Podczas używania frezu palcowego kulistego, najbardziej krytycznym obszarem krawędzi skrawania jest środek narzędzia, gdzie prędkość skrawania jest bliska zeru. Wpływa to niekorzystnie na proces skrawania. Ze względu na wąską przestrzeń przy ścinie ważne jest odprowadzanie wióra w środku narzędzia. Dlatego, zaleca się przechylanie wrzeciona lub przedmiotu obrabianego o 10 do 15 stopni, co powoduje przesunięcie strefy skrawania od środka narzędzia.
 
Zalety:
  • Minimalna prędkość skrawania będzie wyższa.
  • Dłuższa trwałość narzędzia i lepsze formowanie wióra.
  • Lepsze wykończenie powierzchni.
W EDGECAM elementami definiującymi kształt ścieżki mogą być prowadnice lub powierzchnie, które kierunkując drogę narzędzia gwarantują wysoką jakość oraz dokładność obrabianej części.
 
System w module obróbek 5-osiowych symultanicznych posiada precyzyjną kontrolę pochylenia frezu względem przedmiotu obrabianego (wektora normalnego do powierzchni) tj. kątów natarcia i pochylenia. EDGECAM umożliwia podanie wartości dodatniej kątów jak i wartości ujemnej.

Poprzedni | Następny