Edgecam 2015 R2 – najnowsza wersja

Najnowsza wersja Edgecam przynosi szereg usprawnień. Czynią one obróbkę jeszcze bardziej efektywną.

Nowe i ulepszone funkcje w Edgecam 2015 R2

Ustawienia tokarki

Polecenie ustawienia tokarki pozwala teraz w prosty i przejrzysty sposób definiować sekwencję obróbki na wrzecionie głównym i przeciwwrzecionie. Podczas tworzenia procesu obróbkowego, pozwala również dynamicznie przełączać się pomiędzy aktywnymi kanałami.

Ustawienia tokarkiUstawienia tokarki

Polecenie ustawienia wrzeciona ułatwia oraz wspomaga edycję okna sekwencji. Umożliwia definiowanie obróbki na przeciwwrzecionie, którego bieżąca pozycja jest inna niż pozycja bazowa.

Ustawienia tokarkiUstawienia tokarki

 

Zaawansowany moduł 5-osiowy

Rozbudowany moduł 5-osiowy zawiera teraz dedykowany cykl obróbki powierzchni walcowych wewnętrznych, tzw. Obróbka Port. Cykl ten pozwala stosować zarówno strategie obróbki zgrubnej, jak i wykańczającej. Podczas generowania pojedynczej ścieżki narzędzia można stosować obróbkę z dwóch stron. W rezultacie zwiększa to elastyczność i możliwości zastosowania cyklu.

Zaawansowany moduł 5-osiowyZaawansowany moduł 5-osiowy

Cykle pomiarowe dla otworów

Optymalizacja cykli pomiarowych dla otworów polega na wykrywaniu pozostawionych naddatków i automatycznym dopasowaniu ścieżek sondy pomiarowej. Ich korekcja odbywa się też względem naddatków obróbkowych. Gdy jednak nie wykryto naddatku i sonda wykonuje ruch poza materiałem, wówczas cykl optymalizuje prędkości, np. zwiększając prędkość posuwu na przejazdach ponad materiałem. Wykorzystanie nowych cykli pomiarowych w Edgecam 2015 R2 daje znaczną redukcję czasu pomiaru.

Cykle pomiarowe dla otworów

Cykle pomiarowe dla otworówCykle pomiarowe dla otworów

Symulacja gwintowania

Wprowadzona, w pełni kinematyczna symulacja gwintowania, pozwala analizować proces obróbki gwintu stworzonego w cyklu gwintowania. Teraz kontrola jakości i wykonania gwintu może dotyczyć parametrów takich jak: długość, głębokość, skok, liczba zwojów i kąt początku gwintu. W gwintach wielozwojnych pozwala ponadto określić rozłożenie kolejnych wejść.

Symulacja gwintowania

Konfiguracja obrabiarek

Zoptymalizowana konfiguracja obrabiarek pozwala jeszcze dokładniej chronić elementy obrabiarki, narzędzia i półfabrykat przed potencjalnymi kolizjami na centrach tokarskich z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Przykładowo odpowiednia definicja i symulacja ruchu podwrzeciona i wrzeciona głównego w osi X obrabiarki pozwalają zwiększyć przestrzeń pracy obrabiarki. Taki prosty i intuicyjny zabieg w dużej mierze minimalizuje ryzyko kolizji.

Konfiguracja obrabiarek

Creo - parametryzacja w plikach

W najnowszej wersji użytkownik otrzymuje możliwość integracji oprogramowania Creo z programem Edgecam 2015 R2. Integracja polega na możliwości wczytywania plików z poziomu programu Creo Parametric. Otrzymany w ten sposób plik wynikowy zawiera cenne informacje o modelu, w tym dane gwintu.

Edgecam Workflow Solids (EWS)

Edgecam Workflow Solids zawiera dodatkowe opcje do tworzenia kołnierzy i rowków. Zdefiniowane w EWS narzędzie dłutowanie dopasowuje się do kształtu danego profilu. Aby stworzyć nową geometrię, wystarczy teraz podać szerokość, głębokość i wskazać profil, z którego ma zostać utworzona cecha.

Polecenie Analiza szkicu wprowadza możliwość automatycznego dodawania wiązań i wymiarów w EWS. Tworzenie szkiców z plików DXF / DWG przebiega teraz znacznie szybciej.

Edgecam Workflow Solids (EWS)

Moduł do obróbki wycinania drutowego Wire EDM

W module Wire EDM rozbudowane zostały opcje kontroli dla 2- i 4- osiowego wycinania drutowego. Dodano min. Ścięcie i gratowanie naroży. Wprowadzono 4 różne metody zatępiania ostrych krawędzi.

Moduł do obróbki wycinania drutowego Wire EDM

Rozszerzona została obsługa przerw na ścieżce, które pozwalają przewijać drut oraz wykonywać mostki. Teraz dla dużych, ciężkich lub złożonych elementów system automatycznie generuje wiele mostków.

Wykrywanie kolizji

Wprowadzona kontrola łączeń dla ruchów roboczych i szybkich pomiędzy cyklami frezowania, automatycznie sprawdza położenie narzędzia względem półfabrykatu i uchwytu. W miejscach występowania kolizji narzędzie zostanie automatycznie wycofane na bezpieczną odległość.

Wykrywanie kolizjiWykrywanie kolizji

Wsparcie dla sond M&H

W wersji 2015 R2 wsparciem zostały objęte zarówno nowe jak i istniejące cykle pomiarowe dla sond firmy M&H. Pozwala to dokonywać pomiarów obrabianych przedmiotów i symulować ruchy sondy w sześciu odrębnych cyklach pomiarowych. Każdy cykl wzbogacono ponadto o osiem nowych funkcji.

Zaktualizuj swój Edgecam już dziś

Na skróty

Zapytaj o ofertę
Zapytaj o szkolenie
Bezpłatna wersja testowa
Edgecam Student Edition
Zapytaj o postprocesor
Zgłoś problem techniczny
 

 
 

Warto zobaczyć

Zamów Newsletter
Opieka Techniczna
Postprocesory

 

 

_usuk