowolnej kombinacji jednopunktowej cechy, kostrukcyjnej linii i płaszczyzny. Możemy mierzyć odległość między punktami, odległość od linii, odległość między punktami, odległość do płaszczyzny i odległość między płaszczyznami. 

 

Przekształcanie cechy kołowej na cechę łuk

 

Cechę kołową można przekształcić w cechę łuku, a cechę łuku można przekształcić w cechę kołową edytując kąt końcowy:

 • Jeśli wartość kąta końcowego jest pusta, to obiekt traktowany jest, jako okrąg.
 • Jeśli jest wpisana jakaś wartość w pozycji kąta końcowego, to okrąg zamieniany jest w łuk.

 

Ponowne indeksowanie cechy

To ulepszenie pozwala użytkownikowi na ponowne przypisanie cesze stożek, cylinder, otwór i prostokąt do dowolnej innej płaszczyzny, jeśli ta płaszczyzna jest równoległa do elementu.

 

Umożliwienie użycia ostatniego bloku (między operacjami 14 i 9) w pliku raportu

EDGECAM Inspect używa teraz ostatniego bloku danych (między operacjami 14 i 9) w pliku raportu do oceny wyników. Jest to ważne ulepszenie, ponieważ niektóre sterowniki nie mają funkcji usuwania pliku raportu i mogą zawierać kilka bloków, z których ostatni jest najważniejszy.

 

Asocjatywność z cechą, gdy nie ma modelu bryłowego

Poziom bezpieczny z asocjatywnością można teraz stosować w cyklu kontrolnym nawet bez bryły. Gdy asocjatywność jest włączona, poziom bezpieczny jest obliczany względem najwyższego punktu elementu.

 

Cykl zgrubny – dodatkowa opcja „zapobiegaj wiórom” 

 

Podczas obróbki zgrubnej, ścieżka narzędzia może generować ścieżkę narzędzia w taki sposób, że powstaje na środku cienka ścianka nieobrobionego materiału. Te ścianki stają się słabe, wchodzą w wibrację i pękają, co potencjalnie powoduje uszkodzenie narzędzia. 

 

W tej wersji wprowadzono opcję zapobiegania powstawania cienkich ścian w strategii Wave. 

 

Opcja Zapobiegaj wiórom umożliwia ruchy poprzeczne, które usuwają wąskie ścianki materiału i zapobiegają uszkodzeniu narzędzia.

 

Toczenie wykańczające – odejście dostępne dla kierunku do góry  

 

Opcja Odejście jest teraz dostępna dla kierunku Do góry i w dół. Wcześniej był dostępny tylko dla obróbki w dół. Przy obróbce części z narożnikami większymi od płytki narzędzia mogło dochodzić do kolizji z półfabrykatem. 

 

Użytkownik może teraz skonfigurować cykl Toczenia wykańczającego, aby uniknąć tego typu kolizji.

 

Rowki profile – Kąt orientacji profilu teoretycznego  

 

W tej wersji została dodana nowa opcja Kąt orientacji profilu teoretycznego do karty Kontrola, w cyklu Rowki profile. Ta funkcja już wcześniej była dostępna w innych cyklach. 

 

Opcja umożliwia zmienienie geometrii wejść, gdy nie jest podany promień/faza. Wartości ustawione w tym polu zostaną zastosowane do pierwszego profilu wybranego przez użytkownika. 

 

Uwaga: Opcja nie będzie dostępna, jeśli nie będzie zaznaczona opcja Dołącz pierwszy i ostatni element.

 

Podczas generowania ścieżki unika się czerwonego zakresu kąta, jak na obrazku obok, dzięki czemu część nie zostaje uszkodzona.

 

Wiercenie – Naddatek XY został dodany do Strategii Spirala

 

Strategia Spirala cyklu wiercenie ma teraz możliwość określenia naddatku XY. Umożliwia to cyklowi pozostawienie materiału na cykl wykańczający lub na inną operację. 

 

Uwaga: Nie będzie dodawany Naddatek Z. Każdy poziom w osi Z powinien być sterowany za pomocą parametrów głębokości.

 

Tworzenie sekwencji – Możliwość przesunięcia ZERA 

 

Podczas tworzenia sekwencji toczenia, użytkownik ma teraz możliwość ustawienia przesunięcia ZERA elementu na jednym lub obu wrzecionach za pomocą opcji Odsunięcie zera.

Obsługa najnowszej wersji CAD

 

Można załadować następujące wersje plików CAD:

 • Parasolid – aktualizacja do 31.1.188.
 • ACIS R1 – 2019 1.0
 • Datakit Library – aktualizacja do DTK-2019.2
 • Solidworks 2019
 • SpaceClaim 2019
 • Inventor 2019
 • Creo 5
 • Granite – Creo 5 support
 • NX 11 0 NX 12.0.0
 • CATIA V5R8-V5-62018

 

Podział okręgu na ćwiartki koła

 

Poprzednio Generator kodu generował tylko pełne okręgi. Ponieważ niektóre maszyny nie mogą wykonywać pełnych okręgów, nowa opcja Pojedynczy kwadrant została dodana do Karty Osie obrotowe, w Parametrach obrabiarki. Zauważ, że opcja jest dostępna tylko jeśli mamy zaznaczoną opcję R na łukach.  

 

Po wybraniu opcji Pojedyńczy kwadrant postprocesor generuje łuki oparte na ćwiartce okręgu. 

 

Zmienne systemowe dla głębokich otworów

 

Dwie nowe zmienne systemowe (DEEPHOLE I ENTRYDEPTH) zostały dodane do następujących makr generatora kodu:

• Milling Macro Reference (MACRO 9 - DRILL CYCLE). 

• Turning Macro Reference (MACRO 9 - DRILL CYCLE).

 

EDGECAM magazyn narzędzi – Nowe typy narzędzi frezarskich

 

Trzy typy narzędzi frezujacych zostały dodane do magazynu narzędzi: 

 • Baryłkowe do obróbki 5-osiowej
 • Jaskółczy ogon i podwójny trójkąt do obróbki fazowań

 

W przypadku narzędzi Jaskółczy ogon i podwójny trójkąt można określić średnicę, kąt zawarty oraz długość roboczą. Zauważ, że zmienna kąt zawarty nosi nazwę Kąt w oknach dialogowych narzędzia. Opcjonalnie można wprowadzać promień narzędzia.

 

Dla narzędzi Baryłkowych można określić górną średnicę, dolną średnicę, promień zaokrąglenia, maksymalną średnicę, długość oraz promień profilu. Opcjonalnie można wprowadzić promień narzędzia.

 

Kreator licencji – konfigurowanie licencji sieciowych 

 

Udoskonalono kreator licencji, aby umożliwić użytkownikom konfigurowanie licencji sieciowych po wybraniu serwera licencji sieciowej. Wcześniej użytkownik mógł wybrać tylko serwer i musiałby uruchomić menadżera licencji, aby skonfigurować licencje sieciowe: 

 • Wybranie przycisku zapisz, zapisuje konfigurację licencji, a nie profil.
 • Wybranie przycisku zapisz jako, pozwala użytkownikowi zapisać konfigurację licencji jako profil.

 

Inne ulepszenia w kreator licencji

 • Nazwa marki oraz nazwa wybranego serwera licencji sieciowej są wyświetlane w pasku tytułowym.
 • Nowy przycisk serwera pozwala użytkownikowi przełączać się między różnymi serwerami licencji sieciowych.
 • Pole wyboru umożliwiające włączenie wyboru profilu podczas uruchamianai jest zawarte w Kreatorze licencji.

 

Uwaga: Licencje sieciowe i profile można nadal konfigurować w Menadżerze licencji. 

EDGECAM 2019

Cykl toczenie wykańczające – opcja kierunek obróbki „Do góry”

 

Opcja „Do góry” została dodana do opcji kierunek obróbki na karcie kontrola, która po zaznaczeniu powoduje podział  profilu na pionowe i poziome obszary; wymuszenie kierunku cięcia na stromych obszarach w górę, który jest preferowanym kierunkiem cięcia dla niektórych płytek narzędziowych.

 

Nowy cykl – Przecinanie

    

W tym wydaniu wprowadzono nowy cykl przecinania, który słuzy do oddzielenia obrabianego komponentu od półfabrykatu:

• Cykl będzie działał zarówno dla zewnętrznego jak  i wewnętrznego odcinania.

• Cykl będzie działał dla wrzeciona głównego  i podwrzeciona.

• Z cyklu można skorzystać używając górnej i dolnej głowicy.

• W przypadku wewnętrznego odcinania cykl będzie działa tylko dla bieżącego półfabrykatu.

 

Rowki profile – Wydłużenie profilu startu i końca

 

Możliwe jest teraz określenie wartości początkowych  i końcowcyh rozszerzeń w zakładce Wejścia/Łączenia  w cyklu Rowki profile. Wcześniej było to możliwe tylko poprzez przeciąganie punktów startu / końca.

 

Uwaga : Można zastosować dodatnie lub ujemne wartości wydłużeń.

 

Toczenie zgrubne – dodano długość i kąt odjazdu od półfabrykatu

 

Opcja odjazd od półfabrykatu w cyklu toczenie zgrubne była dostępna w poprzednich wersjach EDGECAM. Ten parametr pozwolił na przedłużenie każdego przejścia ścieżki w kierunku granic półfabrykatu. W tym wydaniu dodano dwie nowe opcje:

• Kąt wyjścia modyfikuje kąt przedłużenia.  W przykładzie na pierwszym obrazie zastosowano kąt 10°, na drugim obrazie zastosowano kąt 70°.

• Długość wyjścia można wykorzystać gdy odjazd musi zostać przycięty, ponieważ  w niektórych sytuacjach byłby zbyt długi.

 

Uwaga: Długość wyjścia nie ma wyższego priorytetu niż oryginalna długość odjazdu i będzie stosowana tylko wtedy gdy jest większa.

 

Cykl gwintowanie – dodano odległość bezpieczną

 

W tym wydaniu dodano nową opcję odległości bezpiecznej do zakładki głębokość w cyklu gwinotwanie.

Ta wartość definiuje bezpieczną odległość między przejściami, która jest zawsze stosowana prostopadle do profilu wejściowego. W poprzednich wersjach ten parametr można było ustawić z menu „Różne”, ale teraz jest dostępny w oknie dialogowym cyklu.

 

Sterowanie kątem w osi C podczas dokowania

 

W tym wydaniu zapewniliśmy możliwość sterowania kątami w osi C wrzeciona głównego i podwrzeciona podczas przechwytu. 

 

Nowe modyfikatory Główne wrzeciono i Podwrzeciono zostały dodane do zakładki Ogólne w oknie dialogowym Przechwyt nowy, które będą dostępne pod warunkiem, że maszyna ma możliwość sterowania osią C.

 

Podczas wykonywania przechwytu następuje :

• Wrzeciono przekazujące jest wybrane.

• Wrzeciono przekazujące obraca się używając ruch kątowy do wymaganego kąta.

• Wrzeciono przechwytujące jest wybrane.

• Wrzeciono przechwytujące obraca się używając funkcji ruch kątowy do wymaganego kąta.

• Wrzeciono główne jest wybrane.

• Podwrzeciono porusza się, aby zbliżyć się do końcowego położenia do chwytu.

• Komponent jest przekzywany do wrzeciona przechwytującego.

• Komponent (półfabrykat, bryła, cechy) jest teraz obracany o wynikowy kąt dwóch wrzecion, co odzwierciedla fizycznie obrót wypadkowy, który nastąpił w maszynie.

 

Uwaga: Jeśli maszyna ma offsetowe podwrzeciono (w X) sterowanie kątem C nie jest obsługiwane

 

Fazowanie – kontrola odsunięcia narzędzia

 

W celu uniknięcia niechcianych nacięć na krawędziach, które nie zostały wybrane do cyklu, nowa opcja kontrola odsunięcia narzędzia została dodana do zakładki Ogólnie w cyklu fazowania. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy gdy typ fazowania jest ustawiony na gratowanie.

Pomaga to użytkownikowi kontrolować jak blisko ściany może przejść narzędzie. Z definicji wartość kontroli odsunięcia narzędzia jest odległością powyżej wybranej krawędzi, gdzie narzędzie nie może już przecinać modelu:

• Pozostaw puste dla domyślnej wartości (połowa wartości głębokości fazy).

• Użyj zera aby wyłączyć kontrole odsunięcia.

 

 

 

Sprawdzanie kolizji dla cykli wiercenia (zasłoniętych otworów)

 

W cyklu wiercenia, kontrola kolizji uchwytu podniesie poziom ruchów łączeń aby uniknąć kolizji pomiędzy narzędziem/oprawką a uchwytem. W EDGECAM 2019 R1 opcja ta pominie również wszystkie zasłonięte otwory przez uchwyt :

• W oknie informacji wyświetli się komunikat ostrzegający użytkowników, że niektóre otwory nie zostały wykonane ponieważ narzędzie kolidowałyby z uchwytem 

 

Uwaga: Użytkownicy mogą widzieć różnice podczas regeneracji sekwencji. Ponieważ jest zgodna  z konfiguracją ostatniej instrukcji aktualizacji uchwytów, może zaistnieć sytuacja, w której należy to dostosować.

 

EDGECAM Inspect usprawnienia

W ramach ciągłych ulepszeń EDGECAM Inspect w najnowszej wersji wprowadzono następujące:

 

Przejście z Wilcox Gateway do bibliotek PCDMIS

 

EDGECAM Inspect 2019 R1 zacznie korzystać z bibliotek dopasowanych do PCDMIS, które posiadają certyfikat  i zatwierdzoną matematykę oraz zawierają nowe funkcje takie jak ocena cylindryczności i stożkowatości.

 

• Asocjatywność poziomu bezpiecznego

 

Cykl oferuje teraz opcję aby poziom bezpieczny był asocjatywny z modelem bryłowym:

            • Zaznacz opcję aby poziom bezpieczny był przyrostowy od najwyższego punktu bryłowego i   asocjatywny do modelu bryłowego.

            • Odznacz opcję aby wartość poziomu bezpiecznego była relatywna do aktywnego układu         odniesienia.

 

• Opcja tworzenia warstw

 

Dodano opcję do menu Opcje, która pozwala użytkownikowi wybrać między utworzeniem cech na zdefiniowanych warstwach lub aktywnej warstwie.

 

• Ocena odchylenia osi

 

EDGECAM inspect oferuje teraz opcję oceny odchylenia osi cylindrów/ stożków 3D( więcej niż 1 poziom) i cech płaszczyzn.

Opcja obliczania i wyświetlania w pliku raportu znajduje się na karcie Zaawansowane.

Ponadto w raporcie wyświetlanych jest więcej właściwości cech, takich jak liczba poziomów i dotknięcia na poziom.

 

• Zezwalaj na tworzenie cech krawędziowych na obrotowych powierzchniach

 

Cechy krawędzi i kąta krawędzi mogą być teraz tworzone na obrotowych powierzchniach, na przykład pomiędzy stożkami i cylindrami.

 

• Ulepszenia dla cech odległości

 

Cechy odległości do punktu i odległości do linii można teraz tworzyć w oparciu o cechy krawędzi i prostokąta.

 

• Wprowadzanie cech ręcznie

 

W EDGECAM Inspect 2019 R1 możliwe jest tworzenie cech pomiarowych poprzez ręczne wprowadzanie współrzędnych. Pozwala użytkownikowi tworzych cechy nawet wtedy, gdy nie używa się modelu bryłowego lub modelu  z nieprawidłową geometrią. Aby z niego skorzystać, zaznacz opcję Wprowadź ręcznie (Opcje->Cechy), a następnie podczas tworzenia cechy zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwoające wprowadzenie współrzędnych. 

 

• Zezwalaj aby cechy pomiaru łuku były indeksowane

 

Cechy łuku teraz mogą być mierzone dowolną orientacją trzpienia sondy. 

 

Są dwa ograniczenia, łuk nie może przekraczać 180 stopni oraz pomiar musibyć wykonany bezkolizyjnie z zadaną orientacją narzędzia. 

 

• Zbudowany okrąg

 

Zbudowany okrąg pozwala tworzyć cechę okręgu ( koło/łuk) na podstawie pojedynczych punktów.

 

• Opcje przy wyborze odsunięcia powierzchni roboczej

 

Aktualizacja odsunięcia powierzchni roboczej rozstała rozbudowania o dwie opcje:

            - Typ, który określa tabelę, którą chcesz zaktualizować (ZERO- przesuń, Błąd kompensacji). 

            - Osie, które pozwalają wybrać, które osie należy uwzględnić podczas aktualizacji.

 

• Została ukryta sekcja Postprocesor z Opcji

 

- Została usunięta sekcja Postprocesor z okna Opcje.

- Tryb Demo i Zewnętrzny są teraz domyślnie wyłączone.

- Ustawienia w ElShowProcessor PCI zmiennej na 1 włącza wyświetlanie tej sekcji ponownie.

 

• Niestandardowy raport

 

EDGECAM Inspect obsługuje teraz niestandardowe raporty. To ulepszenie pozwala użytkownikowi opracować własny szablon i wygenerować plik raportu z pomiarów dostosowany do własnych potrzeb.

 

• Obsługa cykli standardowych

 

EDGECAM Inspect standardowe cykle zostały opracowane w celu umożliwienia realizacji cykli pomiarowych.

 

Addytywna / Hybrydowa obróbka 

 

EDGECAM oficjalnie wprowadza obsługę technologii przyrostowej, która w połączeniu z istniejącymi cyklami „usuwania materiału” tworzy tak zwaną obróbkę hybrydową.

 

Funkcjonalność jest w pełni licencjonowana od 2019 R1 i dostępna do kupienia. Moduł EDGECAM Additive MAchining (ENADD-M) wymaga funkcji Advanced lub Ultimate jako warunków wstępnych.

 

Głównym fizycznym aspektem tego cyklu jest to, że głowica addytywna musi być pionowa a powierzchnia pozioma lub zblizona do poziomu ( jest niewielka przyczepność do ściany, chociaż podcięcia mogą być konstruowane stopniowo): 

• W EDGECAM cykle addytywne można budować na podstawie każdego dostępnego cyklu  a nawet ruchów ręcznych. Ruchy łączeń, dojazdów i szybkie ruchy nie są addytywne.

• Można również stosować zaawansowane cykle, takie jak w trybie obrotowym  i 5 osiowe gdzie mamy mniejszą i trudniejszą kontrolę obróbki.

• Dostępny jest dedykowany cykl „Nakładanie materiału” przeznaczony do konstruowania geometrii warstwowo, od dołu do góry. 

 

Cykl Nakładanie materiału ma następujące funkcje:

 

• Zewnętrzny kontur

Rozgałęzienie ścieżki narzędzia może prowadzić do rozbieżności i spływów na zewnętrznych krawędziach gdzie region topnienia jest bardziej podatny na działanie grawitacji

 

Z tego powodu wymagane jest przejście po zewnętrznym konturze przed lub po wypełnieniu obszaru wewnętrznego. Jest to podobna ścieżka do tej generowanej przez cykl płaskie regiony z opcją ołówkowa.

 

Po włączeniu, dla każdej warstwy zostanie utworzone jedno lub więcej przejść zewnętrznych, zgodnie z dokładnym obrysem wybranej geometrii wliczając offsety i zakresy.

 

• Podcięcia / kąt ujemny ścianek

Aby umożliwić tworzenie kształtów podciętych uwzględniono opcję „Model podcięty”, która zapewni, że cykl nie wypełni pustych przestrzeni

 

• Kontrola łączeń

Długie łączenia na poziomie bezpiecznym sprawią, że narzędzie wycofa się na ten poziom w ruchu szybkim. Długie łączenia jako optymalne spowodują wycofanie na odległość bezpieczną i przejście do następnego punktu z dużym posuwem.

 

Narzędzia przyrostowe

 

W tym wydaniu narzędzie przyrostowe zostało dodane do magazynu narzędzi:

• Na karcie Ogólne ustaw Typ narzędzia jako przyrostowe i wybierz jeden z podtypów:  depozycja proszku, depozycja drutu, metalizacja, wyciskanie.

• Na karcie Ogólne, średnica i promień naroża określi wymiary  addytywnej głowicy, opcjonalnie długość części roboczej można zdefiniować na zakładce Więcej

• Na karcie Grafika długość trzonka jest używana do określenia długości strumienia mieszającego od dyszy do wierzchołka głowicy w przypadku osadzania proszku. Ogólnie rzecz biorąc jest to odległość pomiędzy dyszą  a obszarem w którym materiał gromadzi się na części

• Karta Więcej zawiera dodatkowe parametry technologii addytywnej, które można wykorzystać do sterowania procesem obróbki przyrostowej i mogą być bezpośrednio wprowadzane do NC za pomocą kreatora kodu.

 

Czas obliczania strategi Wave

 

Poprawiliśmy czas obliczania przebiegu strategii Wave o co najmniej 15%, w niektórych przypadkach nawet do 60%, głównie dla wąskich kanałów i silnie zakrzywionych regionów modeli.

 

Redukcja regenracji sekwencji w toczeniu

 

Sekwencja toczenia zredukuje teraz czas regenracji sekwencji szczególnie w takich instrukcjach jak Ruch Kątowy.

 

Zmniejszenie danych w analizie pochyleń

 

Przy włączonej analizie pochyleń przetwarzamy tylko geometrię modelu między poziomem a głębokością cyklu. Może to prowadzić do poprawy wydajności w przypadku bardzo złożonych komponentów.

 

Obsługa najnowszej wersji CAD

 

Można załadować następujące wersje plików CAD:

• Parasolid version 30.1.247.

• SpaceClaim 19 (ACIS V28).

• Inventor 2019

• EDGECAM | Designer 2019 R1 (*.vdf).

• Creo 5.0.

 

Uwaga: Aby załadować pliki programu Inventor 2019 na komputerze musi być zainstalowany program Inventor lub Inventor View 2019.

 

Cset IGES Loader wycofany

Moduł Cset Ci2x IGEX używany w EDGECAM i Part Modeler został wycofany.

 

IGES loader domyślnie używa teraz SOlidLink a nadmiarowe modyfikatory Cset zostały usunięte z powiązanych okien EDGECAM i Part Modeler.

 

Ładowanie plików EDGECAM | Designer bez potrzeby posiadania Solid Machinist

 

Teraz możliwe jest ładowanie plików EDGECAM | Designer (*.v_t i *.vdf) do EDGECAM bez konieczności posiadania licencji Solid Machinist:

            • Wszystkie licencje system EDGECAM umożliwiają ładowanie plików EDGECAM | Designer (*.v_t I *.vdf) •             Wyszukiwarka cech i strategii jest w pełni obsługiwana dla tych plików na wszystkich    licencjach systemu CAM.

 

Uwaga: Inne pliki modeli bryłowych, nie mogą być otwierane w EDGECAM chyba że dostępna jest odpowiednia licencja opcji Solid Machinist.

 

Obsługa odwróconego posuwu czasowego

Odwócony posuw czasowy to metoda reprezentowania prędkości ruchu w oparciu o czas skrawania zamiast standardowej miary posuwu.

 

Ta opcja była dostępna dla wyjść w cyklach  5-osiowych, ale teoretycznie może być używana przy każdym ruchu, pod warunkiem, że obsługuje go kontroler i podany jest poprawny kod G.

 

W tym wydaniu Odwrócony posuw czasowy może być używany oddzielnie w trzech trybach:

• 5-osiowym (już istnieje).

• Tryb płaskim.

• Tryb obrotowym.

 

Postprocesor umożliwia ich skonfigurowanie zgodnie z wymaganiami w oknie dialogowym Parametry maszyny.

 

W obszarze Styl NC, funkcja odwórconego posuwu czasowego została przeniesiony do zakładki G-Kod, ponieważ jest już dostępna nie tylko dla 5 osi.

 

Uwaga: Postprocesor musi zostać zaktualizowany do najnowszego szablonu, aby skorzystać z tej opcji. Token [FEEDMODEGCODE] również musi być poprawnie użyty w odpowiednich konstruktorach kodu.

 

Niektóre cykle nie generują odwróconego posuwu czasowego, dlatego wywoływane są podstawowe parametry posuwy roboczego. Cyklami tymi są:

• Cykle otworów (wszystkie wiercenia, otwór spiralny, frezowanie gwintów).

• Cykle toczenia.

 

Odwrócenie kierunku obrotu głowicy rewolwerowej

 

W poprzednich wersjach kolejność zamontowania narzędzi nie mogła zostać zmieniona dla rewolwerowej głowicy rewolwerowej. W tym wydaniu EDGECAM uwzględnia tę funkcję.

 

Użytkownik musi zmienić Oś głowicy, w Drzewie Maszyny, w Kreatorze Postprocesorów. Zmiana osi głowicy rewolweru na ujemną w osi Z zmieni kierunek obrotu głowicy przy zmianie narzędzia (zgodnie z ruchem wskazówek zegara / w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

 

Magazyn EDGECAM – Technologia Addytywna/Obróbka Hybrydowa

 

Narzędzia dodatków można teraz tworzyć  i przechowywać w Magazynie narzędzi; są one dostępne w zakładce Przyrostowe.

 

Dostępne są 4 typy narzędzi przyrostowych: 

• Osadzanie w proszku. 

• Deponowanie drutu. 

• Metalizacja.

