Kreator postprocesorów

Kreator postprocesorów - profesjonalne narzędzie do tworzenia oraz edycji postprocesorów

Najważniejszym etapem, po zakupie oprogramowania CAM jest wykonanie i wdrożenie postprocesora na konkretny typ maszyny i sterowania. Dostosowany postprocesor jest gwarancją prawidłowej pracy obrabiarki CNC oraz zapewnia pełne wykorzystanie jej możliwości obróbczych.

Kreator postprocesorów

Funkcjonuje analogicznie do znanych z systemu Windows kreatorów konfiguracji i jest dostępny niezależnie od posiadanej konfiguracji oprogramowania EDGECAM. Interfejs opiera się na przejrzystych, czytelnych oknach dialogowych. Tworzenie i edycja postprocesorów w EDGECAM jest łatwe i przyjemne. Użytkownik ma możliwość wyboru typu obrabiarki (tokarki, frezarki, wycinarki), na którą będzie tworzony postprocesor.

Kreator postprocesorów na maszyny cnc

Kinematyka obrabiarki

W EDGECAM istnieje możliwość tworzenia postprocesorów na obrabiarki wieloosiowe o różnej konfiguracji: frezarki 2.5-, 3-, 4-osiowe (czwarta oś w głowicy lub w stole), frezarki 5-osiowe (konfiguracja głowica/głowica, stół/stół, głowica/stół), tokarki 2-osiowe, 2-osiowe + oś CY oraz wielozadaniowe centra tokarsko-frezarskie (4-osiowe + CYB + Przechwyt). Kreator pozwala na szybki wybór układu kinematycznego właściwego dla obrabiarki CNC.


Szablony sterowań

Zaletą Kreatora postprocesorów jest baza gotowych szablonów sterowań wiodących na świecie producentów sterowań: Heidenhain, Siemens, Fanuc, Haas, Deckel Maho, Cincinnati, Pronum, Mazak, Mori Seiki, Okuma...

kreator postprocesorów - szablony sterowań

Grafika obrabiarki

grafika obrabiarki

Użytkownik może bazować na domyśl-nej grafice obrabiarki dodawanej automatycznie do wybranego szablonu w Kreatorze lub dodać wirtualny model dowolnej maszyny CNC stworzony wcześniej w systemie CAD 3D. W przypadku tokarek możliwe jest definiowanie oprawek narzędziowych, których kształt i rozmieszczenie zależy od rodzaju wywołanego narzędzia.

 

grafika obrabiarki z cad do cam

Ponadto w przypadku tokarek oraz centrów tokarsko-frezarskich kreator postprocesorów daje możliwość definiowania dowolnych oprawek narzędziowych stałych oraz napędzanych osiowo lub promieniowo. Możliwość wykorzysty-wania symulacji obróbki z pełnym uzbrojeniem głowicy narzędziowej obrabiarki to niewątpliwie wielka zaleta systemu EDGECAM. Wdrożony postprocesor daje programiście gwarancję bezpiecznej pracy oraz uniknięcie niebezpiecznych i bardzo kosztownych kolizji.

Symulacja obróbki w edgecam
Najlepszy sposób na bezpieczne uruchomienie produkcji

symulacja obróbki

Każdy moduł EDGECAM wyposażony jest w trzy bezpłatne, niezależne symulatory obróbki. Programista każdorazowo powinien zweryfikować poprawność realizacji zastosowanych cykli obróbczych przed wygenerowaniem programu NC w CAM.

kod NC

Symulator narzędzia po ścieżce

Symulator umożliwia weryfikację pracy narzędzia poruszającego się po wygenerowanych wcześniej ścieżkach. Weryfikacja odbywa się na tle detalu obrabianego. Jest to doskonały sposób do przeanalizowania poprawności pracy wybranego narzędzia pod kątem dostępu do obrabianych obszarów oraz wysięgów narzędzi.

symulator narzędzia po ścieżce

Symulator wyposażony jest w wygodne okno nawigacji, w którym automatycznie lub ręcznie możemy sterować położeniem narzędzia jak i prędkością jego pracy.

Dynamiczna symulacja obróbki

Dynamiczny symulator obróbki jest zaawansowanym narzędziem weryfikującym poprawność pracy narzędzia. Programista ma możliwość obejrzenia sposobu wykonywania poszczególnych operacji obróbczych. Użytkownik na bieżąco widzi sposób oraz wielkość zdejmowanego materiału przez poszczególne ścieżki.

dynamiczna symulacja obróbki

Podczas symulacji wykrywane są kolizje: narzędzie lub jego oprawka z półfabrykatem, z uchwytami materiału obrabianego, z detalem, z wrzecionem tokarskim. Błąd sygnalizowany jest poprzez zaznaczenie miejsca wystąpienia kolizji kolorem czerwonym.

symulacja obróbki w trybie przyspieszonym

EDGECAM oferuje również symulacje obróbki w trybie przyspieszonym. Jest to doskonałe narzędzie do szybkiej weryfikacji wykonywanych cykli obróbczych. W dowolnym etapie symulacji można przeprowadzić porównanie otrzymanej powierzchni detalu z powierzchnią nominalną modelu.

pobierz ulotkę w formacie pdfPobierz ulotkę w formie pdf