Instalacja EDGECAM Student Edition

Włączenie Trybu Domowego

W celu uruchomienia programu w Trybie domowym należy wykonać poniższe kroki:

1. Należy prawym klawiszem myszki kliknąć na kluczyk cls i wybrać pozycję Tryb Domowy (rys.1).

 

EDGECAM Student Edition - instalacja

Rys1.

 

2. Czynność tę należy wykonać również gdy chcemy przełączyć EDGECAMa z licencji komercyjnej w Tryb domowy.

Jeśli używaliśmy licencjonowania przez klucz USB i po wyjęciu klucza z portu USB chcemy użyć Trybu domowego
oraz pomimo zaznaczenia opcji jak na rys. 1 Tryb domowy nie włącza się, musimy kliknąć dwa razy na plik Preferred Student Lic.reg -  pobierz plik *.reg Tryb domowy zostanie właczony.

 

edgecam - profesjonalny cam