• Wytłaczanie.

 

EDGECAM został pierwotnie zaprojektowany dla osadzania Proszkuw.

Wymiary wprowadzone w zakładce Geometria dotyczą wymiaru ściegu dodatków; Średnica, promień naroża  i długość rowka. Długość trzpienia określa długość strumienia mieszającego od dyszy do wierzchołka ściegu.

 

Zakładka Technologia przechowuje informacje specyficzne dla procesu addytywnego.

EDGECAM 2018 R2

Usprawnienia w obróbce

Cykl Gwintowania jest obecnie dostępny dla wszystkich rodzajów noży tokarskich

Wcześniej w EDGECAM, Gwintowanie było możliwe tylko z użyciem noża do gwintowania. Jednak formy gwintów występują we wszystkich kształtach i rozmiarach, dlatego teraz możemy pozwolić aby cykl odbywał się przy użyciu dowolnego typu noża tokarskiego. Przykład pokazuje formowanie gwintu o kształcie kwadratowym za pomocą noża do rowków.

Dodano funkcje w Ustawieniach Systemu, aby kontrolować aktualizację zadań/zestawów

Nowe opcje zostały dodane do zakładki Magazyn w oknie dialogowym Ustawienia systemu. Te preferencje „Aktualizacja zadań/zestawów” umożliwiają użytkownikowi kontrolowanie zachowania podczas aktualizacji zadań/zestawów w EDGECAM. Domyślnym zachowaniem jest wyświetlenie się zapytania za każdym razem, gdy narzędzie jest dodawane lub usuwane z zadań/zestawów. Teraz użytkownik ma nad nimi kontrolę za pomocą czterech opcji, które zostały dodane.

Toczenie – Opcja wyszukiwania cech tylko z tyłu

W tym wydaniu dodaliśmy nową opcję Cechy tylko z tyłu, aby zmienić funkcję wyszukiwania. Może to być przydatne w obróbce detalu na podwrzecionie, w której wymagane są tylko cechy znajdujące się z tyłu elementu:

 •  Dodano nowe opcje do kontrolowania miejsca rozpoczęcia i zakończenia profilu tokarskiego tylko z tyłu.
 •  Aby znaleźć cechy z tyłu oraz czołowe odznacz Tylko cechy czołowe oraz Cechy tylko z tyłu.

Profilowanie – Przejścia Wielokrotne z obsługą spirali

W tym wydaniu wprowadziliśmy możliwość wyboru Spirali przy jednoczesnym użyciu przejść wielokrotnych:

 •  Na tym etapie jest to możliwe tylko przy wskazaniu ścian pionowych, które mają dokładną geometrię.
 •  Jeśli geometria wejściowa nie jest odpowiednia dla funkcji Ścieżek Wielokrotnych po spirali, komunikat zostanie wyświetlony i ścieżki zostaną wygenerowane na płasko.

Uwaga: W poprzednich wersjach opcja Spirali na zakładce Głębokość była niedostępna, gdy Ścieżki Wielokrotne były ustawione na zakładce Ogólne.

Profilowanie – blokowanie profilowania za pomocą narzędzia stożkowego z użyciem korekcji geometria

Połączenie profilowania narzędziem stożkowym z korekcją typu Geometria na niektórych profilach może prowadzić do wycofania krzyżującej się ścieżki.W rezultacie ścieżka z korekcją typu geometria posiada inną liczbę elementów w odróżnieniu do korekcji typu ścieżka.

W tej sytuacji maszyna podążałaby za ścieżką odsuniętą (korekcja geometria). W efekcie przejeżdżając narzędziem przez detal.

Symulator symuluje tor linii środkowej i dlatego można łatwo tę sytuację pominąć.

W związku z tym nie dopuszczamy do kompensacji = Geometria podczas profilowania za pomocą narzędzia stożkowego.

Po wykryciu tej kombinacji zostanie wyświetlony komunikat ekranowy informujący, że Kompensacja = Geometria nie jest prawidłową opcją dla narzędzi stożkowych, a użytkownik zostanie poproszony o wybranie kompensacji = brak lub kompensacja = ścieżka; w ten sposób nie będzie można przegapić tej sytuacji.

Profilowanie – Poprawa wydajności opcji Wskaż Powierzchnię

Cykl profilowania został ulepszony w celu optymalizacji danych, które wykorzystuje do obliczania ścieżek narzędzia, gdy użytkownik wybiera powierzchnie modelu.

Poprzedni sposób polegał na zebraniu całej geometrii modelu, tak aby cykl mógł bezpiecznie obliczyć ruchy łączenia, które nie uszkodzą modelu poza wybranymi ścianami.

Ta metoda została sprawdzona i wprowadzono zmiany zmniejszające ilość zbieranych danych, które następnie są wykorzystywane do obliczeń. Ruchy łączenia będą nadal na poziomie bezpiecznym, a obliczanie cyklu powinno być

Toczenie zgrubne - Dodano wejście po łuku

W cyklu toczenia zgrubnego można teraz zastosować wejścia i wyjścia po łuku stycznym:

 •  Jest to preferowana metoda dla wchodzenia w twarde materiały takie jak tytan itp.
 •  Jest również wymagana gdy kierunek cięcia jest odwrócony. Jest to preferowany kierunek cięcia dla płytek Sandvik Prime.
 •  Szybkość posuwu na łuku można regulować za pomocą opcji Wgłębny %

Dodano następujące modyfikatory:

 •  Wejścia takie jak głębokość skrawania – Zaznaczenie tej opcji powoduje wygaszanie opcji Promień Wejścia/Wyjścia i ustawia na taką samą wartość jak głębokość skrawania
 •  Promień wejścia/ wyjścia - używany w połączeniu z kątem, aby kontrolować rozmiar łuku

Toczenie zgrubne – sprawdzanie kontroli kolizji konika

Cykl Toczenie Zgrubne został ulepszony o sprawdzanie kontroli kolizji konika.

Opcja Kontrola kolizji dla konika została dodana do Opcji Zaawansowanych w zakładce Kontrola, co zapobiega kolizji narzędzia z konikiem.

 •  Odsunięcie od uchwytu w opcji uaktualnij uchwyty (zakładka ogólne) określa minimalną dopuszczalną odległość między narzędziem a konikiem.
 •  W EDGECAM ruch konika jest sterowany za pomocą komendy Ruch konika.
 •  Ścieżka toczenia zgrubnego jest przycinana do granic konika + odsunięcie od uchwytu.

Uwaga: Konik musi zostać zdefiniowany w kreatorze kodu jako część maszyny; Koniki które są tylko uchwytami nie są obsługiwane.

Cykl Zgrubny – Wejścia w pozycje otworów wstępnych

Cykl obróbki zgrubnej został ulepszony, aby umożliwić generowanie pozycji otworów wstępnych i zagłębianie się w tych lokacjach.

Po wybraniu typu wejść jako W otworze(ach) i zaznaczeniu Generuj linie dla otworów startowych, cykl zgrubny zagłębi się w otworach pod warunkiem, że zostały już wywiercone. Optymalny poziom musi być określony aby uniknąć szybkiego przejścia w materiał resztkowy pozostawiony przez kąt ostrza wiertła.

Po wygenerowaniu przez cykl zgrubny wejść dla grupy otworów startowych, użytkownik może wstawić cykl wiercenia przed obróbką zgrubną aby wywiercić te otwory; należy wybrać wiertło o nieco większej średnicy niż ta która została zastosowana do obróbki zgrubnej (frez). W cyklu wiercenia:

 •  Wybierz Linie Pionowo na karcie Filtr
 •  Zaznacz Zmienny poziom i Zmienna głębokość na zakładce głębokość; poziom i głębokość są pobierane z każdego elementu linii w grupie.
 •  Ustaw wartość zero dla poziomu i głębokości.

Uwaga:

 •  Grupa otworów wstępnych może się zmieniać, jeśli cykl obróbki zgrubnej jest zmodyfikowany, zostanie wyświetlony komunikat, że wszystkie powiązane cykle wiercenia wstępnego muszą zostać zregenerowane aby pozostały skojarzone z obróbką zgrubną.
 •  Wiele grup otworów wstępnych na tym samym zerze może być wywierconych w jednym cyklu.
 •  Aby wywiercić grupy otworów wstępnych na wielu zerach potrzebny jest osobny cykl wiercenia, ponieważ cykl wiercenia nie jest w stanie automatycznie indeksować, gdy geometrią wejściową są profile.

Cykle obróbki powierzchniowej są teraz dostępne w trybie obrotowym dla narzędzia osiowego

Następujące cykle obróbki powierzchniowej są teraz dostępne w środowisku toczenia w trybie obrotowym z zamontowanym osiowo narzędziem:

 •  Wierszowanie
 •  Koncentryczny
 •  Obróbka naroży
 •  Po powierzchni
 •  Obróbka ołówkowa
 •  Ścieżki
 •  Koncentryczne
 •  Po krzywych
 •  Kołowe

Cykle są również dostępne w środowisku frezowania w trybie obrotowym, gdy oś obrotowa jest równoległa do osi narzędzia.

Uwaga: Aby użyć cykli obróbki powierzchniowej w trybie obrotowym we frezowaniu, dany postprocesor musi mieć odznaczoną opcję Wymuś płaski dla obrót. Osiowego, która znajduje się w kreatorze postprocesorów w oknie Parametry obrabiarki.

Frezowanie gwintów

Cykl frezowania gwintów został ulepszony i zapewnia lepszą kontrolę przy przejściach wielokrotnych, umożliwiając zmienną głębokość. Zapewnia także większą kontrolę nad wejściami i łączeniami między przejściami.

Zmienna głębokość dla wielu przejść – Wielokrotne przejścia

W zakładce Gwint dodano następujące opcje:

 • Stała degresji – parametr, który stopniowo zmniejsza głębokość każdego przejścia, wraz ze wzrostem liczby tych przejść. Należy wprowadzić wartość większą od 1 (nie musi być to liczba całkowita).
 • Głębokość skrawania – określa odległość jaką narzędzie porusza się w kierunku cięcia przy każdym przejściu. Jeśli współczynnik cięcia nie wynosi 1.0 to głębokość skrawania określa tylko pierwsze przejście, ponieważ ścieżka narzędzia będzie zmniejszać się na głębokości.
 • Ostatnie przejście – określa ostatni przyrost cięcia. Bieżąca głębokość skrawania jest interpolowana na podstawie Głębokości skrawania i Ostatniego przejścia.
 • Przejść wykańczających - liczba przejść wykańczających realizująca Głębokość na wykończenie do finalnej głębokości.
 • Głębokość na wykończenie – określa głębokość materiału który ma zostać usunięty po każdym z przejść wykańczających.

Uwagi:

 • Liczba ścieżek i Głębokość skrawania wzajemnie się wykluczają
 • Stała degresji i Ostatnie przejście wzajemnie się wykluczają.
 • Stała degresji może być użyta tylko w przypadku wielu przejść.
 • Przejścia wykańczające można używać tylko wtedy gdy jest więcej niż jedno przejście.

Łączenia między przejściami wielokrotnymi

Poprzednio na gwincie wewnętrznym gdy było załączone wiele przejść, narzędzie zwykle wycofywało się z powrotem do poziomu wycofania i ponownie zanurzało się aby kontynuować następne przejście. Może to niepotrzebnie wydłużyć czas cyklu.

Opcja Pozostań na głębokości dla ścieżki wielokrotnej, została dodana w celu opcjonalnego utrzymania narzędzia na głębokości, zmuszając go do prostego przejścia w punkt startowy następnego przejścia.

Uwaga: Dostępne tylko na gwintach wewnętrznych.

Łączenia między przejściami wielokrotnymi

Obliczenia domyślnego wejścia po promieniu w gwincie wewnętrznym zostało nieznacznie zmienione w odpowiedzi na opinie użytkowników.

W tym wydaniu w przypadku gwintu wewnętrznego gdy Wgłębnie w środku jest załączone, a użytkownik nie określił promienia głównego, domyślnie będzie on tworzony w taki sposób, że promień na 180 stopniach rozpocznie się dokładnie w środku nici.

Dodatkowo, gdy frezowanie gwintu zawiera przejścia wielokrotne dodano opcję Dostosuj promień dla ścieżki wielokrotnej. Zmieni to promień każdego przejścia tak aby punkt startu był stały.

Uwaga: Dostępne tylko dla gwintów wewnętrznych.

Ruch kątowy w trybie szybkim wyłącza modyfikatory technologii

W poprzednich wersjach ruch kątowy w trybie szybkim (typ ruchu ustawiony na szybki) mógł nadpisać parametry technologiczne dla prędkości i posuwu co powodowało nieprawidłowe wartości w kodzie NC dla następnego cyklu obróbki. Modyfikatory te są teraz niedostępne, gdy ustawiony jest ruch szybki.

Zmiany w naddatku XZ - Toczenie

W tym wydaniu wprowadziliśmy zmianę w naddatku XZ w cyklach toczenia, aby rozwiązać problem z skracaniem lub nawet usuwaniem segmentów ścieżki narzędziowej w niektórych przypadkach. Było to szczególnie zauważalne gdy określono duże naddatki XZ, jak pokazano na obrazku.

Uwaga: Ta zmiana dotyczy wszystkich cykli toczenia, które używają naddatków XZ.

Cecha frezarska z profilu

Dodaliśmy nowe polecenie, aby ulepszyć funkcje tworzenia cech, które teraz tworzy cechę frezarską z profilu.

To polecenie może być używane gdy ściany lub krawędzie bryły nie są odpowiednie do stworzenia cechy. Geometryczne dane wejściowe do cechy to zawsze profil krawędziowy 2D złożony z linii, łuków itp.:

 •  Poziom i głębokość cechy są określone w oknie dialogowym. Dostępne są dodatkowe modyfikatory do definiowania górnego/dolnego promienia lub fazy i kąta pochylenia ściany.
 •  Po edycji cechy dostępne będą dodatkowe parametry umożliwiające zmianę warstwy, odwrócenia strony materiału czy dodania komentarza do cechy.
 •  Można również nadać nazwę dla tej cechy, aby była rozpoznawalna w oknie przeglądarki cech.

Ze względu na powiązanie między profilem a utworzoną z niego cechą, jeśli obiekt jest utworzony z prostokąta (zamknięty kształt), usunięcie jednej linii spowoduje, że cecha będzie miała otwarty kształt. Regeneracja nie jest jednak automatyczna, aby uniknąć problemów z funkcjami zmieniającymi geometrię bez interakcji użytkownika i musi być wykonana ręcznie za pomocą polecenia Regeneruj cechę krawędziową.

Uwaga:

 •  Asocjatywność ogranicza się do prostych zmian w geometrii wejściowej.
 •  Jeśli geometria krawędziowa zostanie wyodrębniona z modelu bryłowego, nie będzie powiązania między bryłą a krawędziami.
 •  Cechy krawędziowe są przeznaczone do użytku z modelami bryłowymi i dlatego są dostępne tylko wtedy gdy w sesji EDGECAM znajduje się bryła. Gdy obecna jest bryła cechy krawędziowe można tworzyć i obrabiać za pomocą cykli. Te cechy nie są przeznaczone dla plików krawędziowych.

Uchwyt wielopozycyjny ulepszenia

Dodaj uchwyt wielopozycyjny

Wcześniej uchwyt wielopozycyjny wymagał od użytkownika ręcznego otworzenia pliku z uchwytem a następnie wstawienia na nim części w celu utworzenia zespołu uchwytu wielopozycyjnego. Po zakończeniu użytkownik był odpowiedzialny za prawidłowe zapisanie tego pliku ponieważ istniała możliwość zagubienia pliku uchwytu (np. poprzez nadpisanie).

W tej wersji moduł został ulepszony, a pierwszym krokiem jest wstawienie pliku uchwytu do nowego projektu. Dopiero po wykonaniu tej czynności użytkownik będzie mógł kontynuować montaż części. Zapobiega to przypadkowemu nadpisaniu pliku z samym uchwytem.

Edycja zamontowanych części

Gdy użytkownik zakończy montaż i zastosuje uchwyt wielopozycyjny, moduł umożliwi edytowanie części z poziomu przeglądarki. Spowoduje to uruchomienie nowej sesji EDGECAM dla tej konkretnej części, umożliwiającej edycje zgodnie z wymaganiami.

Uwaga:

 •  Część musi być dostępna w oryginalnym miejscu (w momencie wstawiania do uchwytu wielopozycyjnego), w przeciwnym razie nie można jej edytować.
 •  Aby edytować część, wybierz ją w przeglądarce a następnie kliknij Edytuj.

Przeładuj mechanizm

Uchwyt wielopozycyjny utrzymuje stałe łącze do każdej części, która została wstawiona do złożenia. To łącze pozostaje aktywne gdy lokalizacja pliku części się nie zmienia. Kiedy zostanie wykryte, że część została zmieniona ( przez sprawdzenie jej sygnatury czasowej), poprosi użytkownika o rekonstrukcję złożenia z nową edytowaną częścią lub zachowanie bieżącego stanu.

Jeśli wybrano opcję Tak, uchwyt wielopozycyjny ponownie utworzy złożenie. Zauważ, że jeśli nie można znaleźć części,uchwyt wielopozycyjny ostrzeże użytkownika i uniemożliwi odbudowę.

Edycja złożenia uchwytu wielopozycyjnego

Gdy sekwencja uchwytu wielopozycyjnego już istnieje, użytkownik może chcieć zmienić na przykład, złożenie, ilość, odstępy, kolejność. Po wprowadzeniu zmiany w przeglądarce przycisk Zastosuj zostanie ponownie aktywowany, a użytkownik zostanie zapytany w zależności od wielkości edycji:

 •  Jeśli zmienią się odniesienia, cele lub wiązania, cały zespół musi zostać zrekonstruowany. Użytkownik zostanie poproszony o wykonanie regeneracji.
 •  Jeśli przesunięcie, wysunięcie lub kolejność zostały zmienione, ścieżka musi zostać zregenerowana, ale montaż nie wymaga rekonstrukcji. Użytkownik zostanie ostrzeżony, aby zregenerować sekwencję, która następnie zaktualizuje ścieżki narzędzia.

Wydajność

Moduł Uchwyt wielopozycyjny jest znacznie szybszy do zastosowania. Silnik został ulepszony, aby zmniejszyć niepotrzebne obliczenia, ponieważ jest inteligentniejszy w zmniejszaniu danych i obliczaniu części podrzędnych. Skrócenie czasu przetwarzania może wynosić do 80% w zależności od skomplikowania złożenia.

Ulepszona kolejność – w pobliżu

Algorytm ścieżki narzędzia i racjonalizacji został ulepszony, aby poprawić kolejność ścieżek narzędzia i zapewnić, że gdy tylko jest to możliwe, obrabiana jest najbliższa następna część. Poprzednio kolejność była zgodna z porządkiem, w którym wstawiono części, co potencjalnie mogłoby uczynić każde zadanie o kilka sekund dłuższe. W środowisku produkcyjnym na dużą skalę to ulepszenie powinno dokonać znacznej zmiany.

Nieograniczona liczba części do dodania

Wcześniej uchwyt wielopozycyjny był ograniczony do dwóch charakterystycznych części dodawanych do jego zespołu. Ten limit został usunięty i teraz użytkownik może wstawić dowolną ilość części.

Części zawierające wiele komponentów

Części zawierające wiele komponentów są teraz obsługiwane w uchwycie wielopozycyjnym.

Ważne jest aby struktura elementu na wstawianej części była poprawnie zdefiniowana, w przeciwnym razie elementy mogą nie być poprawnie rozpoznane.

Podprogramy dla otworów

Wcześniej podprogramy dla cykli otworów zostały wyłączone z powodu konfliktów pomiędzy podprogramami uchwytu wielopozycyjnego i podprogramami dla wiercenia.

Ten problem został rozwiązany, a punkty dla cyklu wiercenia zostaną teraz zgrupowane w podprogramy, jeśli to możliwe.

Uwaga: Na tym etapie uchwyt wielopozycyjny nie obsługuje zagnieżdżania podprogramów, co oznacza, że zgrupowane zostaną tylko punkty cykli wiercenia, a nie całe kompletne cykle.

Wsparcie dla ruchu kątowego

Części zaprogramowane za pomocą funkcji ruchu kątowego są teraz akceptowane przez uchwyt wielopozycyjny.

Będą one ponownie przetworzone, a ruchy kątowe zastąpione przez bezkolizyjne indeksowanie dające użytkownikowi kontrolę nad zerami.

Ilekroć uchwyt wielopozycyjny znajdzie część zawierającą ruch kątowy, zastąpi go poprzez indeksowanie. Zero generowane przez to indeksowanie będzie ustawione absolutnie lub przyrostowo i będzie dołączane do dolnej części listy zer. Zero zachowa także swoje pierwotne położenie (zaprogramowane w pierwotnej części), aby zminimalizować kolizje.

Zostanie również wyświetlony komunikat zwrotny informujący użytkownika, że powinien przejrzeć wynik i pozycję zera.

Obrócone pozycje docelowe

Uchwyt wielopozycyjny umożliwia teraz wstawianie części w obróconych docelowych lokalizacjach, pozwalając użytkownikowi na ustawianie części w inny sposób lub tak jak wymaga tego uchwyt wielopozycyjny.

Oznacza to, że część może być obracana, a silnik zapewnia, że odniesienia są odpowiednio wyrównane z wyjściową osią maszyny.

Warunkiem wstępnym jest utworzenie pliku źródłowego z tymi pozycjami docelowymi; obowiązkiem użytkownika jest określenie liczby lokalizacji i związanych z nimi orientacjami.

Podczas montażu części, nadrzędna część może być wstawiona w dowolnym miejscu, a podrzędne muszą być wstawiane w miejscach docelowych, które mają tę samą orientację w zakresie osi maszyny. Jeśli użytkownik chce wstawić tę samą część, ale w innej orientacji, musi zostać ponownie wstawiona jako nowa nadrzędna część, a lokalizacje muszą zostać wybrane ponownie.

Jeśli część nadrzędna zawierająca obiekty podrzędne zostanie zmieniona na nową pozycję o innej orientacji, podrzędne części zresetują pozycję, a użytkownik będzie musiał wybrać ponownie z nowo filtrowanej listy z lokalizacjami pasującymi do części nadrzędnej.

Uwaga: Obróbka / indeksowanie nie powiedzie się, jeśli maszyna nie może fizycznie osiągnąć orientacji.

Części pochodzące z różnych maszyn / postprocesorów

Często użytkownik programuje wstawione części z użyciem domyślnych postprocesorów, ponieważ na tym etapie typ maszyny, na którym zostanie wykonana ostateczna obróbka w uchwycie wielopozycyjnym może nie być znany. Uchwyt wielopozycyjny w pełni obsługuje wstawianie części, które zostały zaprogramowane przy użyciu innego postprocesora, pod warunkiem, że istnieje podstawowa kompatybilność. Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy wskazujący, że wstawiona część używa innej konfiguracji, ale jest kompatybilna.

Licencjonowanie

Uchwyt wielopozycyjny ma dedykowany moduł licencjonowania, który kontroluje dostępność przeglądarki uchwytu wielopozycyjnego. Licencjonowanie kontroluje także funkcje uchwytu wielopozycyjnego na częściach z wcześniej utworzoną ścieżką narzędziową. Jeśli istniejąca część uchwytu wielopozycyjnego zostanie załadowana do sesji, dla wersji która nie jest licencjonowana, regeneracja i przetwarzanie końcowe zostaną wyłączone z wyświetleniem komunikatu zwrotnego.

Nowe technologie EDM

W tym wydaniu dodano nowe technologie EDM dla następujących maszyn:

Agie

 •  AGIE HSS (AA15DE_1 Type)

Fanuc

 •  FANUC0IE
 •  FANUC1IE

Makino

 •  DUO43 DUO64 (V1) METRIC
 •  DUO43 DUO64 (V2) METRIC
 •  DUO43R DUO64R (V1) METRIC
 •  DUO43R DUO64R (V2) METRIC
 •  SP43[JP] SP64[JP] (V5) METRIC
 •  SP43[US] SP64[US] (V5.1) INCH
 •  SP43R SP64R (V3) METRIC
 •  U1310 (V3) METRIC
 •  U1310 (V4) METRIC
 •  U3 U6 (V1) METRIC
 •  U3 U6 (V10.1) METRIC
 •  U3 U6 (V11) METRIC
 •  U3 U6 (V11.1) METRIC
 •  U3 U6 (V9.2) METRIC

Mitsubishi

 •  BRD-B13W032-A13,FA30 (V2.0)
 •  BRD-B13W062-A8,FA-VS (V10.0)
 •  BRD-B13W111-A0,NA1200 (V1.0)
 •  BRD-B13W151-A5,MV2400S_ADVANCE3 (V3.0)
 •  BRD-B13W158-A3,MV1200S_D-CUBES (V1.3)
 •  BRD-B13W159-A3,MV1200R_D-CUBES (V1.3)
 •  BRD-B13W159-A4,MV1200R_D-CUBES (V1.4)
 •  BRD-B13W160-A3,MV2400S_D-CUBES (V1.3)
 •  BRD-B13W161-A2,MV2400R_D-CUBES (V1.2)
 •  BRD-B13W161-A3,MV2400R_D-CUBES (V1.3)
 •  BRD-B13W161-A4,MV2400R_D-CUBES (V1.4)

Symulator usprawnienia

Otwory wstępne zaznaczone w symulatorze dla cykli EDM

W symulatorze dodano nową opcję, która pokazuje otwór początkowy skonfigurowany w cyklu drutowym.

