Automatyczny półfabrykat z modelu

Edgecam jako zintegrowane narzędzie do komputerowego programowania obróbki, zawiera wiele funkcjonalności wspomagających wykonywanie codziennych inżynierskich zadań. Jedną z takich funkcji jest „Automatyczny półfabrykat z modelu”.

Cykl Obróbka wgłębna

Funkcja ta może być zastosowana w celu szybkiej weryfikacji obróbki w symulatorze bez konieczności tworzenia półfabrykatu.

W ten sposób geometria półfabrykatu do symulatora jest generowana na podstawie modelu, co pozwala nam na przejrzystą symulację takich operacji jak na przykład grawerowanie, bez wcześniejszego stosowania obróbki wstępnej.

Poprzedni  |  Następny

Na skróty

Zapytaj o ofertę
Zapytaj o szkolenie
Bezpłatna wersja testowa
Edgecam Student Edition
Zapytaj o postprocesor
Zgłoś problem techniczny
 

 
 

Warto zobaczyć

Zamów Newsletter
Opieka Techniczna
Postprocesory

 

 

_usuk