Operacje Frezowania na Tokarce

W poniższym tutorialu dowiesz się w jaki sposób wyszukiwać cechy dla Zera osiowego oraz jak użyć wyszukane cechy do obróbki przy zastosowaniu operacji frezarskich.

Uruchamiamy oprogramowanie EDGECAM i wczytujemy element.

Cykl Obróbka wgłębna

Z wstążki Cechy wybieramy opcję Znajdź cechy a następnie wybieramy odpowiednie opcje na poszczególnych kartach. Akceptujemy wprowadzone zmiany za pomocą przycisku OK.

Skrawanie

Wszystkie wyszukane cechy znajdują się z lewej strony na zakładce Cechy, dodatkowo można podświetlić sobie cechy za pomocą opcji znajdującej się w lewym górnym rogu w obszarze roboczym EDGECAM’a.

Skrawanie

Aby móc wykonać obróbkę wyszukanych elementów należy mieć odpowiednio przystosowany do tego celu postprocesor, dodatkowo, aby wszystkie operacje frezarskie były dostępne należy wybrać odpowiedni tryb pracy w środowisku tokarskim.

Skrawanie

Przechodzimy do obróbki, z wstążki Obróbka wybieramy operację Wiercenie. W pierwszej kolejności będziemy musieli wskazać punkty. Wskazujemy punkt na jednej z cech, w związku z tym że podczas wyszukiwania cech zaznaczyliśmy opcję pozwalającą na zgrupowanie otworów o takich samych parametrach wystarczy wskazać jeden punkt a reszta sama się podświetli.

Skrawanie

W wyświetlonym oknie dialogowym zaznaczamy parametry tak jak na rysunku poniżej.

Skrawanie

Wybieramy odpowiednie narzędzie na zakładce Zgrubny oraz Wykańczająco.

Skrawanie

Skrawanie

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych parametrów klikamy OK. Ścieżka narzędzia zostanie automatycznie wygenerowana.

Skrawanie

Teraz wykonamy obróbkę kieszeni. Wybieramy operację Zgrubny. Po wyświetleniu komunikatu wskazujemy cztery kieszenie.

Skrawanie

W poszczególnych zakładkach wybieramy odpowiednie parametry.

Skrawanie

Skrawanie

Skrawanie

Akceptujemy zmiany za pomocą przycisku OK.

Na filmiku poniżej można zobaczyć w jaki sposób przebiega obróbka zasymulowana w EDGECAM.

Poprzedni | Następny