Otwór początkowy to miejsce, w którym rozpoczyna się obróbka. Mimo że zwykle otwór wstępny jest cylindryczny, zdarzają się jednak przypadki, gdy w cyklu zdefiniowano prostokąt. Jednak Symulator został dostosowany w taki sposób, aby dany otwór kształtowy wyświetlić.

Uwagi:

 •  Informacje przekazane do symulatora są obecnie wykorzystywane do obróbki wszelkich półfabrykatów znalezionych w odpowiednim położeniu.
 •  Otwory początkowe nie odnoszą się do określonego półfabrykatu, ale do wszystkich półfabrykatów, które znajdują się w położeniu tego otworu i mogą być obrabiane.
 •  Otwory początkowe są charakterystyczne dla danej sekwencji. Jeśli w pliku PPF występuje wiele sekwencji obróbkowych, otwory początkowe będą pojawiać się tylko z tej sekwencji, która jest wybrana.

Opcja symulatora upraszczająca model freza

W przypadku stosowania modeli bryłowych dla frezów, w symulacji mogą pojawić się spowolnienia spowodowane skomplikowanymi kształtami danych narzędzi. Wpływa to negatywnie na ogólną wydajność symulacji. Jest to bardzo znaczące, gdy istnieją kształty wewnętrzne, które teoretycznie nie mają powiązania z rzeczywistą obróbką, ale nadal spowalniają silnik symulacyjny.

Aby rozwiązać ten problem, wprowadzono opcję Uproszczenie Narzędzia, w celu usunięcia niepotrzebnych kształtów, wykorzystując sylwetkę freza. Dana funkcja znacznie poprawia prędkość symulacji.

Uwagi:

 •  Dotyczy tylko narzędzi do frezowania z rozszerzeniem MEG.
 •  Dana opcja powinna być używana tylko wtedy, gdy podcięcia / wewnętrzny kształt nie ma żadnego powiązania z rzeczywistą symulacją.

Zamień aktywne narzędzie w symulatorze na manualną wymianę narzędzia

W tym wydaniu dodaliśmy funkcję poprawiającą symulację scenariuszy, w których operator maszyny ręcznie zmienia narzędzie podczas procesu obróbki.

Opcja Zamień aktywne narzędzie umożliwia Symulatorowi okazywanie tylko bieżącego narzędzia w momencie, gdy w głowicy jest zdefiniowanych kilka narzędzi pod tym samym numerem. Jeśli więcej narzędzi zostanie celowo umieszczonych w tej samej pozycji głowicy, nie będzie można użyć tej opcji.

Uwagi:

 •  Dotyczy to tylko głowic indeksowanych oraz listwowych.
 •  Nie ma żadnych zmian w EDGECAM lub w Kodzie NC; użytkownik pozostaje odpowiedzialny za zatrzymanie i wymianę narzędzia.
 •  Ostrzeżenia są wyświetlane w EDGECAM podczas uruchamiania symulatora, jeśli narzędzia zajmują tę samą pozycję.

Ulepszenia w magazynie narzędzi

Magazyn narzędzi – dodano opcję stałej prędkości skrawania dla narzędzi tokarskich

Podczas tworzenia lub edycji narzędzi tokarskich można ustawić teraz stałą prędkość skrawania.

Kiedy narzędzie zostanie wybrane w EDGECAM, pole wyboru stałej prędkości skrawania będzie odzwierciedlało ustawienie z magazynu narzędzi.

Eliminuje to potrzebę edycji narzędzia w celu zaznaczenia tej opcji.

Magazyn narzędzi – możliwość wprowadzenia zakresu minimalnej i maksymalnej średnicy detalu dodane dla noży do rowków.

W tej wersji dodano możliwość wprowadzenia zakresu minimalnej i maksymalnej średnicy części dla noży do rowków; nie wpływają one na geometrię narzędzia.

Dostawcy narzędzi definiują obsługiwany zakres średnic dla narzędzi.

Modyfikatory te są dostępne w magazynie narzędzi i EDGECAMie i mogą być używane podczas korzystania z menadżera strategii.

Ważne zmiany w licencjonowaniu

Aktualizacja Sentinel RMS do wersji 9.2.1

Oprogramowanie Sentinel RMS, na którym opiera się nasza licencja CLS zostało uaktualnione do wersji 9.2.1.

Klienci posiadający licencję sieciową muszą upewnić się, że ich menadżer licencji Sentinel RMS jest zaktualizowany do wersji 9.2.1 lub nowszej. Po zainstalowaniu EDGECAM 2018 R2 i próbach użycia licencji sieciowych, jeśli menadżer licencji Sentinel RMS jest wcześniejszy niż wersja 9.2.1, wyświetlane jest ostrzeżenie o aktualizacji.

Aby zainstalować menadżera licencji Sentinel RMS 9.2.1 uruchom plik setup.exe z folderu \Sentinel RMS Licensing\License Manager, który znajduję się na nośniku instalacji EDGECAM 2018R2. Istniejące pliki licencji sieciowych są kompatybilne z nowym serwerem licencji i wymagają jedynie aktualizacji w celu uruchomienia EDGECAM 2018R2, jeśli data wygaśnięcia subskrypcji to marzec 2018 lub wcześniej.

Nowa opcja “Szukaj jednostanowiskowej”

Wprowadziliśmy nową opcję Szukaj jednostanowiskowej w menu Serwer, menadżera licencji, aby zaktualizować listę opcji w menadżerze licencji. Na przykład po dodaniu klucza do systemu. Kreator licencji wyświetli wszystkie opcje jednostowiskowej.

Zauważ, że wyszukiwanie pokaże wszystkie opcje licencji bezkluczowych, a także kluczowych, które są podpięte do komputera. Po dokonaniu wyboru i zainstalowaniu licencji, po odświeżeniu lub ponownym uruchomieniu menadżera licencji zostanie wyświetlona tylko aktywna opcja.

Blokowanie licencji jednostanowiskowej na karcie sieciowej

Aby ułatwić zarządzanie licencjami jednostanowiskowymi na komputerze, wyświetlamy teraz opcję dla wszystkich kart sieciowych, na których mogą być zablokowane. Są one oznaczone jako bezprzewodowe i przewodowe (Ethernet). Zaleca się aby korzystać z internetu bezprzewodowego, aby zapewnić ciągłe korzystanie z licencji po usunięciu z laptopa internetu przewodowego.

Obsługa wielu kluczy komputerowych Vero

CLS obsługuje teraz użycie wielu kluczy Vero, aby umożliwić zablokowanie kilku produktów na tym samym komputerze.

Inne ulepszenia w CLS 2018 R2

 • • Gdy aktywowana jest opcja licencji sieciowej lub jednostanowiskowej, a licencja nie jest jeszcze zainstalowana, to wówczas żółty trójkąt ostrzegawczy jest wyświetlany za zielonym haczykiem.
 • • Poprawiono czas wyświetlenia się okienka z licencjami wraz z ich profilami.
 • • Po aktywowaniu serwera sieciowego jest on automatycznie dodawany do listy zdefiniowanych serwerów.

EDGECAM 2018 R1

Ważne informacje

Zmiany w licencjach CLS

W tej wersji wprowadzono znaczące zmiany w CLS, aby poprawić komfort pracy nowych użytkowników, sprostać wymaganiom wielu marek, udoskonalić proces programowania i ułatwić obsługę.

Wycofanie IGES

Z EDGECAM oraz Part Modeler zaczęto wycofywać moduł umożliwiający wczytywanie plików IGES. Uwaga: zmiana będzie wprowadzana stopniowo w kolejnych wydaniach oprogramowania. Aby zastąpić ładowarkę Cset Ci2x IGES, rozpoczęto prace nad dalszym rozwojem SolidLink, który umożliwi wyodrębnianie geometrii (linii, łuków itp.) i powierzchni z plików IGES zawierających takie elementy.

Instalacja ToolStore Server

Zmiana lokalizacji instalacji serwera licencji.

EDGECAM | Designer

Program EDGECAM | Designer został wprowadzony wraz z najnowszą wersją oprogramowania.

C/C++ - wycofanie PDI

C/C++ wsparcie dla PDI w EDGECAM jest stopniowo wycofywane, od wersji 2018 R2 nie będzie już funkcjonować. Zaleca się, aby wszystkie nowe aplikacje były rozwijane jako wtyczki .NET.

Usprawnienia w obróbce

Cykl zgrubny - Dopasowanie ścieżki do półfabrykatu dodane do zakładki Ogólne

Nowa opcja Dopasuj ścieżki do półfabrykatu została dodana do zakładki Ogólne w cyklu Zgrubnym.Dana opcja pozwala na analizę bieżącego półfabrykatu.Dzięki funkcji unika się frezowania w powietrzu oraz znacznie skracany jest czas obróbki.Opcja jest dodatkowym krokiem obliczeniowym i może wydłużyć czas generowania cyklu.

Uwaga: Opcja dostępna od licencji Standard Milling i Standard Production.

Cykl Zgrubny, Strategia Wave – Możliwość ustawienia średnicy Helisy w ruchach wejścia

W tym wydaniu możliwe jest zdefiniowanie średnicy Helisy w ruchach wejścia od maksymalnej Helisy (% Ø narzędzia) do Minimalnej Helisy (% Ø narzędzia), gdy używana jest strategia Wave dla obróbki zgrubnej. Wcześniej średnica Helisy była automatycznie ustawiana w zależności od rozmiaru kieszeni lub średnicy narzędzia. Funkcji można użyć gdy narzędzie dopuszcza określony zakres średnic dla spirali lub w określonych przypadkach, gdzie należy ustawić stałą średnicę:

 •  Należy użyć maksymalnej wartości spirali (% Ø narzędzia), chyba że jest ona ograniczona wielkością kieszeni.
 •  Wartości równe dla obu modyfikatorów będą definiować stałą średnicę dla wejść po spirali.

Zakres

Podczas obróbki grupy cech przy użyciu opcji użyj bieżącego półfabrykatu cykl często tworzy ścieżkę narzędzia poza częścią. W tym wydaniu dodaliśmy dodatkową funkcję Zakres cechy, która zapobiega tworzeniu niepotrzebnych ścieżek narzędzia.

Właściwości funkcji

Cecha Kieszeń otwarta, Kieszeń przelotowa i Płaskie czoło mają teraz dodatkową właściwość Zakres cechy, która domyślnie ma wartość „Nie”.

Dostosowanie się cyklu

Jeśli opcja Zakres cechy jest ustawiona na „Tak”, cykl obróbki zgrubnej i wgłębnej automatycznie użyje zakresów z cech. Uwaga: Zakresy są generowane przez wyodrębnianie zewnętrznego zarysu z dolnej powierzchni cechy, zawierającej dowolny promień, który może być połączony ze ścianką.

Oś B Ścianka – Maksymalna zmiana kąta

Do zakładki Ogólne w oknie dialogowym cyklu dodano nową funkcję Maksymalna zmiana kąta, może być stosowana do:

 •  Kontroli maksymalnego przyrostu kątowego podczas profilowania.
 •  W celu poprawy wykończenia powierzchni, szczególnie w przypadku maszyn, które nie zmieniają osi B między punktami kontrolnymi. Wyświetlanie wektorów normalnych można zagęścić w oknie dialogowym Ustawienie, zakładka Ścieżki.

Toczenie zgrubne – Sprawdzanie kolizji z uchwytem

W cyklu Toczenia Zgrubnego została dodana kolejna funkcja, mająca na celu sprawdzenie kolizji narzędzia z wybranymi uchwytami. Aby wykorzystać daną opcję należy wpisać wartość odsunięcia od uchwytu w okienku Uaktualnienia Uchwytów (karta Ogólne), w celu określenia marginesu bezpieczeństwa. Jest to przydatne, gdy profile tokarskie są wydłużone, nachodzą na uchwyt i chcemy je obrabiać automatycznie. Dodatkową korzyścią jest to, że narzędzie będzie teraz zbierać materiał z wprowadzonymi kątami.

Dwie opcje zostały dodane do funkcji zaawansowanych na karcie Kontrola:

 •  Kontrola kolizji wrzeciona głównego - Zapobiega kolizji narzędzia z uchwytem lub szczękami na wrzecionie.
 •  Kontrola kolizji pod wrzeciona - Zapobiega kolizji narzędzia z uchwytem lub szczękami na pod wrzecionie.

Cykl Zgrubny – Wydłuż profilu do półfabrykatu

W nowej wersji EDGECAM dodano możliwość wydłużenia ścieżki narzędzia. Dana opcja jest używana w sytuacjach, w których model półfabrykatu jest niedokładny lub jest wymagane wydłużenie ścieżki poza półfabrykatem. Po wybraniu opcji Wydłuż początek do półfabrykatu lub Wydłuż koniec do półfabrykatu można wprowadzić odpowiednie wartości wydłużenia. Powoduje to wydłużenie wektorów początkowych/końcowych profilu stycznie do krawędzi materiału + dowolne wydłużenie. Wydłuża również wszelkie ścieżki narzędzia nad profilem/ przekrojem półfabrykatu do krawędzi materiału + dowolne wydłużenie.

Profilowanie – Liczba ścieżek

Nowe pole Liczba ścieżek zostało dodane do karty Ogólnie w cyklu Profilowania. Podczas profilowania ugięcie narzędzia może doprowadzić do nieprawidłowych wymiarów części, zwykle podczas obróbki twardych materiałów. Wówczas konieczne może być powtórzenie przejść profilowania w celu uzyskania prawidłowego wykończenia powierzchni.

Profilowanie – Dostosuj posuw na łukach dodane do zakładki Ogólnie

Nowa opcja Dostosuj posuw na łukach została dodana do karty Ogólnie w cyklu Profilowanie. Pozwala ona dostosować szybkość posuwu na łukach zewnętrznych i wewnętrznych. Wcześniej posuw na łukach był definiowany w opcjach w kreatorze postprocesorów. Oznaczało to, że nie można było wprowadzać edycji posuwu na łukach podczas definiowania cyklu. Przedstawiony wzór służy do obliczania posuwu na łukach w cyklu:

 •  Posuw na zewnętrznym łuku = Posuw liniowy *(Obrabiany promień + Promień narzędzia)/ Obrabiany promień.
 •  Posuw na wewnętrznym łuku= Posuw liniowy *( Obrabiany promień - Promień narzędzia)/ Obrabiany promień.

Uwaga:

 • 1. Zalecana jest aktualizacja szablonu postprocesor aby upewnić się, że nie jest powielana korekta posuwu na łukach.
 • 2. Należy upewnić się czy maksymalny posuw jest prawidłowo zdefiniowany w postprocesorze aby uniknąć przekroczenia limitu maszyny.

Profilowanie – Kąty ujemne i Chroń model

W poprzednich wersjach można było zaznaczyć jednocześnie dwie opcje Kąty ujemne i Chroń model, jednakże taka kombinacja powodowała błędy i w najnowszej wersji nie jest już możliwe zaznaczenie obu opcji na raz. W najnowszej wersji EDGECAM 2018R1:

 •  Pliki w których wykorzystano obie opcje po regeneracji mogą ulec zmianie.
 •  Będzie wyświetlany komunikat ostrzegawczy, jeśli po regeneracji wykryta zostanie ta kombinacja ustawień.
 •  Należy znaleźć alternatywną metodę, która pozwoli na uzyskanie takich ścieżek jak w poprzedniej wersji EDGECAM np. wykorzystać zakres lub ustawić głębokość skrawania.

Zachowanie cech, które zostały znalezione w bryłowym półfabrykacie

W Toczeniu, półfabrykat z modelu może stać się nie widoczny po przesunięciu części. Po wybraniu opcji zachowaj bryłowy półfabrykat kopia początkowa jaki i jego cechy pozostaną widoczne.

Blokada Obrotów i Posuwu podczas wykorzystania parametrów z magazynu narzędzi

Poprawiono sposób wczytywania wartości dla obrotów i posuwu gdy podczytywanie są z technologii zapisanej w Magazynie narzędzi:

 •  Wcześniej możliwa była edycja wartości wczytanych z magazynu narzędzi dla obrotów i posuwu.
 •  W tym wydaniu funkcja obroty i posuw są zablokowane podczas wykorzystania wartości z Magazynu narzędzi.
 •  Wartości dla obrotów i posuwu mogą być zmodyfikowane poprzez wybór Technologii Brak.

Wiercenie głębokich otworów

Do cyklu wiercenie została dodana nowa zakładka Głębokie otwory, użytkownik może sterować parametrami takimi jak: kierunek, posuw, obroty, chłodziwo, chłodziwo wewnętrzne na różnych odcinkach wiercenia otworu. Cykl jest szczególnie przydatny przy zastosowaniu specjalnych narzędzi oraz doborze odpowiednich parametrów w całym cyklu. Nowa strategia Głębokie Otwory jest dostępna w zakładce Ogólnie, a parametry edycji w zakładce Głębokie Otwory.

Uwaga: Dostępne w wersji Advanced Milling (lub wyższa).

Kontrola wrzeciona – Chłodziwo wewnętrzne

Dodano opcję Chłodziwo wewnętrzne do funkcji Kontrola wrzeciona. Pozwala określić czy włączyć chłodziwo przez narzędzie a także czy stosować wysokie ciśnienie.

Uwaga: Aby, obsłużyć funkcję szablony zostały zaktualizowane.

Ruch do wymiany/bazy na maszynach z obrotową głowicą

Ruch do wymiany/Bazy był problematyczny na maszynach z obrotową osią w głowicy, kiedy głowica była indeksowana do płaszczyzny innej niż początkowa płaszczyzna. Głównym problemem było to, że ruchy utworzone ( i symulowane) nie koniecznie zgadzały się z tym, co wykonywała maszyna. To mogło doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Aby rozwiązać ten problem, wprowadzono opcję Ruch zależy od w oknie Do wymiany:

 •  Wprowadzone polecenia będą domyślnie ustawione na Maszynowe i dlatego nie będą wprowadzone żadne zmiany dla już istniejących modeli.
 •  Ruch zależny od Zero oznacza, że ruch ten przyjmuje bieżącą orientację punktu odniesienia i porusza się zgodnie z nią

Kreator postprocesorów

Wprowadzenie nowej opcji wymaga zmian w postprocesorze. Do obsługi ruchu zależnego od Zero wprowadzono trzy nowe zmienne: INTERXMOVE,INTERYMOVE i INTERZMOVE.

Obsługa formatu pliku .JT

EDGECAM od nowej wersji ma możliwość wczytywania bryły w formacie .JT. Pliki .JT to zajmujący mało miejsca format modelu 3D opracowany przez Siemiens PLM Software, zaprojektowany jako otwarty, wydajny, kompaktowy i trwały format przechowywania danych używany do wizualizacji modelu oraz udostępniania danych CAD.

Uwaga:

 •  Do wczytywania formatu .JT potrzebna jest licencja Solid Machinist for Parasolid.
 •  EDGECAM wczytuje tylko pliki .JT zawierające bryły.
 •  Dane PMI nie są obsługiwane.
 •  Obsługiwane są pliki do wersji 9.5.

Ulepszenie wyszukiwania cech

W nowej wersji poprawiona została funkcja wyszukiwania cech, w celu zmniejszenia duplikowania utworzonych cech. Ulepszenia powinny zmniejszyć niepotrzebną obróbkę, która zostaje utworzona automatycznie za pomocą Menadżera Strategii. Od tej wersji, jeśli została znaleziona zespolona cecha może być ona całkowicie obrobiona, zduplikowane cechy zostaną przeniesione do kosza.

Usprawnienia w Interfejsie

Zrzut ekranu

Od nowej wersji została dodana opcja która pozwala na robienie zrzutów ekranu.

 • Przykładowy PCI-JS kod:
 • // Initialising command:- Save JPG
 • cmd1 = InitCommand(50, 713);
 • ClearMods(cmd1);
 • // Setting modifier 'Filename'
 • SetModifier(cmd1, 56, "c:\\temp
 • saved.jpg");
 • // Setting modifier 'Width'
 • SetModifier(cmd1, 172, "800");
 • // Setting modifier 'Height'
 • SetModifier(cmd1, 56, "600");
 • cmdret = ExecCommand(cmd1, -1);

Jeżeli zmienne szerokość i wysokość nie zostaną ustawione zostanie użyty rozmiar widocznego obszaru graficznego.

Dostęp do polecenia Zrzut ekranu można uzyskać korzystając z jednej z metod:

 •  Wpisania „Zrzut ekranu” w polu szybkiego wyszukiwania.
 •  Doadania opcji do paska narzędzi.

Nowe obrazki i podpowiedzi

Od nowej wersji w celu zwiększenia komfortu użytkowania zostały dodane pomocnicze obrazy i podpowiedzi w cyklach:

 •  Profilowanie oś B.
 •  3 do 5 osi.

Nowy wygląd układu współrzędnych

Aby poprawić widoczność i spójność został wprowadzony nowy wygląd ZER w EDGECAM. Nowy wygląd układu współrzędnego jest większy, zachowany został wygląd strzałek oraz sposób przemieszczania ( przeciągnij i upuść) Została dodana również płaszczyzna, którą można łatwo zidentyfikować podczas pracy z układem domyślnym, punktem na maszynie i zerem maszyny.

Formuły w oknie dialogowym

Po dodaniu formuł w oknach dialogowych w wersji 2017R2 wprowadzono dodatkowe ulepszenia w tej wersji, które pomogą użytkownikom uzyskać dostęp do formuł i określać, kiedy zostaną użyte.

Autouzupełnianie

Po wpisaniu poprawnej zmiennej do okna dialogowego, a następnie dodaniu kropki, wyświetlona zostanie lista poprawnych formuł dla danego okna dialogowego, np.:

 • Command.
 • Math.
 • GetPCIVariable.

Dodatkow można wybrać pole, w którym będzie używania formuła, i nacisnąć Ctrl+Spacja, aby wyświetlić listę wszystkich możliwych zmiennych. Użycie strzałek na klawiaturze pozwala przejść do wymaganej formuły, a naciśnięcie klawisza TAB pozwala przenieść formułę do pola.

Podświetlanie zmiennych

Okna dialogowe zawierające zmienne są pogrubione cyjanową ramką.

Usprawnienia w Symulacji

Opcja Obróć oprawki napędzane podczas symulacji

W nowej wersji jest dostępna opcja Obróć oprawki napędzane, dzięki której w symulacji widzimy obrót oprawki. Poprzednio, gdy wybrano oprawkę obrotową, napędzane narzędzia obracały się zawsze z uchwytem. W przypadku tej wersji, po wybraniu opcji Obróć oprawki napędzane uchwyt będzie się obracał chyba, że w narzędziu w zakładce Wrzeciono w oknie dialogowym Kierunek wybierzemy Stop. Jest to szczególnie istotna opcja przy pracy sondą.

Usprawnienia Kreator postprocesorów

Kąty Eulera dla obróbki wielopowierzchniowej

Kąty Eulera mogą definiować układ współrzędnych za pomocą trzech złożonych podstawowych obrotów.

 •  Właściwe kąty Eulera które mogą być Z-X-Z, X-Y-X, YZ-Y, Z-Y-Z, X-Z-X, Y-X-Y.
 •  Kąty Tait-Bryan które mogą być X-Y-Z, Y-Z-X, ZX-Y, X-Z-Y, Z-Y-X, Y-X-Z.

Kąty te można stosować podczas indeksowania oraz opisu orientacji głowicy kątowej. Złożone obrabiarki i roboty zazwyczaj wymagają użycia kątów Eulera. W przypadku tej wersji zostały rozszerzone możliwości EDGECAMa jeśli chodzi o wprowadzanie kątów Eulera z jednej konfiguracji Z-X-Z, na więcej konfiguracji które można ustawić w postprocesorze. Dane wyjściowe są nadal przekazywane za pomocą tych samych zmiennych systemowych i tokenów.

Licencjonowanie

Wsparcie kluczy Sentinel i usunięcie kluczy HASP

Wymienione poniżej klucze EDGECAM nie są obsługiwane w EDGECAM 2018 R1:

 •  Edge TimeHASP (USB).
 •  EDGECAM MemoHASP.
 •  Edge NetHASP (USB).
 •  Edge TimeHASP (PP) (Blue Key).
 •  Standalone Network (Green Key).
 •  Network NetSentinel (Yellow/Red/Grey Key).
 •  Full Customer SuperPro (Blue Key).

Jeśli użytkownik posiada jeden z wymienionych kluczy należy skontaktować się z lokalnym resellerem i ustalić wymianę klucza na Sentinel RMS.

Aktualizacja Sentinel RMS 9.1

Oprogramowanie Sentinel RMS, na którym opiera się licencja, zostało uaktualnione do wersji 9.1.

W przypadku klientów, którzy posiadają licencję Standalone (bez klucza lub z kluczem) licencje zostaną automatycznie skonfigurowane do użytku z EDGECAM 2018 R1.

W przypadku klientów, którzy posiadają licencję Sentinel RMS Network, należy upewnić się, że Sentinel RMS Manager został zaktualizowany do wersji 9.1 lub wyższej. Po zainstalowaniu EDGECAM 2018 R1 i użyciu licencji sieciowych, jeśli Sentinel RMS License Manager jest starszy niż wersja 9.1, wyświetli się poniższy komunikat.

Aby zainstalować najnowszy Sentinel RMS License Manager, uruchom plik setup.exe z folderu Sentinel RMS Licensing\License Manager Installation. Istniejące pliki licencji sieciowej są zgodne z nowym serwerem licencji i wymagana jest jedynie aktualizacji, jeśli datą wygaśnięcia subskrypcji jest wrzesień 2017 r. lub dłużej.

Jak uzyskać dostęp do licencji w 2018 R1

EDGECAM 2018 R1 wprowadza nową wersję programu CLS, ikona CLS, która wcześniej znajdowała się w obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu pulpitu, została usunięta. Poprzednie instalacje CLS dla wersji do 2017 włącznie nie zostały usunięte i nadal mogą być używane do licencjonowania odpowiednich wersji oprogramowania.

Tryb domowy oraz Testowy dostępny jest w Menadżerze licencji.

Aplikacja Menadżera licencji dostępna jest z poziomu Panelu startowego.

Nowy Kreator licencji

Instalacja licencji w EDGECAM, w którym nie była wcześniej licencjonowana żadna licencja, została ułatwiona dzięki wprowadzeniu Kreatora licencji. Po wybraniu skrótu Panelu startowego EDGECAM uruchomi się Kreator licencji, który przeprowadzi użytkownika przez cały proces instalacji licencji.

 

EDGECAM 2017 R2

Ważne informacje

Wczytywanie plików z CATIA V4

Od nowej wersji oprogramowania została całkowicie usunięta możliwość wczytywania plików z programu CATIA V4. Funkcja przez pewien czas była zamrożona, ostatecznie została całkowicie wyłączona przez błędy jakie towarzyszyły w związku z zaostrzoną opcją Kontroli Konta Użytkownika.

Wczytywanie plików z Microstation

Możliwość wczytywania plików z programu Microstation została usunięta.

Wsparcie Pro/DESKTOP w Solid Machinist

Brak wsparcia dla Pro/Desktop w Solid Machinist.

Zmiana nazwy PartXplore

Firma PartXplore zmieniła nazwę na WorkExplore.

Terminologia

Zastosowana terminologia opcji CPL została zmodyfikowana, w wersji angielskiej określenie jest zmienione na Workplane/Datum.

Tryb domowy

W tym wydaniu nie będzie możliwe wczytanie plików .ppf do wersji domowej. Wczytywane mogą być tylko pliki z rozszerzeniem .epf. Wszystkie plik testowe zostały zduplikowane i zapisane dodatkowo jako pliki .epf.

C/C++ - wycofanie PDI

C/C++ wsparcie dla PDI w EDGECAM jest stopniowo wycofywane, od wersji 2018 R1 nie będzie już funkcjonować. Zaleca się, aby wszystkie nowe aplikacje były rozwijane jako wtyczki .NET.

Usprawnienia w obróbce

Profilowanie z wykorzystaniem osi B

W tej wersji wprowadzono cykl profilowania z wykorzystaniem osi B.Cykl jest przeznaczony na centra tokarskie z dodatkową osią B. Dzięki funkcjonalności cyklu uzyskujemy lepsze wykończenie powierzchni i dodatkowo redukujemy stosowanie specjalistycznego oprzyrządowania dzięki umożliwieniu narzędziu wybrania materiału w trudno dostępnych miejscach, podcięciach.

Uwaga: Aby posiadać dostęp do cyklu wymagana jest licencja Ultimate Turning lub Ultimate Production.

Importowanie tolerancji / dopasowanie cech otworów

Obecnie można uzyskać informację na temat tolerancji z modeli stworzonych w SOLIDWORKS, INVENTOR i CREO / Pro-E w EDGECAM. Informacje te są wyodrębniane za pomocą programu CADLinks i pozwalają użytkownikowi na zastosowanie ich w obróbce.

Otwory muszą być odpowiednio zdefiniowane w SOLIDWORKS, INVENTOR lub CREO / Pro-E. Przy użyciu przycisku CADLinks, model jest eksportowany do EDGECAM, a po automatycznym wyszukaniu cech, informacje np. na temat normy (np. H7) i tolerancji (+ 0,021 / 0,00) są automatycznie pobierane do EDGECAM i można je sprawdzić w zakładce Właściwości.

Automatyczna aktualizacja ustawienia po edycji lub utworzeniu półfabrykatu

W tym wydaniu dodaliśmy dodatkową opcję do karty Ogólnie w oknie dialogowym Parametry obrabiarki. Umożliwia to automatyczną aktualizację powiązanej pozycji podczas edycji lub tworzenia półfabrykatu.

Po zaznaczeniu opcji (Punkt na maszynie i Przesunięcie X/Y/Z)parametry będą aktualizowane automatycznie na podstawie sekwencji. Jeśli opcja nie zostanie zaznaczona, można ręcznie wprowadzić przesunięcia.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w frezowaniu.

Cykl obróbki zgrubnej – brak wartości dla głębokości skrawania

W tym wydaniu można pominąć wprowadzanie wartości dla Głębokości skrawania na karcie Głębokość, aby uzyskać pojedyncze przejście na głębokości.

W poprzednich wersjach pominięcie wartości powodowało błąd. Teraz obróbka zgrubna zachowuje się w taki sam sposób jak Profilowanie.

Cykl obróbki zgrubnej – Użyj Poziomu Półfabrykatu

Funkcja Użyj Poziomu Półfabrykatu została dodana do zakładki Głębokość.Zaznacz, Użyj Poziomu bieżącego półfabrykatu, aby użyć poziomu półfabrykatu. Odznacz, aby ustawić poziom niezależnie od poziomu półfabrykatu. W momencie kiedy opcja Użyj Poziomu Półfabrykatu jest zaznaczona i wartość dla Głębokość jest zadana, wówczas parametr głębokości będzie ustawiony na głębokości asocjatywnej, aby upewnić się, że ścieżka narzędzia jest generowana na odpowiedniej wysokości.

Frezowanie gwintu w trybie obrotowym

W tym wydaniu cykl gwintowania został rozszerzony i możliwe jest zastosowanie go w Trybie obrotowym. Użytkownik może teraz utworzyć cykl, gdy jest włączony tryb obrotowy.

Uwaga: Dotyczy tylko obróbki osiowej. Dotyczy środowiska frezowania, toczenia.

Funkcje pomiarowe

Moduł Pomiarowy w EDGECAM jest nowym produktem, który umożliwia wykonanie pomiarów kontrolnych. System umożliwia zmierzenie elementu różnymi metodami pomiarowymi i wygenerowanie kodu NC dla maszyny. Wyniki mogą być przeanalizowane i porównywane z modelem w celu wygenerowania raportu kontroli pomiarowej.

Uwaga: Aby móc korzystać z funkcji, wymagane jest posiadanie jednego z modułów EDGECAM Inspection System (ENINS-S) lub EDGECAM Inspection Module (ENINS-M).

Ulepszenia w Wycinaniu drutowym

Mostek równolegle

Dodano opcję Mostek równolegle do cykli inteligentnych i 4 – osiowych. Po zaznaczeniu wymuszane jest równoległe położenie mostka.

Opcja Ręcznie "Priorytety wyjściowe" (ACVision)

Funkcja Priorytety wyjściowe została zmieniona z pola wyboru na listę rozwijaną, pozwala na wybór opcji Brak, Automatycznie lub Ręcznie: Opcja Automatycznie daje takie same wyniki, jak w poprzednich wersjach, zgodnie z kolejnością instrukcji w sekwencji. Jeśli użyta jest opcji Ręcznie, priorytet zostanie ustawiony ręcznie dla każdego cyklu.

Usprawnienia w Interfejsie

Szybkie wyszukiwanie

Do głównej wstążki dodano funkcję szybkiego wyszukiwania, zapewniającą szybki dostęp do poleceń. Opcja przydatna w przypadku, gdy polecenie nie znajduje się na wstążce, domyślnie. Funkcja wyszukuje dowolne nazwy poleceń. Polecenia, które nie są dostępne dla bieżącej licencji lub nie mają zastosowania do bieżącej sesji, na przykład polecenia toczenia w sesji frezowania, będą wygaszone.

Obrazki oraz podpowiedzi w oknach dialogowych

W ramach ciągłego wysiłku, aby poprawić jakość oprogramowania zostały dodane zdjęcia i podpowiedzi do następujących cykli obróbkowych: Rowek. Po krzywych. Kołowe.

Usprawnienia w Symulacji

Wyświetlanie porównania wybranych elementów

W tym wydaniu wprowadziliśmy porównanie w symulacji dla wszystkich lub wybranych elementów.

Do listy rozwijanej została dodana opcja Porównanie wszystkich i Wybierz część.

Wyjdź na zamknij

Jeśli opcja jest odznaczona, aplikacja symulatora działa w tle, dzięki czemu zwiększana jest wydajność, jednocześnie czas ponownego uruchamiania symulatora jest krótszy. W W przypadku, gdy Symulator musi być w pełni zamknięty należy zaznaczyć opcję lub przytrzymać klawisz Ctrl, aby całkowicie zamknąć aplikację tylko raz bez trwałego odznaczania funkcji.

Usprawnienia Kreator postprocesorów

Obliczanie bazowe dla szablonów TNC

W tym wydaniu na zakładce Opcje Bazy dodano trzy nowe parametry:

Generuj Listę Baz.

Pierwszy LBL dla definicji Bazy.

Zresetuj LBL dla definicji Bazy.

Usprawnienia w Magazynie narzędzi

Opcja Zapisz ustawienia filtrowania

Opcja Zapisz ustawienia filtrowania została dodana, aby zapisać filtry magazynu narzędzi podczas wybierania narzędzia z magazynu: Z zaznaczoną opcją ustawienia filtru są zachowywane z poprzedniej sesji. W przypadku gdy opcja Zapisz ustawienia filtrowania zostanie odznaczone, ustawienia filtru nie będą zachowywane.

Opcja Punkt płytki

Nowa opcja została dodana do zakładki Oprawka, jest widoczna podczas tworzenia/edycji sondy pomiarowej. Dzięki czemu możemy: Ustawić punkt na środku igły pomiarowej. Zmieniać punkt pomiarowy pomiędzy głównym a pomocniczym punktem dostosowując wartość Z płytki.

Ulepszenia w Raporcie obróbki

Raporty obróbki

Raport obróbki został przekształcony w aplikację dostępną na pulpicie, dzięki czemu zwiększono niezawodność podczas pracy z bazami danych LocalDB: Jako aplikacja na pulpicie, raporty obróbki przeznaczone są do użycia dla zalogowanych użytkowników na komputerze. W poprzednich wersjach raporty obróbki były usługą Windows; Przez co występowały duże problemy podczas pracy z bazami danych LocalDB, w szczególności gdy użytkownik uruchamiający raporty obróbki różnił się od użytkownika, który go zainstalował. Usługa Windows Live Reporting Services jest nadal zainstalowana (wyświetlana w widoku usług lokalnych), ale nie jest już uruchamiana. Konieczne jest wykonanie poleceń wymagających wyższych uprawnień. W szczególności otwórz / zamknij porty; Zarządzaj regułami itp.

Uwaga: Interfejs użytkownika nie uległ zmianie.

EDGECAM 2016 R2

Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania pojawia się co 3-4 tygodnie i zawiera poprawki błędów, ulepszenia językowe, wsparcie dla najnowszych systemów CAD. Aktualizacje wydawane są w krytycznych przypadkach, nie jak poprzednio co 6 miesięcy, pozwoli to użytkownikowi na wcześniejsze korzystanie z uprawnień i funkcjonalności. Taka forma aktualizacji jest zgodna z procedurami przyjętymi przez innych dostawców oprogramowania, takich jak Google, Microsoft i Apple, a także naszych partnerów i dostawców rozwiązań CAD.

Ogólne usprawnienia

64-bitowy system operacyjny

EDGECAM jest aktualnie systemem 64 bitowym. Funkcjonalność 32-bitowego PDI nie ulega zmianie, nadal będzie działać poprawnie. Part Modeler pozostaje aplikacją 32-bitową. Do ustawień systemu została dodana nowa opcja – Magazyn Danych Graficznych. W oprogramowaniu EDGECAM 2016 R2 użyto nowej technologii do przechowywania modeli bryłowych co znacznie przyspiesza wczytywanie modelu podczas kolejnego uruchomienia pliku z rozszerzeniem PFF.

Ulepszenia w obróbce

Toczenie z obrotowymi głowicami – obrabiarki wielozadaniowe

Wraz z nowym wydaniem wprowadzono wsparcie dla frezarek z opcją toczenia przy użyciu głowicy wyposażonej w narzędzia tokarskie. Rozwiązanie to jest zwykle stosowane przy obróbce przedmiotów o dużych gabarytach, gdzie element jest nieruchomy, a zespoły obrabiarki wykonują ruchy realizujące obróbkę tokarską, zazwyczaj bardzo dużych otworów.

Cykl Profilowania – Naroża

W celu zwiększenia możliwości cyklu, dodane zostały kolejne strategie naroży, dzięki czemu użytkownicy korzystający z kompensacji w profilowaniu nie będą już ograniczeni do strategii naroży okrągłych i ostrych.

Ulepszenie operacji

Operacje w najnowszym oprogramowaniu zostały ulepszone o funkcje indeksowania. Wszystkie operacje frezarskie, które mogą wykonać obróbkę cech 2D, będą stosować bezpieczne indeksowanie w przypadku, gdy cecha należy do płaszczyzny innej, niż aktualna.

Indeksowanie

Do funkcji Indeksuj w zakładce Ogólne dodano nową opcję definiowania nazwy ZERA. Opcja ta jest ciągiem znaków, w którym użytkownik może dynamicznie przypisywać nową nazwę Zera w Indeksowaniu. Zasadniczo EDGECAM tworzy kopię zapasową indeksowanego ZERA z przypisaną nazwą.

Zaawansowany 5-osi

W nowej wersji EDGECAM został wdrożony szereg ulepszeń dla obróbki powierzchni, kanałów i wirników. Kontrola kolizji w obliczeniach bazowanych na powierzchni - Wycofaj narzędzie w Płaszczyźnie narzędzia. Celem usprawnień było zapewnienie możliwości ruchów narzędzia w jego płaszczyźnie. Płaszczyzna narzędzia jest zorientowana prostopadle do osi narzędzia. Jeśli pojawi się ryzyko kolizji, narzędzie zostanie odsunięte w płaszczyźnie narzędzia, prostopadle do kierunku skrawania.

Strategia Po krzywej

Strategia Po krzywej tworzy ścieżkę narzędzia, która jest dopasowana do kierunku V lub U powierzchni obrabianej. Użytkownik może wskazać kierunek z poziomu interfejsu i obrabiać pojedyncze powierzchnie. Główną korzyścią jest możliwość tworzenia ścieżek Po krzywej, bez wskazywania dodatkowego zakresu, takiego jak ścianki, powierzchnie, czy krzywe.

Obliczenia Bazowane na Powierzchniach – Lustro

Odbicie lustrzane ścieżki narzędzia symetrycznie względem zdefiniowanej osi i punktu.

Obróbka Bokiem Freza (SWARF) - Maksymalny krok kątowy dla osi obrotowych

Funkcja ogranicza kąt obrotu głowicy obrabiarki do określonej wartości mierzonej od ostatniego punktu ścieżki narzędzia. Jeżeli kąt obrotu jest zbyt duży ze względu na właściwości obrabiarki, odległość pomiędzy dwoma punktami ścieżki narzędzia zostanie wypełniona dodatkowymi punktami. Ilość punktów jest obliczana przez podział kąta obrotu i maksymalnego kroku kątowego. Rezultatem jest zmiana kąta w małych krokach.

Obróbka kanałów - Zawijanie ścieżki

Zawijanie ścieżki powoduje wydłużenie ścieżek narzędzia, pozwalając na bezpieczny dojazd i stopniowe, łagodne wejście w kanał. Narzędzie wchodzi w kontakt z materiałem stopniowo od wierzchołka. Nie zachodzi wejście pełną średnicą.

Obróbka kanałów - Automatyczna Prowadnica

W Obróbce Kanałów automatyczne tworzenie prowadnicy uległo zmianie. Do utworzenia ścieżki wymagana jest odpowiednia ilość miejsca pomiędzy prowadnicą, a obrabianą powierzchnią. W poprzedniej wersji, w przypadku, gdy którakolwiek część prowadnicy była zbyt blisko obrabianej powierzchni, żadna ścieżka nie była wygenerowana. W nowej wersji, ścieżki generowane są do momentu, w którym prowadnica zbliży się do ścianki tak, że nie będzie możliwe dalsze wygenerowanie ścieżki. Wynikowa ścieżka jest sprawdzona pod kątem kolizji.

Obróbka Wirników – Narożna wykańczająco

Cykl ten tworzy wykończeniową ścieżkę narzędzia w strefie naroża pomiędzy piastą a łopatką wirnika. System automatycznie wykrywa naroże elementu.

Ulepszenia w cyklu Rowki Zgrubione

Dokonano zmian w cyklu Rowki Zgrubnie. Górny promień lub fazowanie nie są obecnie ignorowane, jeśli ich szerokość jest mniejsza niż szerokość skrawania.

Rowki Zgrubnie - Liczba ścieżek, Optymalny poziom

Do cyklu Rowki Zgrubnie dodane zostały dwie nowe funkcje. Modyfikatory dostępne są na zakładce Ogólne pod nazwami: liczba ścieżek, optymalny poziom.

Toczenie – Gwinty stożkowe

W tej wersji dla cyklu Gwintowanie został zmieniony sposób wejścia tak, aby zapobiegać występowaniu problemów z gwintem stożkowym. Dzięki nowemu podejściu ruch wejścia zawsze będzie powyżej wejścia / wyjścia profilu.

Kontrola osi obrotowych - Wycinanie drutowe

Wprowadzono Kontrolę osi obrotowych do cyklu wycinania drutowego na zakładce Ogólnie.

Konwersja wycinania

Do interfejsu wycinania drutowego dodane zostało nowe polecenie Konwersja Obróbki, które pozwala na powtórzenie jednej lub kilku instrukcji wycinania: Od, Do – miejsce do którego instrukcje będą powtarzane; X, Y Przyrost i Powrót – modyfikatory kontrolujące kierunek i liczbę powtórzeń; Strategie zdefiniowane w Ustawieniach drutu są uwzględniane dla powtórzenia.

Cykle pomiarowe - Wsparcie dla bezpośredniego wskazywania na modelu

W tym wydaniu została wprowadzona możliwość bezpośredniego wskazywania na modelu w Cyklach pomiarowych. Pozwala to korzystać z cyklu pomiarowego bez konieczności tworzenia / wyciągania krawędzi z modelu.

Tworzenie sekwencji - Parametr Aktualizacja Półfabrykatu

W poprzedniej wersji EDGECAM przy frezowaniu dodano możliwość zdefiniowania parametrów automatycznie aktualizowanego półfabrykatu za pomocą zmiennych PCI. Parametry półfabrykatu mogą być teraz definiowane za pomocą opcji dostępnych na zakładce Uaktualnij półfabrykat. Opcje dostępne podczas tworzenia nowej sekwencji.

Ręczne tworzenie profilu tokarskiego - Możliwość ponownego wyboru elementów podczas Edycji

W tej wersji poprawiono edycję Profilu tokarskiego. Wcześniej użytkownik nie miał możliwości edycji wybranych elementów na profilu tokarskim, edycja ograniczała się do wyboru przedniego i tylnego początkowego i końcowego elementu. W tym wydaniu profil tokarski może być na nowo wskazany.

Ulepszenia w interfejsie

Dzięki ulepszeniu interfejsu podczas wstawiania modelu bryłowego, wyświetlany będzie komunikat dotyczący automatycznego ustawienia części. Ułożenie i orientacja modelu mogą być ręcznie zmienione poprzez kliknięcie na opcje Zmień opcje ustawienia.

Ustawianie widoku maszyny

Ponownie dodano opcje umożliwiające przełączenie wyświetlenia różnych elementów maszyn. Dodatkowo możliwe jest pokazanie lub ukrycie całej grafiki maszyny.

Obrazki i podpowiedzi

W ramach nieustannych starań, w celu ułatwienia korzystania z systemu EDGECAM, dodano obrazki oraz podpowiedzi do cykli: Zgrubny Wgłębny; Rzutowanie Ścieżki; Zaawansowany 5-osi, zakładka Głębokość; obróbka naroży; Koncentryczne.

Cechy - Wyszukiwanie grupy otworów

Do nowej wersji oprogramowania dodano parametr Przekroczenie Bezpieczny. Opcja dostępna jest na karcie Opcje otworów. Parametr pozwala na grupowanie podobnych otworów w oparciu o wprowadzoną wartość w polu Przekroczenie Bezpieczny.

Ulepszenia kreatora procesorów

Wsparcie dla niewspółosiowych głowic (głowice skośne)

W tym wydaniu pojawiła się możliwość symulacji głowic, które nie leżą w tej samej osi X (1,0,0).

Po zmianie właściwości ustawień osi X głowica będzie obrabiać profil tokarski pod innym kątem (nie 180°). Zostało to powielone również w Symulatorze. Pozycja narzędzia oraz jego ścieżki są obracane o zadany kąt, który odzwierciedlając ustawienia drzewka obrabiarki.

Raport błędu zostanie wygenerowany w przypadku, gdy użytkownik spróbuje zaprogramować operacje, które nie są wspierane np. jednoczesna obróbka narzędziami napędzanymi w górnej i dolnej głowicy.

Ulepszenia w Magazynie narzędzi

Frez krążkowy - Punkt płytki

Dodana została funkcja Pomocniczy Punkt płytki umożliwiająca ustawienie punktu płytki na górze ostrza. Ułatwia to ustawienie głębokości w cyklu przy obróbce górną krawędzią narzędzia.

EDGECAM 2016 R1

Usprawnienia w obróbce

Toczenie zgrubne - Nowa strategia „Toczenie po rampie”

Nowa strategia „toczenie po rampie” umożliwia wykonanie obróbki narzędziem typu V. Pozwala generować ścieżki narzędzia na obydwie krawędzie skrawające. Wykonuje obróbkę ze zmienną głębokością, co pozwala zmniejszyć efekt powstawania karbu.

Rowki profile - Nowa opcja „wstępne zagłębienie”

Przed tradycyjnym przejściem wykończeniowym istnieje teraz możliwość włączenia/wyłączenia opcji „wstępnego zagłębienia”. Daje to wpływ na ilość pozostawianego materiału, możliwość ustawienia punktu początkowego zagłębienia a także kontrolę nad posuwem obróbki.

Aktualizacja Operacji

Operacje w EDGECAM przepisano, udoskonalono i usprawniono ich obsługę. Teraz programistom będzie jeszcze łatwiej wykonywać obróbkę detali.

Cykl Otwory - Ulepszona opcja unikania kolizji

Cykl otwory wzbogacono o możliwość inteligentnego wyjazdu narzędzia w celu uniknięcia kolizji z uchwytem przy przejściach narzędzia pomiędzy obrabianymi otworami. Daje to możliwość minimalizacji ilości jego ruchów, skuteczniejszego unikania kolizji a także bezpieczniejszego wiercenia otworów.

Inteligentny cykl w wycinaniu drutowym

Nowy cykl został dodany do interfejsu w wycinaniu drutowym. W oparciu o ustawienia geometrii oraz wprowadzone polecenia decyduje on, czy należy użyć obróbkę 2-osiową czy też 4-osiową. Cykl ten użyteczny jest w przypadku, gdy w jednym procesie stosuje się zarówno obróbkę 2- jak i 4-osiową.

Odległość wycofania - Cykl 5 osiowy

W cyklu 5-osiowym dostępna jest nowa opcja „Odległość wycofania”. Jeżeli narzędzie wykonuje duży ruch kątowy, większy niż limit zmiany kąta, to teraz najpierw zostanie wykonane szybkie wycofanie tuż przy części.

Ulepszenie strategii Workflow

W ramach strategii Workflow wprowadzono opcję „Tryb wiercenia”, która daje wybór pomiędzy stałymi a napędzanymi narzędziami. Ponadto objęto wsparciem dolną głowicę, dzięki czemu będzie ona wykorzystywana bardziej efektywnie.

Ulepszenia Cech

Wsparcie dla modelu bryłowego ACIS

Ulepszenie wprowadzone dla modeli ACIS pozwala przechowywać i używać jako model bazowy tylko jedną kopię modelu bryłowego.

Cecha Częściowy kąt otworu

Nowa cecha „Częściowy kąt otworu” pozwala na określenie minimalnego częściowego kąta otworu, dla którego zostanie wyszukana cecha.

Ulepszenia w Interfejsie

Obrazki oraz podpowiedzi - Cykle frezowania

W ramach wprowadzonych poprawek, szereg cykli wzbogacono o nowe obrazki oraz podpowiedzi.

Ulepszenia w EWS

Odsunięcie 2D w EWS

Wdrożono narzędzie umożliwiające odsunięcie 2D. Pozwala ono na przesunięcie geometrii podczas szkicowania. Skraca tym samym czas potrzebny na wykonanie i wykończenie podobnej geometrii.

Możliwość edycji wymiaru bez wychodzenia z polecenia

EDGECAM w wersji 2016 R1 daje możliwość zmiany wymiaru bez konieczności wychodzenia z polecenia.

EDGECAM 2015 R2

Tokarka - Ustawienia

Udoskonalone polecenie ustawienia tokarki, pozwala na przejrzyste definiowanie obróbki na wrzecionie głównym i przeciwwrzecionie. Nowy sposób definicji obróbki na tokarkach wielokanałowych pomaga w prosty i przejrzysty sposób określić, które funkcje obróbki skrawania są aktywne oraz umożliwia zmianę aktywnego kanału. Natomiast polecenie ustawienia wrzeciona ułatwia edycję okna sekwencji i umożliwia definiowanie obróbki dla przeciwwrzeciona wysuniętego z pozycji bazowej.

Zaawansowany moduł 5-osiowy

Rozbudowany moduł 5-osiowy definiuje dedykowany cykl obróbki powierzchni walcowych wewnętrznych tzw. "Obróbka Port". Nowy cykl daje możliwość stosowania strategii zarówno obróbki zgrubnej, jak i wykańczającej. Podczas generowania pojedynczej ścieżki narzędzia możliwe jest zastosowanie obróbki elementu z dwóch stron, co zwiększa elastyczność oraz możliwości zastosowania cyklu.

Rozbudowa cyklu pomiarowego dla otworów

Wykorzystanie cyklów pomiarowych np. otworu w EDGECAM 2015 R2 daje znaczną oszczędność czasu. W przypadku wykrycia pozostawionych naddatków ścieżka narzędzia zostaje dopasowana automatycznie oraz jest korygowana względem naddatków obróbkowych. Cykl optymalizuje prędkości, a także np. zwiększa prędkość posuwu, gdy nie wykryto naddatku i narzędzie wykonuje ruch poza materiałem.

Symulacja gwintowania

Do nowej wersji wprowadzono w pełni kinematyczną symulację gwintowania, co pozwala użytkownikom na analizowanie gwintów stworzonych w cyklu gwintowania. Daje to możliwość kontroli jakości wykonanego gwintu, jego długości wraz z głębokością, jak również w gwintach wielozwojnych pozwala określić rozłożenie kolejnych wejść.

Ulepszona konfiguracja obrabiarek.

Ulepszenie konfiguracji obrabiarek gwarantuje producentom możliwość uniknięcia potencjalnych kolizji podczas obróbki skrawaniem na tokarkach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Jedną z nich jest możliwość zdefiniowania ruchu podwrzecionem i wrzecionem głównym w osi X obrabiarki. W ten sposób użytkownik może zwiększyć przestrzeń pracy obrabiarki, co w prosty i intuicyjny sposób pozwala wyeliminować kolizje.

Creo – parametryzacja w plikach

Nowe wsparcie dla Creo pozwala użytkownikom uruchomić oprogramowanie EDGECAM z poziomu programu "Creo Parametric". Plik wynikowy zawiera wówczas cenne informacje o modelu, w tym dane gwintu.

EDGECAM Workflow Solids (EWS)

Wiele ulepszeń wprowadzono do wewnętrznego systemu modelowania EDGECAM Workflow Solids. Do tworzenia kołnierzy i rowków zdefiniowano w EWS narzędzie "dłutowanie", które szybko i łatwo dopasuje się do kształtu danego profilu. Użytkownik podając szerokość, głębokość oraz wskazując profil - w prosty i intuicyjny sposób tworzy nową geometrię. 

EDGECAM 2015 R2 wprowadza możliwość automatycznego dodawania wiązań i wymiarów w EWS, poprzez polecenie Analiza Szkicu. Użytkownicy zaoszczędzą znaczną ilość czasu dzięki tworzeniu szkiców z plików DXF / DWG.

Moduł do obróbki wycinania drutowego Wire EDM

Wire EDM korzysta z bardziej zaawansowanej kontroli dla 2- i 4- osiowego wycinania drutowego. Dodano min. złagodzenie naroży, ale zaoferowano 4 warianty komendy.

Od swojej pierwszej wersji EDGECAM cykl wycinania drutowego EDM obsługuje przerwy w ścieżce w celu wprowadzenia przewinięcia drutu oraz wykonania mostków. Polecenie to zostało rozszerzone w 2015 R2. Teraz system automatycznie generuje wiele mostków dla dużych, ciężkich lub złożonych elementów.

Wykrywanie kolizji

Najnowsza wersja zapewnia dodatkowo wykrywanie kolizji poprzez kontrolę powiązań ruchów roboczych i szybkich pomiędzy wszystkich cyklami frezowania. Ruchy łączeń są teraz automatycznie sprawdzane w stosunku do półfabrykatu i uchwytu. W miejscach, gdzie są wykrywane kolizje, narzędzie wycofuje się na wysokość bezpieczną. W oparciu o informacje zawarte w magazynie narzędzi wybrany frez będzie odsuwany na bezpieczną odległość.

Wsparcie dla sond M&H

Nowe jak i istniejące cykle pomiarowe objęto wsparciem dla pomiaru sondami M&H.

EDGECAM 2015 R2 obsługuje sondy z M&H. Użytkownicy mogą dokonywać pomiary obrabianych przedmiotów i symulować ruchy sondy w sześciu odrębnych cyklach pomiarowych. Każdy cykl został również wzbogacony o osiem nowych funkcji, co daje większe możliwości uzyskania danych podczas kontroli.

EDGECAM 2015 R1

Technologia Wave w toczeniu rowków

W oparciu o technologię frezowania Wave EDGECAM 2015 R1 wprowadza zupełnie nowy cykl toczenia, a mianowicie Wave w toczeniu. Narzędzie utrzymuje stałe warunki skrawania, dzięki czemu umożliwia znacznie szybsze skrawanie oraz wydłużenie jego żywotności. Podobnie do innych poleceń tokarskich w cyklu definiujemy półfabrykat, aby wyeliminować jałowe ruchy narzędzia.

Obsługa wielu zamocowań

Nowa wersja wprowadza dodatkowo udoskonalenie systemu Workflow poprzez wspieranie wielu zamocowań w środowisku toczenia oraz frezowania. To oznacza, że zarówno modele, półfabrykaty i uchwyty mogą zostać przeniesione do następnych nowo stworzonych sekwencji obróbki. Rozwiązanie to popiera stosowanie jednego pliku CAM do wielu zamocowań, a także zapewnia asocjatywne przeliczanie naddatków półfabrykatu pomiędzy ustawieniami.

Tematy - dostosowanie wstążkowego paska

Domyślny pasek wstążkowy można dostosować, a następnie zapisać jako „Temat”. Tematy mogą zostać wyeksportowane na inne stanowiska EDGECAM oraz wdrożone w całej sieci. Użytkownicy mogą dostosować swój indywidualny motyw korzystając z najczęściej używanych poleceń, a nawet dodając własne makra.

EDGECAM Workflow Solids (EWS)

Nowe polecenia dodano do wewnętrznego systemu modelowania. Pliki DXF oraz DWG mogą zostać zaimportowane w celu przyśpieszenia procesu projektowania. EWS umożliwia tworzenie zewnętrznych oraz wewnętrznych gwintów. W obrębie modelowania wprowadzono szereg poleceń oszczędzających czas m. in. funkcję kopiowania/przenoszenia, a także szyk liniowy i kołowy.

Wycinanie drutowe EDM

Wycinanie drutowe udostępniono w środowisku Workflow. EDGECAM 2015 R1 oferuje pełną symulację maszyny łącznie z wyświetlaniem półfabrykatu, a także jego przekroju poprzecznego.

Toczenie na frezarce

Wprowadzono nową konfigurację obrabiarki, która umożliwia toczenie na centrach frezarskich. W konfiguracji mamy możliwość wygenerowania kodu NC, a także dostępna jest pełna grafika obrabiarki podczas symulacji ścieżek narzędzia.

Wskazywanie powierzchni

Cykle wierszowania, koncentryczny, profilowania, obróbki naroży i obróbki ołówkowej zostały udoskonalone w celu umożliwienia „bezpośredniego wskazywania”. Oznacza to, że można wskazać poszczególne powierzchnie, bez konieczności tworzenia zakresów, gdyż cały model będzie chroniony.

Nowy cykl grawerowania

Nowe polecenie obróbki „cykl grawerowania” umożliwia kształtowanie złożonych profili i naroży, a także obróbkę tekstów graficznych. W cyklu możemy bezpośrednio wskazać geometrię, gdyż współpracuję z profilami, powierzchniami oraz cechami. Cykl zapewnia cztery różne typy strategii.

Uporządkowanie ścieżek w cyklu zgrubnym i profilowania

Funkcja optymalizacji została dodana zarówno do cyklu zgrubnego i profilowania dzięki, czemu mamy większą kontrolę nad ścieżkami narzędzia. Użytkownicy mogą wyeliminować niepotrzebne ruchy narzędzia dyktując kolejność, którą regiony będą obrabiane.

EDGECAM 2014 R2

Instalator EDGECAM

Do wersji EDGECAM 2014 R2 został wprowadzony nowy instalator (INNO) jego główne zalety przedstawione są poniżej:

 • Szybsza instalacja.
 • Łatwiejsza obsługa dla nowych systemów operacyjnych.
 • Poprawione wsparcie dla oprogramowania 64 bitowego.
 • Bardziej niezawodne usuwanie oprogramowania.
 • Lepsza obsługa wiersza poleceń.
 • Szybsze odinstalowywanie.
 • Ulepszona obsługa języków w szczególności języków orientalnych takich jak Japoński, Chiński i Koreański.
 • Możliwość instalacji Kreatora postprocesorów oddzielnie.

Nowy instalator wprowadzony będzie do tego wydania oraz kolejnych. Raport obróbki został zaktualizowany do korzystania z nowych technologii, pozostałe programy (ToolStore Server, SolidLinks i CADLinks) zostaną zaktualizowane w przyszłych wydaniach.

Uwaga: Biblioteka PDI nie jest dostępna w czasie instalacji.

EDGECAM Workflow Solids (EWS)

Do tej wersji EDGECAM wprowadzono możliwości tworzenia prostych modeli bryłowych. Narzędzie do projektowania modeli bryłowych nazwane jest tutaj EDGECAM Workflow Solids (EWS):

 • Do tej pory użytkownicy EDGECAM tworzyli geometrię 2D w trybie Modelowania a następnie stosowali cykle obróbkowe dla geometrii 2D. Do nowej wersji została dodana możliwość tworzenia modeli bryłowych w EDGECAM Workflow. Umożliwia to użytkownikom przekształcanie wcześniej stworzonych geometrii 2D w model bryłowy a następnie stosowanie zaawansowanych narzędzi do wyszukania cech i obróbki komponentu.
 • EWS jest narzędziem przeznaczonym do modelowania brył w EDGECAM Workflow, za pomocą podstawowych narzędzi. Jeśli użytkownik posiada jakiekolwiek doświadczenie z programami CAD ( np. Part Modeler) jest w stanie szybko zaprojektować model za pomocą narzędzia, jakim jest EWS. Przewidujemy, że EWS będzie cennym narzędziem dla programistów, inżynierów CAM/CNC ze względu na intuicyjny interfejs. Pracownicy hali tacy jak projektanci narzędzi i dyspozytorzy CNC/operatorzy również mogą skorzystać z programu do projektowania i produkcji prostych elementów oprzyrządowania / uchwytów przydatnych w produkcji.

FREZOWANIE

Cykl Otwory - Użyj bieżącego półfabrykatu

Poprzedni cykl Otwory nie brał pod uwagę modelu półfabrykatu przy określaniu parametrów takich jak Poziom i Bezpieczny. Użyj bieżącego półfabrykatu zostało dodane do opcji Asocjatywny do w cyklu Otwory. Po wybraniu parametry takie jak Bezpieczny i Poziom będą asocjatywne z bieżącym półfabrykatem i uchwytem zapewniając, że ruch narzędzia zostanie odpowiednio dostosowany.

Zmiana Zera dla Cechy

Podczas wyszukiwania cech, cechy domyślnie są przypisywane do systemowych Zer. Jednakże użytkownicy nie zawsze chcą korzystać z takiej metody przypisywania cech do Zer. Jeśli jest to obróbka ręczna to nie jest to problemem, ponieważ zawsze istnieje opcja, która pozwala indeksować się do wybranego Zera przed wykonaniem obróbki cechy. Natomiast, jeśli generujemy obróbkę za pomocą strategii system indeksuje się do Zera cechy.

W nowej wersji do menu kontekstowego została dodana opcja Zmiany Zera po kliknięciu prawym klawiszem myszy w oknie Cechy. Pozwala to na łatwe przenoszenie cech do innego Zera, które ma ten sam kierunek osi Z.

Uwaga: Dostępne tylko dla cech frezarskich i otworów.

Opcja pozwala na asocjatywność Zer z modelem bryłowym i na przekształcanie się wraz z nim i jego cechami.

Opcja Asocjatywne Zero – dodane do okna Utwórz Zero

Po zaznaczeniu opcja pozwala na asocjatywność Zer z modelem bryłowym i na przekształcanie się wraz z nim i jego cechami.

Strategie

Obecnie możliwe jest posiadanie wielu zestawów strategii Workflow oraz łatwe przełączanie się pomiędzy nimi. Odrębne zestawy Strategii mogą być wymagane w celu spełnienia konkretnych potrzeb produkcyjnych.

Strategie można znaleźć w folderze Documents\Planit\2014.20\EDGECAM\Themes folder.

W tej wersji zainstalowane są domyślny strategie, zawierają one nowy zestaw strategii. Aby przełączyć się do innych Strategii, przejdź do okna ustawień Workflow i wybierz Strategie z listy.

Nowa domyślna strategia

W tej wersji, stworzyliśmy nowy zestaw domyślnych strategii, które zastąpią strategie dostarczone z wydaniem 2014R1.

Nowe strategie zostały skonstruowane tak, aby były łatwiejsze w użyciu oraz bardziej zrozumiałe.

Jeśli nie chcesz używać ustawień domyślnych to nowe opcje dają większą kontrolę nad obróbką.

Opcje w oknie dialogowym dostępne są pod przyciskiem Plan na wstążce Obróbka. To okno dialogowe można dostosować edytując StrategyOptions.xml; zobacz "Modyfikowania Domyślnych opcji", aby uzyskać więcej informacji.

Cechy obróbki

Przycisk Cechy obróbki ma teraz możliwość wyboru alternatywnych Strategii. Wybierz folder z Strategiami z listy, dla których chcesz zastosować strategie.

Przeglądaj zestaw narzędzi – Nieprawidłowa pozycja narzędzia

Poprzednio narzędzia z Nr większy niż 998 były uznawane za nieważne. Jednakże, ponieważ niektórzy użytkownicy używają narzędzia z numerem większy niż 998, Nr narzędzia jest obecnie uznawany za nieważny tylko wtedy, gdy jest pusty lub ma wartość zera.

Przeglądaj zestaw narzędzi – Nieasocjatywne narzędzia

Jeśli narzędzia wykorzystywane w sekwencji nie są asocjatywne, zostanie wyświetlony komunikat, który poinformuje, że zmiany wprowadzone do takich narzędzi nie będą przekazywane do sekwencji. W takim przypadku zawsze można edytować instrukcję wymiany narzędzia w sekwencji dla narzędzi nie asocjatywnych i wprowadzić zmiany, które spowodują, że narzędzie stanie się asocjatywne.

Dostosowanie paska szybkiego dostępu

Dostosowywane są tutaj trzy obszary wstążki w Workflow:

 • Pasek szybkiego dostępu - Sekcję Pasek szybkiego dostęp można zastosować do dodania lub usunięcia polecenia z obszaru szybkiego dostępu.
 • Dostosowanie wstążki - Sekcję Dostosowanie wstążki można zastosować, aby dodać lub usunąć polecenia z wstążki.
 • Aplikacje

Sekcja Aplikacje może być użyta, aby dodać PCI, PDI EXE, BAT, CMD itp. Do obszaru wstążki.

Wygląd przycisków na indywidualnych wstążkach w Workflow można dostosować klikając prawym przyciskiem myszy na przycisk i wybierając Edytuj wygląd.

INTERFEJS

Tworzenie widoku Zera i manipulowanie

W tej wersji EDGECAM została wprowadzona dynamiczna metoda tworzenia Zer na komponentach. Dzięki czemu tworzenie Zer jest znacznie szybsze i łatwiejsze, wystarczy kliknąć i przeciągnąć znacznik Zera na odpowiednią pozycję a następnie zwolnić przycisk myszy.

Stworzone w ten sposób Zero można edytować usuwać i dowolnie manipulować wykorzystując przy tym konwencjonalne narzędzia, dzięki czemu użytkownik zachowuje pełną kontrolę.

Uwaga: Przeciągnięcie markera Zera dostępna jest tylko w interfejsie Workflow, a nie w tradycyjnym interfejsie.

Automatyczna regeneracja sekwencji

To wydanie wprowadza przycisk, który steruje trybem Automatycznej aktualizacji, znajduje się on w przeglądarce sekwencji.

Poprzednio Automatyczną aktualizację może być wybrać wyłączany wchodząc w opcje menu kontekstowego sekwencji.

Instrukcja jest (prawie) zawsze aktualizowana podczas edycji cykli/operacji i innych elementów sekwencji. Z włączoną Automatyczną aktualizacją wszystkie kolejne instrukcje będą również aktualizowane.

Podczas edycji wielu instrukcji, wyłączając funkcję można zaoszczędzić czas i dokonać poprawek w poszczególnych cyklach bez automatycznej aktualizacji sekwencji, gdy wszystkie zmiany są wprowadzone można włączyć funkcję i zaktualizować całą sekwencję.

Obrazki i porady

Cykl Otwory i Gwintowanie został zmodernizowane i zawiera pełny zestaw obrazów i podpowiedzi.

Wersja EDGECAM

Numer wersji EDGECAM jest teraz wyświetlany na pasku tytułowym. Pomaga to użytkownikowi rozróżnić, która wersja EDGECAM jest aktualnie uruchomiona, gdy różne wersje są zainstalowane/uruchomione na komputerze.

Wyświetlanie siatki i Wybór 2D

W tej wersji dokonaliśmy pewnych zmian w sposobie wyświetlania siatki oraz w opcji Wybór 2D:

Widokiem siatki można teraz sterować z przycisku Właściwości widoku.

Siatka w Workflow jest dostosowywana dynamicznie i dopasowana jest do okna, gdy chcemy ją powiększyć lub zmniejszyć gęstość siatki również jest zmieniana.

Podczas wyboru opcji Wybór 2D marker Zera będzie zmieniany a Oś Z usuwana, aby stworzyć bardziej przejrzysty podgląd płaszczyzny.

KREATOR POSTPROCESORÓW

Obrabiarka jedynie z dolną głowicą

Obrabiarka jedynie z dolną głowicą może być tworzona bezpośrednio w Kreatorze postprocesorów.

W przypadku obrabiarki jedynie z dolną głowicą można użyć maszyny z górną głowicą rewolwerową i obrócić grafikę maszyny.

Kierunek kąta wyjścia

Wyjście kątowe podlega kontroli kierunku na maszynach, w których kierunek określany jest przez oznaczenie lub specjalny kod określający czy oś obrotowa powinna obracać się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara czy też przeciwnie.

Nowa opcja Kierunek kąta wyjścia została dodana do parametrów obrabiarki, co pozwala modyfikować kierunek (ROT1DIR i ROT2DIR). Dostępne tylko dla Frezowania.

Domyślny bezpieczny start

Nowe opcje Domyślny bezpieczny start i Zawsze ustaw bezpieczną pozycję startową zostały dodane do parametrów maszyny.

To pozwala określić punkt, w którym każdy cykl będzie posiadał start i koniec.

GENERATOR KODU

Makro

Edytor kodu został wzbogacony o zaawansowane dyrektywy i zmienne, które umożliwiają ładowanie informacji o instrukcjach obecnych w sekwencji.

Te zaawansowane funkcje pozwalają odczytać informacje na dwóch poziomach:

Replikacja instrukcji przeglądarki pozwala zobaczyć to, co zostało zaprogramowane i w jakiej kolejności.

Szczegóły instrukcji/cykli samych np. ruchów.

Nowe zmienne systemowe

Dwie nowe zmienne systemowe określające kierunek ruchu kątowego (ROT1DIR i ROT2DIR) zostały dodane do następujących makr w edytorze kodu:

 • Milling Macro Reference (MACRO 1 - MOVE RAPID).
 • Milling Macro Reference (MACRO 2 - MOVE FEED).
 • Milling Macro Reference (MACRO 43 - INDEX PALLET).
 • Milling Macro Reference (MACRO 45 - MOVE ANGULAR).

SYMULATOR

Uprość uchwyt STL

Nowa opcja Uprość uchwyt STL został dodany do zakładki Wyświetlanie. W poprzednich wersjach uproszczenie i naprawa STL, którą wprowadzono np. mogła spowalniać proces.

Teraz można uniknąć takiego efektu odznaczając Obróć oprawki napędzane i Uprość uchwyt STL w opcjach wyświetlania.

MAGAZYN NARZĘDZI

Tworzenie narzędzi frezarskich i wierteł

Wcześniej, narzędzia i inne specjalne narzędzia tworzono, jako standardowe Wiertła lub jako standardowe frezy i zazwyczaj identyfikowano przez nazwę. To powodowało problemy przy wyborze narzędzi, za pomocą strategii, ponieważ niestandardowe narzędzia mogły być wybierane wtedy, gdy zostały spełnione inne kryteria wyszukiwania.

Dlatego nowe projektowane frezy i wiertła zostały dodane do zakładki Ogólne. Okno dialogowe dla tych nowych typów narzędzi jest takie samo jak dla standardowych wierteł i frezów; żadne dodatkowe modyfikatory nie zostały dodane.

Nowe rodzaje narzędzi można zobaczyć w Magazynie narzędzi i w oknie EDGECAM podczas zmiany narzędzia.

Adveon Biblioteka narzędzi od Sandvik

Adveon, Biblioteka narzędzi Sandvik znajduje się na płycie instalacyjnej EDGECAM:

 • Pierwszy rok jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników, którzy posiadają aktualną subskrypcję; następny rok podlega corocznej opłacie subskrypcyjnej.
 • Oprzyrządowanie jest stworzone z danych katalogowych zgodnie z ISO13399.
 • Narzędzia i zespoły mogą być tworzone z wykorzystaniem danych innych niż zawartych w katalogu, ręcznego tworzenia elementów narzędziowych.
 • Zestawy narzędzi są przekazywane do EDGECAM ToolStore wraz z grafiką narzędzi. Pliki do EDGECAM są przekazywane i automatycznie konwertowane do formatu Meg.; są one stosowane w symulacji.
 • Pierwsze wydanie Adveon zostało przystosowane tylko dla narzędzi obrotowych (frezy i wiertła); nie posiada wsparcia dla narzędzi tokarskich. Ponadto nie posiada prędkości i technologii posuwu.

RAPORT OBRÓBKI

Raport obróbki został zaktualizowany do uruchomienia, jako usługa systemu Windows, która ma następujące główne korzyści:

 • Zdolność do czyszczenia pamięci podręcznej.
 • Symbole wieloznaczne mogą być wykorzystywane do wyszukiwania raportów.
 • Ulepszone formatowanie danych w tabelach.
 • Port Dynamiczny zamiast ustalonego portu.
 • Następujące obszary zostały także usprawnione:
 • Raport pokazuje teraz, ile razy w raporcie zostało użyte to samo narzędzie.
 • Zdolność do wyszukiwania stron internetowych w sieci.
 • Ścieżka plików NC plików jest bardziej spójna.
 • Obsługa wielu magazynów.
 • Raport obróbki wykorzystuje również nowy instalator INNO.

EDGECAM 2014 R1

FREZOWANIE

Użyj bieżącego półfabrykatu

Poprzednia wersja w cyklu frezowania otworów nie brała pod uwagę modelu półfabrykatu przy określaniu Poziom i Bezpieczny. Opcja Użyj bieżącego półfabrykatu została dodana do Asocjatywny Bezpieczny w zakładce Ogólnie, w cyklu frezowania otworów. Po wybraniu asocjatywności opcja Poziom i Bezpieczny będą związane z bieżącym półfabrykatem i uchwytem.

Opcja Użyj bieżącego półfabrykatu dostępna jest w przypadku:

 • Typ modelu ustawiony jest na Bryłowy (dotyczy tylko cechy otwory).
 • Jedynie środowisko frezowania.
 • Tryb aktywnego płaska.

Gdy wybrano następujące modyfikatory zostanie skorygowana:

 • Wartość Bezpieczna, jest to dodatnia wartość punktu na półfabrykacie lub uchwycie wybrana w ostatnio zaktualizowanym poleceniu uchwytu. Jest to jedna wartość dla wszystkich wybranych otworów. Jeśli Półfabrykat/ Uchwyt nie zostanie znaleziony lub jest poniżej górnej części modelu, będzie używany najwyższy punkt na modelu.
 • Wartość Wycofania będzie przyrostem wartości Poziom.
 • Wartość Poziom zostanie dodana do góry półfabrykatu powyżej otworu. Jest to ustalane poprzez wjazd narzędzia na półfabrykat. Potencjalnie każdy otwór może mieć swój własny poziom. Jeśli półfabrykat jest znaleziony lub jest poniżej poziomu cechy, poziom cechy otworu będzie używany.
 • Głębokość zostanie ponownie obliczona do regulacji wartości Poziomu i następnie dodana.

Nowy cykl Fazowania

Nowy cykl fazowania został opracowania, aby pomóc użytkownikowi wykonać obróbkę fazy i gratowania. Wspiera ona geometrię 3D i 2D.

W cyklu można obrabiać:

 • Krawędzie.
 • Cechy z Krawędź pętli.
 • Cechy kieszeni i stempli.
 • Bezpośrednio krawędzie brył (nie trzeba tworzyć cechy krawędzi pętli).

Cykl odczytuje parametry fazowania kieszeni i stempli, gdy opcja typ modelu Bryłowy jest zaznaczona. Dodatkowo możliwe jest określenie przez użytkownika Punktu kontaktowego (0 do 100), który określa punkt styku narzędzia z modelem.

Korekcja 3D

Korekcja 3D, opcja została dodana do karty Kontrola w Profilowaniu, Koncentryczny, Obróbka naroży, Obróbka ołówkowa, Rzutowanie ścieżki, Rzutowanie po krzywych, Rzutowanie koncentryczne i Rzutowanie kołowe. Po wybraniu, opcja pozwala kontrolować zmniejszenie zużycia narzędzia (zmniejszenie zaprogramowanego promienia) poprzez przemieszczenie narzędzia wzdłuż wektora przez wartość określonego naddatku. Ta opcja jest dostępna dla licencji Ultimate Milling.

Bazy dodatkowe

Nowa opcja Bazy dodatkowe dodana w polu Programowania sekwencji obróbki Przesunięcia punktu ZERA, okno dialogowe Operacja indeksowania, okno dialogowe Scalanie sekwencji, okno Indeksowanie - zakładka Ogólnie.

Obrót części powoduje obracanie punktu ZERA wraz z częścią. Współrzędne będą określane w stosunku do tej nowej pozycji ZERA. Aktywne ZERO jest nadal w tym samym miejscu, jak i dla programowania Absolutnego.

Cykl Zgrubny: Bezpieczny

Wprowadzono zmiany do Cyklu zgrubnego w definicji wartości Z- Bezpiecznej dla uchwytu. Przy obróbce brył z uchwytem, cykl porównuje wysokość uchwytu i stosuje ją do określenia górnej wartości. Oznacza to, że poziom bezpieczny będzie zawsze określany nad uchwytem, w celu uniknięcia gwałtownych ruchów.

Nowa opcja wyświetlania grafiki oprawki

Opcja Widoczne jest teraz dostępna podczas definicji uchwytu narzędzia w przypadku wymiany narzędzia i bazy narzędzi. W przypadku zintegrowanego uchwytu grafika narzędzia i trzonka jest wspólna dla uchwytu i grafiki trzonka w definicji narzędzia.

W wcześniejszej wersji parametry trzonka były wyświetlone wraz z zdefiniowanym uchwytem/trzonkiem, użytkownik musiał ustawiać wartości parametrów trzonka do zera w celu ukrycia grafiki. Teraz możliwe jest wprowadzenie wartości rzeczywistych trzonka i użycie pola wyboru, aby określić, czy jest wyświetlany sparametryzowany trzonek.

Pole Widoczne jest domyślnie ustawione dla wszystkich istniejących narzędzi.

Pluginy dostępne w Generuj kod NC

Zakładka PDI w oknie dialogowym Generuj kod CNC zawiera teraz listę dostępnych pluginów, a także PDI. Mogą one być realizowane przed, po lub w trakcie tworzenia pliku NC

Wyłączenie korekcji w ruchach wycofania

Dodano nową możliwość, która pozawala na wyłączenie korekcji w ruchu wycofania dla cyklu profilowania. Opcja Pozwól G40 na ruch wycofania musi być sprawdzona w zakładce Parametry obrabiarki w Kreator postprocesorów, token CRCGCODE musi być obecny w kodzie ruchu szybkiego.

Jeśli wyjście nie zostanie określone, G40 aktywowane jest w ruchu RETRACT na końcu cyklu.

Jeśli token nie został zawarty w kodzie ruchu szybkiego, G40 pojawi się w następnym ruchu roboczym – automatycznie generowanym prostopadle do geometri kompensacji.

WORKFLOW - UDOSKONALENIA

Cechy obróbkowe

Nowa opcja Cechy obróbkowe dodana do wstążki Obróbka, pozwala zastosować strategię obróbki bez konieczności stosowania tablicy planowania przy kliknięciu wybranej cechy.

Menadżer obrabiarki

Wprowadzono nową opcję do paska, pozwalającą dodawać wszystkie zdefiniowane postprocesory do bazy za pomocą jednego przycisku. Dodatkowo parametry takie jak Typ, Sterownik, Zakresy można wy edytować.

Ustawienie części – Ruch

Dodano nową opcję Ruch do Workflow przy określaniu Ustawienia części, na zakładce Położenie Zera. Możliwe jest wybranie elementów: Część, półfabrykat i Uchwyt i przemieszczeniu ich.

Menadżer uchwytów – Automatyczne pozycjonowanie

Do Menadżera uchwytów w Workflow dodano nową opcję pozwalającą na automatyczne pozycjonowanie uchwytu.

Menadżer uchwytów – Filtrowanie

Menedżer Uchwytów umożliwia teraz filtrowanie dostępnych uchwytów:

 • Zgodne uchwyty są podświetlone na zielono.
 • Nieprawidłowe uchwyty są podświetlone na czerwono.

Menadżer uchwytów – Ukrywanie modyfikatorów

Menadżer uchwytów umożliwia teraz dostosowanie liczby wyświetlanych modyfikatorów po wybraniu uchwytu.

Należy pamiętać, że zmiany zostaną zastosowane do wszystkich uchwytów. Dostępne są dwa nowe przyciski:

 • Edytuj pokazane modyfikatory.
 • Ukryj modyfikatory

Wybór maszyny - Punkt na maszynie

Możliwość wyboru Punktu na maszynie z listy jest teraz dostępna w konfiguracji maszyny. Element może znajdować się w jednym z tych wyznaczonych miejsc, które są konfigurowane do generatora kodu przy użyciu Kreatora postprocesorów.

INTERFEJS

Ulepszenia w Launcher i ekranie powitalnym

Do EDGECAM Launcher zostało wprowadzone klika ulepszeń:

 • Kliknięcie prawym klawiszem myszy na liście niedawno używanych plików pozwala na usuwanie, kopiowanie z listy nazwy pliku oraz ścieżki do schowka.
 • Możliwe jest przewijanie niedawno używanych plików poprzez kliknięcie i przytrzymanie scrolla myszy.
 • Zmiana rozmiaru, przy niskiej rozdzielczości monitora.

Uwaga: minimalnym wymogiem EDGECAM jest kolorowy 17’’ monitor (rozdzielczość ekranu 1280x1024).

Zdolność do przypinania URL i folderów do menu aplikacji.

Ekran powitalny

Powitalne dialogi dostosowane do rozdzielczości ekranu. Usunięcie modułu wycinania z Workflow.

RENDEROWANIE

Wydajność

Wprowadzenie zmian do silnika pozwoliło na zwiększenie wydajności w renderowaniu modeli. Duże złożenia i skomplikowane części zużywają mniej zasobów komputera, dzięki czemu ich obracanie i przesuwanie odbywa się z większą płynnością.

Intellisnap

Kiedy model został obrócony lub przesunięty, Intellisnap był nadal aktywny, co wpływało na prędkość. Teraz automatycznie wyłączany jest Intellisnap przy wciśnięciu klawisza myszy, co zwiększa wydajność.

Interfejs użytkownika, Edytor mask

Aby poprawić łatwość użytkowania podczas tworzenia maski, wprowadzony został interaktywny edytor. Maski mogą być również dodawane do paska w Workflow.

Nowy wygląd ZERA

Nowy wygląd znacznika ZERA w EDGECAM. Projekt utrzymuje standardowe kolory dla osi, wprowadzono oznaczone kolorami paski obrotu i najważniejsze oznaczona jest każda z osi (X, Y, Z).

Obrazy i podpowiedzi

Do cyklu fazowania zostały wprowadzone zdjęcia oraz podpowiedzi.

Edycja wstążki

Wstążki teraz mogą być edytowane przy użyciu Edytora maski:

 • Tworzone przez maskę polecenia mogą być dodawane do obszaru niestandardowego paska.
 • Na pasku szybkiego dostępu można dodać lub usuwać polecenia w jego obszarze.
 • Polecenia użytkownika można przenosić, dodawać i usuwać z paska.
 • W sekcji narzędzia można dodać PCI, PDI EXE, BAT, CMD itp. do obszaru niestandardowego paska.

Weryfikacja elementów

Polecenie Weryfikacja zostało zaktualizowane i dodatkową opcją jest wyświetlanie parametru Normalny, jest to informacja na temat pochylenia i obrotu lica do bieżącego ZERA. Ta informacja jest użyteczna, w celu sprawdzenia kąta ściany lub otworu.

Cykle – Odznacz wszystko

Podczas edycji cyklu, niejednokrotnie wymagane jest usunięcie wszystkich wcześniej wprowadzonych parametrów, zwłaszcza gdy jest to definiowanie nowego cyklu i wymagane jest wprowadzenie nowych parametrów.

Edytor NC – Pasek wstążkowy

Interfejs użytkownika Edytora NC został unowocześniony i teraz zawiera menu wstążkowe.

Raport obróbki

Do wersji 2014 R1 wprowadzono nowy wygląd Raportu obróbki, który został tak zaprojektowany, aby być jednocześnie prostym, łatwym i szybkim narzędziem dla początkujących klientów, a jednocześnie bardzo efektywnym dla zaawansowanych użytkowników. Utrzymuje taką samą wydajność małych i dużych baz danych, z łatwością obsługuje tysiące narzędzi i zestawów narzędzi. Uruchamia się poprzez stronę internetową, dzięki czemu nie tylko możliwe jest przeglądanie poprzez komputer, ale także i poprzez tablet czy też telefon, co umożliwia dostęp do raportów o każdej porze bez konieczności drukowania.

Kluczowe korzyści:

 • Szybsze generowanie raportów.
 • Wykorzystanie najnowszych technologii.
 • Możliwość uruchomienia przez przeglądarkę internetową a więc dostęp poprzez PC, smartfony i tablety.
 • Zawsze aktualne informacje.
 • Nowy raport materiałów.
 • Nowy raport narzędzi.
 • PDF, Excel, Word i Formaty drukowania obrazu.
 • Elastyczny i potężny silnik wyszukiwania i filtrowania dla planów, narzędzi i materiałów.

MENEDŻER STRATEGII

Udoskonalenia interfejsu

Interfejs Menadżera Strategii został wzbogacony o następujące usprawnienia:

 • Warunki węzłów danych teraz rozdzielone są na klika linii, aby zwiększyć czytelność strategii. Wcześniej wszystkie warunki były w jednej linii.
 • Komentarze mogą być dodawane w węzłach danych. Każde ograniczenie można udokumentować.
 • Wpisy mogą być teraz przenoszone w węźle za pomocą nowych przycisków Przesuń.
 • Dodano komendę wyszukiwania, która przeszukuje węzły i procesy wybranej strategii i ewentualnie jego pod strategie dla określonego ciągu.

Znajdowanie cech gwintów otworów stopniowanych

Wprowadzono automatycznie wyszukiwanie cech gwintów w otworach stopniowanych dla modeli bryłowych. Nowa funkcja działa w połączeniu z opcją CAD Link Information na karcie frezowanie. Odcinki gwitów w otworze stopniowanym zostaną szczegółowo opisane w sekcji Właściowści obszaru informacje w EDGECAM.

Wstaw bitmape planu obróbki

Nowa opcja Wstaw bitmapę planu obróbki jest dostępne w oknie dialogowym Zmiana Aktywnej bazy Magazynu narzędzi, która pozwala na wstawienie bitmap raportów obróbki do bazy, zamiast zapisywania ich na dysku.

Kluczowe korzyści:

 • Łatwiejsze przenoszenie, foldery nie muszą być kopiowane, jeśli został zmieniony serwer.
 • Nie jest potrzebna konfiguracja folderu bitmapy planu obróbki dla każdego klienta, ponieważ Raport obróbki aktualizuje się sam.
 • Szybszy dostęp, ponieważ bitmapy są zapisywane w bazie danych.

Nowe opcje naprawy

Nowa Opcja Naprawy na karcie Bryły w oknie dialogowym Ustawienia systemu, umożliwia Naprawę lub Uproszczenie i Naprawę(domyślnie) plików STEP. Opcja naprawy dla plików IGES była już dostępna w wcześniejszej wersji.

GENERATOR KODU

Przypisanie zmiennej String

Nowa metoda przypisywania zmiennych String została dodana do Generatora Kodu.

Nowy System zmiennych

Nowe trzy zmienne systemowe (COOLANTCHUCK, COOLANTSPINDLE and COOLANTTURRET) zostały dodane do następujących makr w Generatorze Kodu:

 • C Axis Macro Reference (MACRO 165 - TOOLCHANGE).
 • Turning Macro Reference (MACRO 15 - TOOLCHANGE).
 • Turning Macro Reference (MACRO 252 - SPINDLE CONTROL).
 • Turning Macro Reference (MACRO 716 - COOLANT).

KREATOR POSTPROCESORÓW

Bazy dodatkowe

Nowa opcja Bazy dodatkowe została dodana do zakładki Parametry obrabiarki. Gdy opcja jest zaznaczona typ Zera w oknie dialogowym Operacji indeksowania i na karcie Ogólne w oknie dialogowym Sekwencji obróbki będzie zawierał Bazy dodatkowe.

Wsparcie dla Ustawienia trzeciej i czwartej pozycji narzędzia

W 2013 R2, dla kluczowego indeksowania głowicy, dodano wsparcie dla jednej dodatkowej pozycji narzędzia. W najnowszej wersji zostało to rozszerzone do 4 pozycji. Ustawienie pozycji jest określone w Kreatorze postprocesorów na zakładce Magazyn.

Wyłączenie korekcji w ruchach wycofania

Nowa możliwość pozwalająca na wyłączenie korekcji w ruchu wycofania dla cyklu profilowania. Opcja Pozwól G40 na ruch wycofania musi być sprawdzona w zakładce Parametry obrabiarki w Kreator postprocesorów, token CRCGCODE musi być obecny w kodzie ruchu szybkiego.

Jeśli wyjście nie zostanie określone, G40 aktywowane jest w ruchu RETRACT na końcu cyklu.

Jeśli token nie został zawarty w kodzie ruchu szybkiego, G40 pojawi się w następnym ruchu roboczym – automatycznie generowanym prostopadle do geometrii kompensacji.

EDGECAM 2013 R2

FREZOWANIE

Cykl frezowania – automatyczny wybór krawędzi na modelu

Cykle frezowania zostały zaktualizowane, tak, aby umożliwić użytkownikowi wskazanie zakresu obróbki oraz krawędzi bezpośrednio z modelu bez konieczności tworzenia geometrii krawędziowej. Jeżeli krawędzie nie są równoległe do bieżącego zera, są one automatycznie rzutowane względem bieżącego zera i tworzona jest geometria 2D.

Dodatkowe opcje kontroli interpolacji

Parametry kontroli interpolacji zostały zmodyfikowane dla cykli pięcio-osiowych. Okno dialogowe odpowiadające za definicję głębokości zostało uzupełnione o dodatkową opcje kontroli interpolacji. Zmodyfikowane zostały również funkcje odpowiedzialne za ruch roboczy oraz ruch szybki.

Chroń bryłę

W wersji 2013 R2 wprowadzono nową opcję chronienia powierzchni pod nazwą chroń bryłę. Podczas obróbki powierzchni, cykle nie zawierały informacji o kształcie i definicji geometrii dla całego modelu a jedynie przechowywały informacje wymagane dla wygenerowania ścieżki, w obróbce cech, powierzchni i krawędzi. Opcja chroń bryłę pozwala na wygenerowanie ścieżek narzędzia z uwzględnieniem całej geometrii modelu, co pozwala zoptymalizować ich kształt oraz eliminuje obszary, w których użytkownik musiałby zakresem ograniczać obszar pracy narzędzia.

SYMULACJA

Wyświetlanie grafiki narzędzia dla opcji szybki wynik obróbki

Symulacja prezentująca szybki wynik obróbki została wzbogacona o możliwość wyświetlenia grafiki narzędzia oraz oprawki. W oknie dialogowym symulacji zostały uaktywnione ikonki odpowiedzialne za ich wyświetlanie. Dzięki czemu użytkownik w zależności od wymagań może włączać i wyłączać wyświetlanie oprawki i narzędzia

Renderowanie grafiki z użyciem teksturowania

Renderowanie grafiki w symulatorze zostało ulepszone poprzez zastosowanie teksturowania. Detal swoją frakturą przypomina elementy wykonane z materiału metalicznego. Posiada charakterystyczny dla tego gatunku materiału połysk. W celu zasymulowania powierzchni materiałów niemetalicznych należy wybrać z zakładki opcje kontrolkę Wyświetl bez odbić.

Zoptymalizowane zużycie pamięci RAM

W celu uzyskania lepszego zarządzania pamięcią RAM w oprogramowaniu została zaimplementowana funkcja pozwalająca przyspieszyć uruchamianie symulatora poprzez przeniesienie procesu obliczania z wątku głównego na wątek działający w tle. Jednakże użytkownik może wybrać sam tryb pracy symulatora i zwolnić pamięć ram poprzez zatrzymanie pracy symulatora, gdy ten jest zminimalizowany bądź ukryty.

Próbkowanie podczas tworzenia wyniku obróbki półfabrykat

Nowa opcja próbkowania, wyniki obróbki dostępne w symulatorze powinny być używane tylko i wyłącznie dla symulacji obróbki dużych i złożonych elementów, dla których chcemy wykonać szybki podgląd obróbki. Przy użyciu tej opcji symulacja nie wspiera obsługi obróbki wieloosiowej. Funkcja ta ma zastosowanie tylko w obróbce frezowaniem i nie jest dedykowana do obróbki elementów pryzmatycznych.

Nowe okno dialogowe dla funkcji stop w symulacji

Symulator w wersji 2013 R2 został wzbogacony o możliwość wykrycia i zatrzymania programu stop.

Zwiększona wydajność przesyłania informacji z programu EDGECAM do symulatora

W poprzednich wersjach program EDGECAM musiał udostępniać dane o ścieżkach narzędzia wraz z danymi modelu do Symulatora. Powodowało to spadek wydajności w symulacji podczas obróbki złożonych części. W dodatku podczas wykonywania symulacji tylko w określonej części kodu program musiał od początku wykonywać przeliczenia niezależnie od wcześniejszego punktu zatrzymania symulacji. W nowej wersji symulacja działa, jako osobny proces, dzięki czemu znacznie została poprawiona ergonomia pracy i wydajność podczas pracy z większymi plikami.

Symulacja obróbki pozwala użytkownikowi:

 • Uruchomić symulację zaraz po załadowaniu się interfejsu symulacji.
 • Wykonywać symulację obróbek złożonych i skomplikowanych części, z dużą ilością ścieżek narzędzi.
 • Zatrzymywać i wznawiać symulację bez potrzeby ponownego przeliczania.
 • Pracować z symulatorem, którego wydajność wzrosła nawet do 50%.

INTERFEJS

(Nowe) okno sekwencji

W poprzednich wersjach, użytkownicy korzystali z ogólnego okna sekwencji, która zawierała wszystkie dostępne opcje dla frezowania, toczenia i wycinania drutowego. Teraz okno startowe sekwencji wyświetla tylko opcje dostępne dla określonej metody obróbki.

Interaktywne okna wyboru

Okna dialogowe zostały zaktualizowane i zawierają przyciski do interaktywnego wybierania danych. W górnej części okna prezentowane są teraz ikony wskazujące, jakie dane są wymagane do wprowadzenia. Gdy dane są zbierane, aktualizowane, bądź zmieniane wówczas odpowiedni przycisk zmieni swoją ikonkę. Niektóre ikony wyboru są wymagane szczególnie, ikony zawierające punkty startu lub geometrię profilu. Dodatkowe opcje będą dostępne tylko wówczas, gdy użytkownik wskaże elementy wymagane. Jeżeli użytkownik pozostawi puste okno wyboru bez wprowadzenia odpowiednich danych po zatwierdzeniu okna przyciskiem OK program wyświetli monit z informacja o wprowadzenie brakujących danych.

Dowolność w grupowaniu instrukcji w sekwencji

Własne grupy instrukcji mogą być tworzone w przeglądarce sekwencji do uzyskania lepszej przejrzystości, np. cykle obróbki zgrubnej i wykończeniowej mogą być umieszczone razem w grupie „obróbka powierzchni”.

Okna dialogowe

Nowa włączona opcja dokowania okien dla cyklów została dodana do paska tytułu każdego okna. Ta nowa opcja pozwala zadokować okna na lewej lub prawej stronie obszaru wyświetlania, dzięki czemu obszar wyświetlania staje się czytelniejszy.

Zarządzanie lokalizacją plików

EDGECAM pamięta ostatnią lokalizację dla każdego typu plików, które zostały wcześniej otwarte lub zapisane. Na przykład, jeśli plik PCI wcześniej były wczytywane z folderu o nazwie "Przykłady PCI", to folder zostanie otwarty, gdy plik PCI jest wstępnie wczytywany.

To rozszerzenie jest wprowadzone z korzyścią dla użytkowników, ponieważ mogą oni korzystać z niedawno otwartych folderów, które wskazali wcześniej przy wykorzystaniu podobnych typów plików.

Wprowadzenie przecinka, jako separatora dziesiętnego

Oprogramowanie EDGECAM wraz z modułem magazynu narzędzi zostały zmodyfikowane w celu lepszego wykorzystania ergonomii pracy dla użytkowników z Unie Europejskiej poprzez zmianę separatora dziesiętnego z znaku kropki na przecinek.

Jeżeli system operacyjny użytkownika ma domyślnie ustawioną opcję separatora dziesiętnego, jako przecinek oprogramowanie wykryje domyślne ustawienie i zastosuje jego odpowiednik w programie. Nie eliminuje to wykorzystania w tym celu kropki. Ten znak jest dalej wspierany.

SOLID MACHINIST

Łączenie cech typu rowki w jedną cechę zagnieżdżoną

Dla EDGECAM w wersji 2013 R2 w module do wykrywania cech automatycznie cechy „rowki” zostały zmodyfikowane by zwiększyć ergonomie pracy z cyklem rowki. Dla detali, które posiadają liczne elementy geometryczne takie jak rowki użytkownik musiałby wskazywać wszystkie cechy ręcznie. W nowej wersji może te kilka cech zamienić w jedną.

MAGAZYN NARZĘDZI

Opcje pozycjonowania oprawki

Nowe możliwości bazowania oprawki ułatwiają zmianę pozycji geometrii modelu uchwytu. Bazowanie uchwytu, realizowane jest względem punktu płytki. Jeśli dołączona zostanie specjalna grafika oprawki dla narzędzia tokarskiego użytkownik będzie musiał obliczyć odległość odsunięcia pomiędzy punktem oprawki a punktem płytki. Kalkulator w oknie dialogowym obliczy odległość niezbędną do przemieszczenia punktu bazowego oprawki z powrotem do punktu zerowego, biorąc pod uwagę odległość od punktu lokalnego modelu oprawki do wierzchołka płytki skrawającej. Opcja została dodana, aby umożliwić użytkownikowi zmodyfikowanie punktu odniesienia narzędzia.

Pełna asocjatywność

W EDGECAM 2013 R2, wprowadzono dodatkową opcję pozwalającą wykorzystać asocjatywność w definicji narzędzi.

Wcześniej, gdy narzędzia asocjatywne (narzędzia, które mają zaznaczoną opcję "asocjatywne" w oknie edycji narzędzia) nie były wprowadzone bezpośrednio do magazynu narzędzi nie mogły być edytowane. Link pełna asocjatywność jest zaznaczona domyślnie, pozwalając modyfikować definicje narzędzia nawet wtedy, gdy narzędzie nie jest w zestawie narzędzi. Aby w pełni korzystać z bazy danych narzędzi, sprawdź opcję pełna asocjatywność w oknie definicji narzędzia.

Dodatkowe opcje w wyborze chłodziwa

W oknie dialogowym do edycji narzędzi frezarskich dodana została opcja wyboru, w jaki sposób ma być realizowane chłodzenie narzędzia. Funkcja udostępnia nam takie możliwości jak:

 • Chłodzenie mgiełką
 • Chłodzenie strumieniem cieczy
 • Chłodzenie strumieniem powietrza
 • Brak chłodzenia

Uwaga: Rozszerzona opcja wyboru typu rozprowadzenia chłodziwa jest dostępna tylko dla zaktualizowanych postprocesorów.

Wsparcie dla indeksowania głowic

Numer indeksowania Głowica/Oprawka zostały dodane w celu umożliwienia wstępnego ustawienia określonej głowicy w odpowiedniej pozycji. Umożliwia to wykonanie obróbki indeksowanej oraz pozwala zastosować narzędzia złożone z oprawkami.

POZOSTAŁE NOWOŚCI

Okno historii zmian w pliku

Nowe okno dialogowe pokazujące listę zmian dokonanych w pliku zostało wprowadzone po to, aby użytkownik miał pełną kontrolę nad zmianami wprowadzonymi podczas pracy na pliku.

Okno dialogowe zawiera informacje:

 • Nazwa pliku.
 • Data wprowadzonej zmiany.
 • Czas pracy na pliku.
 • Komentarz.
 • Nazwa użytkownika wprowadzającego zmiany.
 • Nazwa komputera.
 • Okno do wpisywania komentarza pojawia się podczas zapisywania pliku.
 • Okno zmian będzie aktywne tylko w wersji 2013 R2 i wyższej.

Zarządzanie lokalizacją plików

EDGECAM pamięta ostatnią lokalizację dla każdego typu plików, które zostały wcześniej otwarte lub zapisane. Na przykład, jeśli plik PCI wcześniej były wczytywane z folderu o nazwie "Przykłady PCI", to folder zostanie otwarty, gdy plik PCI jest wstępnie wczytywany. To rozszerzenie wprowadzono z korzyścią dla użytkowników, ponieważ mogą oni korzystać z niedawno otwartych folderów, które wskazali wcześniej przy wykorzystaniu podobnych typów plików.

EDGECAM 2013 R1

FREZOWANIE

Obróbka 5 osiowa – bezpośrednie wskazywanie elementów z modelu

Nowy EDGECAM 2013 podczas deklarowania obróbki 5 osiowej pozwala na bezpośrednie wskazywanie powierzchni, profili, prowadnic z modelu bez konieczności ich wcześniejszego deklarowania i przygotowywania. Taki sposób definicji elementów znacznie upraszcza sposób definiowania obróbki.

Unikanie kolizji przy zastosowaniu konwersji 3 do 5 osi oraz cyklu 5 osi)

W EDGECAM 2013 R1 została wprowadzona nowa opcja Usuń pozostałe kolizje. Opcja ta, jeśli jest zaznaczona, usunie wszelkie kolizje pozostające po głównej kontroli wycofując narzędzie od powierzchni.

Nowe opcje Zawansowanego cyklu 5 osiowego

Tolerancja łańcucha jest to wewnętrzna wartość, większa od zera, stosowana do generowania ścieżki narzędzia. Tolerancja łańcucha może mieć wpływ na płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchniach, gdzie jest generowane mniej punktów ścieżki narzędzia, ścieżka narzędzia ma mniej informacji. W tej sytuacji Tolerancja łańcucha sprawia, iż ścieżki narzędzia są bardziej precyzyjne. Jednak, jeśli wybrano mniejszą tolerancję, wymagane jest więcej czasu do obliczeń. Przy zaznaczeniu Powolne i bezpieczne tworzenie ścieżki, Tolerancja łańcucha zostanie ustawiona w odstępie nie dłuższym niż maksymalny dystans kroku. W połączeniu z Tolerancją łańcucha, aktywowanie tego parametru wymaga więcej czasu na obliczenia i większe obciążenie komputera.

Cykl 5 osiowy obliczenia w tle oraz wsparcie 64 bit

W nowym EdgeCAM 2013 R1, cykl 5 osi zawsze będzie przenoszony do oddzielnego procesu, bez względu na to czy jest ustawiony bezpieczny punkt startu czy nie. Została stworzona też 64-bitowa wersja aplikacji (EdgeSrv5Axis64.exe). Poprawi to sytuacje, w których przy zastosowaniu cyklu wcześniej zabrakło pamięci w trakcie obliczeń.

Cykl profilowania opcja przycinania naroży

Nowy Cykl profilowania w najnowszym EDGECAM umożliwia łatwe programowanie obróbki profilowaniem z zastosowaniem przycinania ostrych naroży poprzez np. deklarowanie ich zaokrąglenia lub fazowania.

Technologia Wave – wejście w otworze

Kolejnym rozwinięciem obróbki technologią Wave w EDGECAM 2013R1 jest możliwość deklarowania wejść w otworach. Dotychczas mogliśmy zadeklarować wyłącznie wejścia w pełny materiał lub z poza niego, w najnowszym EDGECAM będziemy mogli wykorzystać wstępnie wykonane otwory wejściowe, dzięki czemu oszczędzamy czas oraz ograniczamy zużycie narzędzia.

Technologia Wave – dodatkowa ścieżka po profilu

W oknie konfiguracji Wave dostępna jest nowa opcja Wyczyść ostatnim przejściem. Opcja ta pozwala na wygenerowanie na samym końcu obróbki dodatkowej ścieżki po obrysie wyrównującej ewentualne pozostałości na ściankach.

SYMULACJA

Upraszczanie półfabrykatu z symulacji

Poprzednia metoda upraszczania mogła zająć wiele minut, aby uprościć skomplikowane półfabrykaty. Dzięki nowej metodzie upraszczania półfabrykatu (używającej baz OpenMP i posiadającej znacznie ulepszony algorytm) upraszczanie powinno trwać kilka sekund (na Core i7 Quad Core) uproszczenie bardzo skomplikowanego półfabrykatu (100MB + STL) i ułamki sekund dla czegoś mniej skomplikowanego.

Upraszczanie jest wykorzystywane przez polecenie Uaktualnij półfabrykat, kiedy powstały półfabrykat przekracza wielkość podaną w oknie, zostanie wykonane uproszczenie. Jest również stosowany podczas zapisywania półfabrykatu STL na żądanie bezpośrednio z symulatora.

Definiowanie punktu przewijania w symulacji

W symulacji możemy teraz oznaczyć miejsce, do którego będziemy mogli szybko przewinąć symulację stosując przycisk Do tyłu. Symulacja rozpocznie się od miejsca oznaczonego, jako punkt przewijania (<<).

Wirujące oprawki frezarskie

W symulacji wprowadzono opcję Obróć oprawki napędzane. Opcja ta pozwala uwidocznić obrót oprawki jednocześnie upraszczając kształt całego narzędzia w symulacji do elementu wirującego. Opcja jest domyślnie włączona w opcjach widoku symulatora.

INTERFEJS

EDGECAM - Autodesk Vault Interfejs – nowa opcja

W EDGECAM 2013R1 Interfejs Vault w EDGECAM pozwala użytkownikom zarządzać ich danymi w programie Autodesk Vault 2013. Należy pamiętać, że funkcja ta jest obsługiwana przez Autodesk Vault 2013 i wyżej. Funkcjonalność Vault w EDGECAM jest dostępna we wszystkich wersjach

Autodesk Vault 2013 (Vault Basic, Workgroup Vault, Vault Collaboration i Vault Professional). Autodesk Vault jest narzędziem do zarządzania danymi zintegrowanym z Autodesk Inventor, Autodesk Inventor Professional, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical i Civil 3D. Narzędzie to pomaga zespołom projektowym śledzić trwające prace i utrzymywać kontrolę wersji w środowisku wielu użytkowników.

To pozwala im organizować i wykorzystywać projekty poprzez konsolidację informacji na temat produktów i ograniczyć potrzeby ponownego tworzenia projektów od podstaw. Użytkownicy mogą przechowywać i wyszukiwać zarówno dane CAD (takich jak Autodesk Inventor, DWG i DWF) i dokumenty nie-CAD (takie jak Microsoft Word i Microsoft Excel).

Opcje są dostępne po wykupieniu dodatkowego modułu EDGECAM Vault Interface (ENVLT-0)

Frezowanie gwintów – nowy parametr wejście w środku

We frezowaniu gwintów w zakładce wejścia dodano nową opcję Wgłębnie w środku. Jeśli polecenie będzie zaznaczone, narzędzie zawsze będzie zagłębiało się centralnie w środku otworu. Jeśli zostanie odznaczone narzędzie będzie zagłębiać się zgodnie z ustawieniami wejść. Nowa opcja jest domyślnie włączona.

Cecha Otwór Częściowy Szablon

Obecnie możliwe jest utworzenie (z części otworu wielostopniowego) szablonu otworu i zapisanie go, jako szablon (*.ft), który może później zostać wykorzystany do rozpoznawania otworów o określonym kształcie.

Transfer gwintów zewnętrznych z SolidWorks

Nowa wersja EDGECAM pozwana na wczytywanie do systemu parametrów gwintu zewnętrznego np. do toczenia bezpośrednio zadeklarowanych w SolidWorks.

SOLID MACHINIST

Wyszukiwanie Cech – nowe okno z graficznymi podpowiedziami

W EDGECAM 2013R1 zastosowano całkowicie zmieniony interfejs wykrywania cech technologicznych. Zmiany dotyczą obrazkowego przedstawienia wszystkich cech obróbczych – każda cecha reprezentowana jest, jako ilustracja, dzięki czemu nawet niezbyt zaawansowany użytkownik EDGECAM będzie w stanie szybko zorientować się, co dane polecenie oznacza. Dodatkowo każda ilustracja jest wzbogacona o opis tekstowy wyjaśniający znaczenie poszczególnych opcji. Opis pojawia się po najechaniu kursorem na ilustrację i chwilowe zatrzymanie.

MAGAZYN NARZĘDZI

Możliwość użycia plików grafiki CSV, MEG i STL dla narzędzi frezarskich oraz sond

Niektórzy dostawcy Narzędzi udostępniają narzędzia oraz modele uchwytów narzędzia, jako pliki STEP. Pliki te mogą zostać załadowane do EDGECAM i zapisane, jako pliki MEG oraz stosowane w Magazynie narzędzi:

 • przycisk Wklej jest teraz dostępny w geometrii narzędzi frezarskich oraz sond wykorzystuje on pliki CSV, Meg i STL, jako grafikę.
 • Symulator automatycznie wygeneruje profil obrotowy 2D dla narzędzi wykorzystujących grafikę MEG i STL.

Frez stożkowy – zakończenie kulą

Poprzednio kulisty frez stożkowy był definiowany ze stożka i promienia naroża pozostawiając Małą średnicę pustą. Jednak to nie było oczywiste i powodowało zamieszanie. Teraz została dodana nowa opcja Kulisty, która po zaznaczeniu będzie wyszarzała opcję Mała średnica oraz Długość, ponieważ są one obliczane automatycznie.

Polecenie konwersji Model do MEG z wiersza poleceń

Dostawcy Narzędzi udostępniają narzędzia oraz modele uchwytów narzędzia, jako pliki bryłowe CAD. Pliki te można załadować do EDGECAM i zapisać jako pliki MEG stosowane w Magazynie narzędzi:

 • Jeśli masz wiele modeli narzędzi do konwersji, to ten program z linii poleceń może być używany do zautomatyzowania procesu.
 • Program może przetłumaczyć i obrócić część, jeśli jest to wymagane, aby osiągnąć prawidłową orientację dla Magazynu narzędzi.

Uwaga: możliwość konwersji plików CAD zależy od posiadanej licencji EDGECAM dla danego typu modelu.

POZOSTAŁE NOWOŚCI

Zarządzanie kolejnością obróbki cech

Nową opcją jest także możliwość numerowania poszczególnych cech technologicznych, dzięki czemu możliwe jest narzucenie systemowi kolejność ich wykonywania w sposób najbardziej optymalny z punktu widzenia technologa programisty.

Tworzenie półfabrykatu i jego edycja

Nowy EDGECAM został wzbogacony o kilka nowych możliwości definicji półfabrykatu:

 • Możemy teraz tworzyć półfabrykat kształtowy z otworem(ami) wycięciami wewnątrz.
 • Łuki nie są dzielone na kilka segmentów liniowych.
 • Możemy bez problemu tworzyć półfabrykat typu rura dla toczenia.
 • Możemy teraz edytować naddatki oraz głębokości.

Nowa opcja wczytywania złożeń

Opcja pozwala na wczytanie złożenia, jako całość lub osobne elementy.

 • Zaznaczone – wczytuje złożenia, jako całość. Pojedyncze części nie mogą być przesuwane ani kasowane
 • Odznaczone – wczytuje złożenie, jako osobne elementy. Każdy element może być dowolnie przesuwany i kasowany bez wpływu na pozostałe.

EDGECAM 2012 R2

 

2012 R2 is a release combining new strategies with an improved user interface across many aspects of the software. The strategies will make creating tool paths effortless and the improvements to the user interface will get your result much faster than before.

 

Quill Support in Milling

EDGECAM 2012 R2 introduces quill support. This allows you to program a secondary Z axis (Z2) on milling machines for use by EDGECAM, Simulator and Code Generator. The secondary Z axis can be in the head or the table.

 • In Code Wizard, specify parametric or custom quill graphics
 • New command to select the currently active Z axis in EDGECAM
 • Simulation of quill movements and collision detection
 

New Advanced Five Axis Cycle

The Advanced Five Axis cycle is an extension of the standard 5 axis cycle and offers a number of new features and advantages over the standard cycle.

 • Graphical user interface
 • Interactive picking/geometry selection
 • Additional calculation methods
 

Steady Rests in EDGECAM

EDGECAM 2012 R2 introduces support for programmable steady rests. This allows machines to be configured with steady rests for use by EDGECAM, Simulator and Code Generator.

 • In Code Wizard, specify parametric or custom steady rest graphics
 • Control steady rest movements in EDGECAM
 • Simulation of steady movement and collision checking
 

Improved Display and Editing of Cycle Selections

Following a limited release in the previous version, 'intelligent picking' has been extended in EDGECAM 2012 R2 to support most milling and turning cycles.

Each selected element - such as cycle geometry, boundary or start point - is now listed under the relevant cycle in the sequence browser and can be highlighted and edited individually.

When an element is edited the current geometry is automatically selected in the graphics area and you can easily add to it or remove elements.

 • Display of current geometry selection
 • Add to or subtract from selection
 • Add new element types without having to reselect everything
 • Double-click an element to edit it
 

Rotary Machining of Mill Features

Using the new Solids menu ► Rotary Mill Feature command it is now possible to manually identify and machine simple rotary features that are located on a cylinder. The Rotary Mill features can be machined on Milling and Mill/Turn machines. Typical simple mill features that can be detected and machined include:  

 • Helical grooves
 • Slots
 • General cavities (pockets, engraving etc)
 • Bosses (raised areas) on cylinders
 

Strategy Manager – Planning Board

The Planning Board is a user interface tool designed for use with machining strategies, and it is used in conjunction with the Feature Browser. The Planning Board gives greater control over the manufacture order and the application of strategies. It gives graphical feedback indicating which strategies have been applied.

 • Strategies can be applied one at a time, applied to a marked set or applied to all.
 • Strategies can be removed from the Planning Board if they are not required.
 

Start Simulation from any Instruction

Simulator has been enhanced in EDGECAM 2012 R2 so that you can now start the simulation from any point in the instruction list. 

 • Use the Sequence Browser (now available in Simulator) to start  the simulation at any point by clicking the instruction in the list
 • Rewind to any previous point in simulation
 • No need to simulate the whole sequence each time, pick exactly which instructions to simulate

 

EDGECAM 2012 R1

 

2012 R1 is a release combining new strategies with an improved user interface across many aspects of the software. The strategies will make creating tool paths effortless and the improvements to the user interface will get your result much faster than before.

 

New Waveform Roughing Strategy

The new Waveform strategy ensures a constant tool load and smooth toolpath pattern, offering greater stability, more precise machining and faster metal removal.
 • Improved tool life
 • Constant engagement with material
 • Full flute cutting
 • Constant chip load
 • Superior material removal rates
 • Improved surface finish, potentially eliminating secondary cutting cycles
 

Slot Cycle Support for Features

EDGECAM 2012 R1 introduces slot support in mill features. To allow you to machine the slots, the Slot cycle has been updated to work with solids.
 • New option to select Solids as cycle input
 • Machine slot in a single pass
 • Machine slot with a cut increment
 • Ramp approach moves into a closed slot
 • New options (Depth tab) to specify clearance, level and depth parameters associative to the solid model

Note
Please note that cycle functionality for 2D and 3D slots remains unchanged.

 

3 to 5-Axis Cycle Extended

The 3 to 5-Axis cycle for Profiling was introduced in the last release. In EDGECAM 2012 R1 this has been extended to support eight more finishing cycles. The following cycles are now supported:

 • Profiling
 • Parallel Lace
 • Constant Cusp
 • Rest Finishing
 • Flow Surface
 • Project Boundary Collapse
 • Project Flow Curves
 • Project Circular Pattern
 • Pencil Mill

Note
The cycle is available with the 5-Axis Simultaneous Milling EN050-S and 5-Axis Simultaneous Milling for Education ENEDU-5 licenses.

 

Linear Axis Checking in Rotary Mode

Linear axis limit checking (introduced in the last version) has been extended in EDGECAM 2012 R1 and now supports rotary mode in both the mill and mill/turn environment.


EDGECAM reports when a cycle has exceeded the limits of the machine tool and indicates axis and direction. This allows you to take corrective action immediately.

 • Improved machine checking
 • Reduced prove out time
 

Improved Display and Editing of Cycle Selections

To improve the editing of Roughing, Profiling and 5-Axis cycles EDGECAM 2012 R1 introduces a new way of editing individual elements of the cycle input.

Each selected element is now listed under the relevant cycle in the sequence browser and can be highlighted and edited individually.

 • Display of current geometry selection
 • Add to or subtract from selection
 • Add new element types without having to reselect everything
 • Edit several different items before choosing to regenerate the instruction

When an element is edited the current geometry is automatically selected in the graphics area and you can easily add to it or remove elements.
 

 

‘Update Stock’ Speed Improvements

The 'Update Stock' command now caches the stock model at each point. This means the next ‘Update Stock’ command will only process the cycles applied since the previous stock rather than the whole sequence each time. The new behaviour offers the following benefits:

 • Much faster after initial stock update
 • Improved regeneration time
 • In addition, you can now start Simulator from any Update Stock command
 

Reduce Sequence Regeneration for Index Command

Regeneration of Index commands has been improved in EDGECAM 2012 R1.

Previously, changing any modifier in the Index command would cause subsequent instructions (instructions below the command in the list) to regenerate. The behaviour has changed and modifiers that do not affect the CPL position no longer cause a regeneration, speeding up the regeneration process.

For example, it is common to place machined parts onto a tombstone and then edit the work datum for each individual part. Previously this would have caused a regeneration of the sequence when editing the Index command even though the toolpath has not really changed.
 

Enhanced Turret Parking

Turret parking has been enhanced in EDGECAM 2012 R1. The following enhancements give greater flexibility over how the tool is parked and allow you to consider the requirements of your machine:
 • For index type turrets you can now specify how the Z parking position is calculated by selecting the required option from the new Positioning Mode list.
 • For all turret types you can now override the default XYZ Park Positions set in the postprocessor.

Note
For ATC turrets the positioning mode list is not available. The positioning mode is always ‘fixed’ (Z parking positions are not offset). This remains unchanged from 2011 R2.

 

Tailstocks in EDGECAM

EDGECAM 2012 R1 introduces tailstock support. This allows machines to be configured with tailstock devices for use by EDGECAM, Simulator and Code Generator.
 • In Code Wizard, specify parametric or custom tailstock graphics
 •  Control tailstock movements in EDGECAM with graphical feedback
 • Simulation of tailstock movements and collision detection
 • Include tailstock moves in cycle time
 

Feature Support for Slots

It is now possible to detect and machine planar slots within EDGECAM. Feature Finder has been enhanced to recognise areas that can be machined using the slotting cycle. ‘Slot features’ can be

 • Open ended slots, slots with radial bottom, nested slots, through slots, dog-leg slots...
 • Machined in a single pass
 • Found with Open Mill, Open Pocket, 2D Pocket/Boss and Contour Pocket/Boss feature types
 

Simulator Enhancements

These include:
• Start Simulation from any ‘Under Stock’ command
• Selecting an alternative toolkit for simulation
• Enhanced simulation output.


 

Loading Tools from Heidenhain Controller

You can now import tooling data directly from a Heidenhain iTNC530 controller, using the Import Heidenhain Tool Data option in ToolStore Administrator. Using a toolkit containing “real” tools allows you to
 • Manually Compare EDGECAM tooling with the actual machine setup
 • Simulate using the actual tools that will be used for machining
 

PCI-JavaScript

EDGECAM 2012 R1 introduces PCI-JavaScript. Rather than continue developing a bespoke language we have switched to supporting JavaScript. This is the industry standard language for the Web and will greatly enhance the flexibility for customisation.
 • Use an industry standard language
 • Access to file and operating systems
 • Talk directly to Microsoft Office applications
 • Continued support for PCI language
 

Improved Working with Surface Finish Attributes

Working with Surface Finish Attributes has been improved in Part Modeler 2012 R1. The following changes have been made to the Surface Attributes dialog:
 • The new surface finish viewer (opened by clicking the Show Attributes button) gives a visual comparison of surface finishes on each face of the component
 • You can now set a default finish for the whole component
 • Using the Match Attributes option you can set or edit attributes for multiple faces at the same time

As before, the attributes are inherited by Mill and Turn features that include the face, after feature finding in EDGECAM. In turning, they can then be used as input to the Finish Turning and New Rough Turning cycle, so the feedrate can be adjusted by the Surface Finish value, for example. In milling, you can use the surface attributes when working with Strategy Manager strategies.

 

New Helical Groove Feature

In Part Modeler 2012 R1 it is now possible to produce helical grooves using the new 3D Construction ► Feature ► Helical Groove command. This new feature allows you to

 • Produce helical grooves with a square form, rounded square (corner radius in groove), round form and "V" form
 • Define features for helix design such as pitch, CLW/CCLW helix, start angle
 

New CAD Loader for Part Modeler

Part Modeler 2012 R1 introduces a new CAD loader that allows you to load Creo Parametric models into Part Modeler.


 

Emboss and Engrave Features

Part Modeler 2012 R1 offers a new 3DConstruction Feature Emboss/Engrave command that allows you to add an embossed or engraved feature to a component
 • Add features that are projected outward (embossed)
 • Add features that are projected inward (engraved)
 • Edit the model to add fillets/chamfers
 • Emboss or engrave text features
 

Rendered Image on Threads

In Part Modeler 2012 R1 it is now possible to render threads on models.
 • More realistic representation of threads on a solid model (internal and external threads)
 • Quickly and accurately view where threads are located on the solid model
 • Thread information is carried through to EDGECAM for machining

 

EDGECAM 2011 R2

 

2011 R2 is a release that once again includes something for all users of EDGECAM, from improvements to the importing of CAD data, feature recognition and into manufacture where new cycles and options are available before full collision checking in Simulator.

 

New Flow Surface Cycle

The new Flow Surface cycle follows the flow of the surfaces which is ideal for machining fillets and 3D surfaces.  The cycle offers the following benefits:
 • Improved surface finish.
 • Helical support to reduce link moves.
 • Multiple face and surface support.
 

3 to 5 Axis Cycle

You can now convert a Profiling to a 5-axis cycle by using the new 3 to 5-Axis Cycle command. The new cycle is available with ballnose tools and
 • Allows you to use shorter tools for improved stability.
 • Protects the shank and holder from collisions.
 • Offers an easy method to create a 5-axis cycle.

Linear Axis Limit Checking

EDGECAM will now report when a cycle has exceeded the limits of the machine tool and indicate axis and direction.  This allows you to take corrective action immediately.

 • Improved machine checking.
 • Reduced prove out time.
 

Full Collision Checking in Simulator

Following improvements to collision checking in the last version, Simulator has been further enhanced in EDGECAM 2011 R2. You can now check all machine graphics against the stock, fixtures and other parts of the machine.

 • Visual indications of all collisions.
 • Collisions displayed in output window.
 • Offline checking of machine setup allows you to carry out actual setup with confidence and get it ‘right first time’
 

Improved View Management

View management has been enhanced in version 2011 R2. New options to control the views are available in EDGECAM and Simulator:

 • Dynamic view rotation.
 • Relative to world co-ordinates, machine co-ordinates or CPL.
 • Dockable window for optimised screen layout.
 • Four ISO views to choose from.
 

Roughing Cycle Toolpath Re-ordering 

Faster Loading and Picking of Solid Models

The storage of solid models in the EDGECAM part file has been improved.

 • Up to 30% faster loading times.
 • Changing between render modes (wireframe, hidden line, solid) up to 10 times faster.
 

Creating Surfaces from Faces

A new Copy from Surface option has been added to the Solids menu ►Geometry command that allows you to create surfaces from the faces of solid models.

 • Useful when working with the 5-axis cycles and operations.
 • Gives you the ability to trim or extend these surfaces to improve or help define a 5-Axis cycle.
 

Improved What's New Documentation

What’s New in EDGECAM 2011 R2 is now a single, easy-to-read document in PDF format.
As always, the document highlights new features and enhancements in this release. In addition, the new format offers a number of benefits:

 • Eliminate confusion caused by having two different files with different content.
 • Easier to print part of or the complete document.
 • Improved navigation (table of contents, bookmarks and hyperlinks).


   

 

EDGECAM 2011 R1

 

Enhanced Collision Detection

The latest release of EDGECAM provides complete peace of mind with further collision detection for both milling and turning including:

 • Tool Collisions
 • Holder Collisions
 • Turret/Head Collisions
 • Fixture Collisions
 • Table Collisions

With EDGECAM you can have confidence that your toolpaths are collision free using EDGECAM's Machine Tool Simulator.

 

Part Modeler

Part Modeler. EDGECAM's powerful manufacturing solid modeling solution, has been enhanced to deliver users greater assemblies manipulation.
 

 

Strategy Manager

Strategy Manager, EDGECAM's powerful automation tool, now has updated and an increased number of strategies included.
 

 

EDGECAM Toolstore

EDGECAM 2011 R1 provides users with the most powerful EDGECAM Toolstore to date. Enhancements to the toolstore enable users to merge toolstores together retaining tool, material and job information, allowing for transfer of toolstores between departments or even a differnet factory.
 

 

EDGECAM Composite Feature

A new composite feature has been introduced in EDGECAM 2011 R1, enablling users to collect together their roughing cycles on the same plane to improve toolpath efficiency.
 

 

Roughing Cycle for Milling

The roughing cycle for milling has been improved to provide users significant time savings in toolpath calculation with benchmark tests showing that some users will benefit from a five-fold reduction in calculation time.
 

 

EDGECAM 2010 R2

 

Background Processing & Multi Threading

EDGECAM release 2010 R2 delivers significant productivity improvements through the ability to carry out multiple toolpath calculations in background. Internal testing at Planit software Ltd. has shown that up to 4 times faster toolpath creation can be achieved. Furthermore whilst background processing takes place the user can continue building the instruction sequence in the foreground without restriction.
 

 

Angled Head Support

Full support for angled head tools in the Milling environment is now available.

Extending EDGECAM’s already extensive 3, 4 and 5 Axis solutions. This provides additional machining capabilities and combined with enhancements to the EDGECAM Tool Store, using these tools is made easy.
 

 

Feature Finder

The feature finder has been enhanced to complement the angled head support, enabling you to identify and machine hole features within components, providing greater flexibility in the way you manufacture components.

An additional enhancement to the feature finder operation is the ability to choose whether you would like to rough and finish features individually or complete the roughing operation for all features and subsequently finish them. This provides the ability to reduce machining times by completing operations in the most efficient way.
 

 

Multi Tool

Utilisation of multi tools dramatically saves time in the machining process, removing the time consuming need to completely change the tool. The latest release of EDGECAM provides complete support for multiple tools in a single tool position, such as Sandvik Mini Turrets. With full simulation of multi tools you can be sure their manufacturing will be collision free.
 

 

Hole Feature Finder

The hole feature finder has been enhanced, with the ability to define specific hole attributes that can be named and stored for later use.

Combined with EDGECAM’s knowledge based manufacturing solution, Strategy Manager, you can automatically apply specific manufacturing processes where the defined hole feature is present. You can utilise the “feature teacher” to define features that can be machined with special purpose tools or where there is a common hole feature that is typically used across a number of components. Whatever the hole feature, this new enhancement provides significant improvement to hole machining productivity.
 

 

Thread Mill

EDGECAM 2010 R2 develops the extensive Thread Mill capabilities into the Mill Turn environment, delivering a greater number of machining capabilities and functionality. In addition, the Thread Mill operation for milling has been enhanced to provider greater ease of use.
 

 

EDGECAM 2010 R1

 

New Thread Mill Cycle

Utilising EDGECAM’s proven helical technology, 2010 R1 introduces a new and more powerful Thread Milling Cycle. The cycle can be used to machine wireframe and solid (associative) geometry, and offers support for helical arcs, canned cycles and integrated cutter radius compensation, as well as simplified lead moves.
 

 

Open Mill Feature

Automatic Feature Recognition has been extended to offer a new Open Mill Feature. The new Feature extends the capability for Solid Machinist users to effortlessly machine flat, open sided features which may contain both tapered walls and fillets.
Moreover, Open Mill Features strengthens EDGECAMs automation capability by being fully compatible with Strategy Manager.
 

 

Rough Grooving
 

The Rough Grooving cycle has been further enhanced by now offering a new ‘peck across’ option. The new feature is designed to improve material removal rate and prolong tool life, ultimately helping reduce on-going costs of manufacture.
The Castellation option has been enhanced by now offering a variable feedrate option.
The overall cycle time of the Rough Grooving command can now be optimised by using the new ‘Approach’ options.
 

 

Finish Turning

Following developments in Rough Turning in recent releases, the ‘Use Current Stock’ option has been added to the Finish Turn cycle.

The function enables you to automatically restrict the toolpath to only those regions that have stock. This significantly reduces the need for manual intervention and allows a user to develop tool paths more efficiently.
 

 

Machining either side of the Spindle Centreline

2010 R1 has extended support for lathes capable of turning either side of the spindle centreline. As well as automatically creating Turn Features in both the X-ve and X+ve zones, the toolchange command now offers a new ‘Centreline Side’ option.

Having detected spindle direction, EDGECAM will automatically choose the correct side of the spindle centreline.
 

 

Plunge Roughing - Now using current stock

The last release of EDGECAM saw the introduction of 'In Process' stock in the milling environment, in the Roughing cycle. In EDGECAM 2010 R1 this functionality has been extended to the Plunge Roughing cycle.

The remaining stock volume is now automatically detected by the cycle thus promoting a more efficient toolpath and decreasing cycle time.
 

 

Code Wizard

A new template has been added to the code wizard library based on the very popular Siemens 840 Mill. Based on factory proven techniques, the template is supplied complete with configured post processor and allows a user to create a Siemens Control post processor a lot quicker
 

 

Windows 7

EDGECAM 2010 R1 has been thoroughly tested for compatibility with Windows 7, the next generation of the Windows operating system.
 

 

New Turning Operations
 

EDGECAM 2010 R1 introduces four new turning operations: Rough Grooving, Finish Grooving, Straight Turning and Parting Off.
The operations have a graphical user interface, specifically designed to improve usability. On selecting a modifier, an image or video explains the meaning of this parameter. Embedded help provides instant access to further information without the need to open an additional window.

Furthermore, all Milling and Turning Operations have been enhanced with “Use Current Tool’ option.
 

 

Part Modeler Drawing Enhancements

The new Create Fixture Assembly option in Part Modeler allows you to mark a solid as a fixture. Fixtures can be made up of several different solids and the new option allows you to group individual components into a single fixture.
When dealing with Detail Drawings, Part modeler now offers ‘Detail View’ which provides a scaled up balloon view of a model. The new ‘feature annotation’ command enables users to extract design data from the model and apply them automatically to the drawing.
Dimensioning can now be dynamically created and will also support hidden details.
 

 

EDGECAM 2009 R2

Flat Face features

Machine new feature type with Face Milling, Flat Land Finishing and Roughing cycles.

Roughing cycle
fixture avoidance automatically recognises and avoids collision against fixtures.

In Process Stock
extended to Roughing cycle in milling. Open Pocket support in Flat Land Finishing cycle.

5-Axis simultaneous machining enhancements, including new ‘Blend Between’ operation, checking of linear axis limits and new direct approach option.

Feature transfer
between spindles – Copy or move features between main and sub-spindle at will. Tapered Threads supported.

New Rough Grooving Strategy
Sequential Castellation offers best tool life and swarf.

New Rough and Finish Turn operations.

Safe Turret Parking
option to return the turret to a safe co-ordinate position and index station prior to sub-spindle docking.

Solid Machinist enhancements
including automatically deleting duplicate features, feature finding all holes, improved feature finding that ignores stock bodies, and cutting angle properties for turn features.

ToolStore enhancements
including support for angled grooving and parting off tools, new Probe tool type, holder-compatible tool selection and F-Distance for Turn and Bore tools.

Safer indexing
Enhancements to existing modifiers and new options improve the safe approach of the tool after an index move.

New Simulator
options for the treatment of waste stock.

 

EDGECAM 2009 R1

5-Axis nutated head
head/head and head/table configurations supported for multi-plane and 5-axis simultaneous machining.


New Rest Finishing cycle
with support for more tool types, quick selection of previous tool and so on.

New Hole cycle
strategies: Helical and Back Bore.

New Rough Turn cycle
functionality includes enhanced Cut Direction settings, Stock Runout option, Rapids at High Feed Rate and ability to use In Process Stock.
Variable Machining across turn profiles using the Finish Turn cycle

New In Process Stock
(Turning) can be updated to show affects of machining on the stock.

New Groove Features
bring the benefits of feature based turning to grooves.

Enhanced material selection
Option to adjust technology values.

Associative toolchange to ToolStore link.

Spindle speed capping
allows you to set a maximum limit on spindle speeds, imposed within EDGECAM.

Enhanced feedrate checking.

Solid Machinist enhancements
including Recycle Bin for features, ability to selectively hide features, non-machinable feature indication and enhanced machining with strategies.

Machining attributes for turn features
(imported from Part Modeler) are used by the Finish Turning cycle to calculate feedrate and constant offset values.

Part Modeler enhancements
including surface attributes, stock property for component.

 

EDGECAM 12.5 - Marzec 2008

New Rough Turn cycle
offering finish pass cusp removal, variable cut depth to cater for ceramic inserts and/or hard materials and improved reliability for Dynamic Billeting.

5-Axis Machining enhancements
including new Cusp Height and Preferred Rotary Solution options, and support for Granite-based solid models.

New Threading operation
in the turn environment.

New Feature Finder
dialog allows you to find all your required Mill and Turn features more quickly and easily.

Features window
enhanced with List view for quicker and easier working with features.

Enhanced Turn
features (including new Bore type) are easier and more intuitive to machine and offer more automatic machining possibilities, using strategies.

New Group Holes command
collect Hole features into 'identical property' groups.

Automatically Align Solid Body for Turning.

Enhanced sub-spindle transfer
for more control over which features are copied over.

Chuck setup
supported by a new tab in the Machining Sequence dialog.

Strategy Manager enhancements
including Mill/Turn compatibility, new attributes and so on.

ToolStore enhancements
including ability to host SQL ToolStore databases on a server.

Probing cycles introduced
to interface with Renishaw Inspection Plus software on the machine.

Part Modeler enhancements
including custom properties for Hole features and new Face Thread feature.

EDGECAM 12 - Wrzesień 2007

Head-Table machines
supported

Windows Vista
supported

ToolStore switched to SQL.

Prismatic Geometry option added to Roughing cycle.

2D Profiling and Roughing Cycle Times Improved.

Profiling cycle - CRC Possible with Solids.

New Hole Cycle and Feature Type made the Default.

Hole Cycle Hole Pattern Improvements.
Allowance for misalignment of rows and columns possible. Improvements to Start Position selection.

Hole Machining Ordering - Closest Next Enhancement.

Pivot About Tool Tip option introduced for Head indexing.

Always Reset Rotary Datum
option introduced to avoid unwinding between Five Axis cycles.

Strategy Manager Enhancements:

 • Sub-Strategy nodes introduced.
 • Global attributes introduced.
 • Strategy Attributes introduced.
 • Convert Legacy Strategy introduced for updating strategies based on the superseded,  Hole feature attributes and cycle.
 • Password protection of strategy editing introduced.
 • Conditional assignment introduced for expressions.

Solid Works 2008 support

Solid Edge 20 support

Option to change the CNC code editor
(that automatically opens when you have 'Open Editor' checked in the Generate CNC dialog) introduced.

Alternate Solution option
introduced for Lathe Index moves

 

EDGECAM 11.5 - Marzec 2007

Time savings of up to 50%
in the generation of cutter toolpaths.

5-Axis simultaneous machining
expanded to support the programming of machines with standard or complex table/table configurations, for example nutated tables.

New 5-Axis roughing capability
Multiple Pass and Multiple Depth options - applied individually or in conjunction with each other - provide the user with greater flexibility and toolpath control.

New strategy in Rest Finishing cycle
automatically selects the most appropriate toolpath for steep or shallow contours, ensuring optimum surface finish.

Hole machining enhancements
include new Depth type in Hole cycle and new easy-to-use hole operations for milling and turning.

EDGECAM Simulator
offers significant improvements to the speed of simulation that are particularly beneficial in the simulation of 5-Axis, surface and helical toolpaths.

EDGECAM Solid Machinist enhancements
include support for O-ring grooves and new Hole Feature properties for better definition of hole termination.

EDGECAM Part Modeler 
New tabbed interface and customizable menus and toolbars with advanced features such as flyouts and extended tooltips - consistent with EDGECAM - make EDGECAM Part Modeler intuitive and easy to use, providing a smooth and seamless transition from design to manufacture.

EDGECAM 11 - Październik 2006

5-Axis simultaneous machining available in the mill/turn environment. Further 5-Axis enhancements include Round Corners option that enables the user to machine parts containing low curvature regions, and option to check against shank offset.

Hole cycle enhancements include ability to machine radial holes on conical faces, automatic index alignment for hole features and enhanced ordering of rotary holes.

Improved boundary control for milling cycles with ability to offset a boundary by a specified value relative to the tool. Maintains associativity and removes the need to create additional boundaries manually.

Separate boundary option for Rest Roughing allows for the use of different boundaries to contain each rest roughing operation.

EDGECAM Solid Machinist enhancements include ability to transform solid body and align it to the current CPL for milling. New Open Pocket feature type brings all the advantages of feature-based machining to open pocket regions.

EDGECAM Part Modeler support for STEP files.

New Tool Optimisation option ensures that tool ordering is maintained when merging and rationalising machining sequence.

EDGECAM 10.75 - Maj 2006

New Finish Turn cycle
with full support for Wiper inserts. Benefits include variable feeds, speeds and offsets for different elements of the profile; ability to automatically reverse the cut direction to avoid upcut machining; and automatic corner rounding with filleting and chamfering within the cycle.

4-/5-Axis machining enhancements
include option to lock the 5th axis to a specified angle and additional gouge checks (increased from two to four to allow greater control of the toolpath). 4-Axis rotary machining now available in the mill/turn environment.

Milling operations
(Roughing, Face Milling etc) now available in the mill/turn environment, providing fast and easy access to milling functionality.

Clipping toolpaths to depth
removes unwanted toolpath segments to minimize cycle times and increase calculation speed in surface cycles.

EDGECAM machine tool simulation
Enhanced to give even better representation of the machining process by allowing the user to specify whether to use a single or multiple light sources. New function to record Simulator sessions as AVIs.

Enhanced feature finding
Additional features for streamlining solids manufacturing. For example, radial holes, defined around a diameter are now found automatically by the feature finder.

Keyless network licensing
removes the need for hardware keys to be installed on the server and offers increased flexibility for network users.

EDGECAM 10.5 - Marzec 2006

New 4-/5-Axis simultaneous machining capability
includes SWARF cutting for machining variable taper walls, multi-surface finishing with inbuilt collision avoidance, profiling strategies for finishing and de-flashing of plastic moulded components and 4-Axis rotary for the machining of camshafts, blades and rotary dies for example.

New Plunge Roughing cycle
for rapid removal of large amounts of metal.

New Rest Profiling
allows a succession of smaller tools to be applied in profiling cycle for more efficient toolpath generation, avoiding extra work and time caused by leftover material.

EDGECAM machine tool simulation
Enhanced to offer 3D graphical representation of the machine tool and fixtures for mills, lathes and mill/turn centres. Aids visualisation of 5-Axis simultaneous machining, where small changes in angular movement may generate dramatic movement of the machine tool giving potential for collisions.

Enhanced usability
Powerful customisation tools help improve workflow by allowing the user to tailor the EDGECAM interface. With the new Transfer option in EDGECAM 10.5 custom tools, toolbars and menus can be copied and shared between PCs and users for ease-of-use and consistency.

Enhanced feature finding
includes ability to display solid faces according to their degree of slope, automatic selection of multiple faces for Face Feature, new Edge Loop feature and automatic feature recognition of multiple faces.

EDGECAM Part Modeler 10.5 enhancements
Create your own graphics, to any level of detail, by representing your machine tool in EDGECAM Part Modeler and output the model for use in machine simulation with a mouse click.

EDGECAM 10 - Październik 2005

EDGECAM machine tool simulation
Full 3D graphical representation of the machine tool and fixtures for lathes and mill/turn centers. Visualization of interaction between the machine tool elements helps to avoid expensive collisions and optimizes the cutting process.

New Parallel Lace operation
Quickly creates an optimized Parallel Lace cycle, helps speed up programming and increases usability.

Profiling cycle enhancements
New options to approach below clearance to avoid unnecessary retract moves and to profile prismatic geometry with more accuracy and less NC code.

Improved Face Milling cycle
includes option to specify the cutting side (and hence direction) of the first cut.

EDGECAM Part Modeler 10 enhancements
New user interface with dockable browser and customizable menus/toolbars improves workflow and makes EDGECAM Part Modeler more intuitive and easy to use. Improved IGES import with new options to import BREPs and clean and heal surfaces.

Enhanced usability
as file properties are stored with the EDGECAM part file. These properties can be displayed or searched for inside Windows ExplorerT, making it easier to organize, find and recognize valuable EDGECAM data.

Autodesk Vault integration
Designs and EDGECAM part files are stored in a secure centralized location, allowing engineers to easily find and version CAD and CAM data with associativity maintained between the data sets.

EDGECAM 9.75 - Maj 2005

Enhanced 3D curve profiling
When profiling 3D curves, multiple passes are now available and the user can also digitize containment boundaries for machining.

Enable/disable undercutting
Previously, undercutting was effectively enabled whenever an undercutting tool type was specified. To reduce processing time, it is now possible to disable the Undercut option.

Enhanced Autodesk Inventor support 
Hole construction methods introduced in Autodesk Inventor at R9 are now fully supported and thread data is imported. When working with assemblies, information such as thread data and coordinate systems are transferred into EDGECAM.

EDGECAM Part Modeler 9.75 enhancements
New color options to set the color of component features and faces, allowing the user to capture the design intent by allocating different colors.

Code Wizard enhancements
include new adaptive turning template for Index G200 machines, support for multi-level and multi-depth cycle options in Heidenhain Series 200 templates and additional tokens for numeric user variables.

Improved cylindrical stock generation
now produces arc entities that can be used as boundary entities for machining, for example. When generating auto-stock, the fit around the part geometry is more consistent.

Increased usability
through various new options, including ability to disable auto-regeneration for faster processing, more user-friendly specification of part units and output tolerance.

EDGECAM 9.5 - Luty 2005

Support for Sandvik Coromant Wiper inserts for turning tools 
Achieve twice the feedrate or twice as good a surface finish.

Undercutting in Profiling cycle
Quick and easy undercut machining (using lollipop or t-slot cutters); useful in areas such as the aerospace and automotive industry.

3D curve support in Profiling cycle
Ideally suited for trimming, de-burring and de-flashing.

New Facemill operation
Building on new dialog format introduced in version 9, new Facemill operation with unique graphical interface helps speed up programming and increases usability.

Autodesk Inventor assembly support
Loads *.iam files directly into EDGECAM. EDGECAM Solid Machinist respects project paths and sub-assemblies and complies with Autodesk data management rules.

Improved IGES import
New options allow the user to clean and heal surfaces, convert BREP solids into surfaces and load surfaces as Parasolid bodies.

EDGECAM Simulator enhancements
Improved collision detection and enhanced display tolerance for more lifelike rendering. Improved STL export optimised for in-process stock.

EDGECAM Part Modeler 9.5 enhancements
Mouse controls for zooming, panning and window selection have been aligned with those in EDGECAM. User interface changes such as display settings and left-hand browser window provide consistency with EDGECAM. Educational and student edition now available.

Improved lathe setup and editing for advanced turning
allows the part to be transferred easily onto a different machine tool.

Updated tutorials and printed "Getting Started" guide
provide a simple and quick introduction to EDGECAM.

EDGECAM 9 - Październik 2004

New user interface
Up-to-date "XP style" icons and toolbars and new customization features improve workflow and make EDGECAM more intuitive and easy to use.

Browser enhancements
Provide easier navigation and editing (features include Autohide function, flagging instructions for which geometry has been deleted and grouping of instructions. )

EDGECAM Strategy Manager
Easy to use automated method of creating knowledge based programming, now also available for the machining of pockets.

New EDGECAM Solid Machinist for CATIA V5
loads part and assembly files from CATIA V5.

New EDGECAM Solid Machinist for ACIS
loads native .sat and .sab files as solids directly into EDGECAM.

EDGECAM Solid Machinist
Enhanced Feature Finder for 2D, contour and 3D features. Option to specify single, nested or both types of pockets.

Automatic Tool Selector
provides optimum tool selection for feature machining.

Faster Roughing cycle
Adaptive feedrates optimise the toolpath by automatically recalculating feed rates. New Spiral strategy added to Roughing cycle.

Enhanced Profiling cycle
Enhanced cycle offers multi -pass option, additional option of selecting the centre of area for plunge/retract points, lace strategy for shallow areas and flat land detection.

Contact Angles
New option on Constant Cusp and Projection cycles.

Up/Down Milling in Parallel Lace cycle
Controls the cut direction relative to the angle of the surface.

New Operations
New Roughing, Profiling, Flat Land Finishing and Chamfer operations with integrated videos and images provide novice and educational users with simple and quick introduction to EDGECAM and increase usability.

New DWG loader
Loads DWG and DXF files from AutoCAD 2004/2005.

EDGECAM Part Modeler 
Version 9 now uses the EDGECAM security key. Additional threading added to drill hole feature.

EDGECAM 8.75 - Maj 2004

Scheduled security key updates via the Internet
Ensures that customers are using the most up-to-date key files.

Interactive web-based support
Allows the customer to enter a Webex sessions that can be used to demonstrate EDGECAM or allow the customer to show an issue he has in the software.

Helical arc output in Code Wizard templates
Milling and adaptive turning templates now support the output of helical arcs generated in the Roughing cycle.

Enhanced Create Stock/Fixture command 
Automatically places the geometry onto a Stock or Fixture layer and offers options for setting colour and style. In addition, the modifiers are now modal.

Spindle docking status in Time Line
Improved ease of use through additional display options.

File Preview
Thumbnail images of parts can now be viewed when using the Insert Part and Insert Component commands. In addition, the file preview capability in the File Open dialog has been expanded to include SolidWorks, Solid Edge and Autodesk Inventor part files.

EDGECAM 8.5 - Luty 2004

 

New Profiling Cycle 
New cycle for 2D geometry, surfaces and solids, offering integrated cutter compensation, advanced start and end positioning controls, full set of corner rounding strategies, and helical profiling.

Enhanced Roughing Cycle
New option inserts trochoidal moves where required, but only if possible. Adaptive rest roughing allows the user to rest machine any roughing toolpath on the same CPL and pick the toolpath to rest rough directly from the model.

Flat Land Finishing Enhancements
Cycle allows the user to machine open areas from the outer edge inwards and supports rest machining.

Check Surfaces
New option in the Parallel Lace and Profiling cycle identifies surfaces or face features to be excluded from cutting.

Advanced Turning Code Wizard templates
Support for sub-spindle and B axis lathe configurations. New adaptive templates.

EDGECAM ToolStore
Less input required within the cycle dialog as cutting parameters relating to a specific tool can be stored with the tool rather than the cycle.

EDGECAM Simulator 
Automatically apply user defined display settings. All display settings now modal.

EDGECAM Part Modeler 2.5
New version available.

 

EDGECAM 8 - Październik 2003

 

Turning
now supports sub-spindle lathes and B axis milling within the turned environment.

Improved Parallel Lace cycle 
New option prevents the tool from rolling over the edge of a pocket or boss.

New time line
Allows the user to easily evaluate toolpaths.

Instruction browser
Improved layout and technology for easier editing of toolpaths.

EDGECAM Simulator
Improved control of fixture movement allows for more of the machine tool to be visualised during the simulation.

EDGECAM Solid Machinist 
New option to automatically create feature caps.

 

EDGECAM 7.75 - Maj 2003

 

Sandvik CoroGuide
Link now provided within EDGECAM ToolStore to the Sandvik CoroGuide tooling guide

EDGECAM Solid Machinist
Improved feedback of information during model update.

EDGECAM Simulator
has been enhanced to support multiple sequences.

 

EDGECAM 7.5 - Styczeń 2003

Improved Parallel Lace cycle
Exclude Flat Areas and Perpendicular Lace options added. Use in conjunction with Flat Land Finishing, released at version 6.75 to provide improved surface finish and reduced cycle time.

Pencil Milling
now offers multiple pass option and supoort for Granite and STL models

Rest Finishing 
New Pencil Trace option to machine a final pass along the centre line of the machined area.

Interface to 3D Motion controllers
Allows user to use both hands to drive the computer, which speeds up the programming process.

File preview
Thumbnail images of part can be viewed within the File Open dialogue and Explorer window to provide easy identification of part.

Feedback window 
Information can now be displayed within a dockable dialogue window and allows the information to be copied and pasted to other dialogues.

EDGECAM Strategy Manager 
Now includes template file, print option for strategies and ability to add run-time questions to nodes.

EDGECAM Simulator New All metallic display option available.

 

 

 

 

W tym wydaniu dodano opcję Czas (Min) pomiędzy wycofaniami w oknie dialogowym Punkt kontrolny narzędzia na zakładce Kontrola w cyklu Toczenie zgrubne. Ta opcja umożliwia użytkownikowi wycofanie narzędzia po upływie określonego czasu obróbki (w min), jest to alternatywne rozwiązanie dla opcji Liczba ścieżek.

Uwaga: na całkowity czas obróbki wpływają jedynie rzeczywiste elementy ścieżki narzędzia, a nie ruchy Wejścia/Łączenia ścieżek lub dojazd szybki.