Przekształcanie ścieżki narzędzia

EDGECAM zawiera w swojej funkcjonalności kilka opcji pozwalających na powtórzenie identycznych wygenerowanych ścieżek narzędzia. Opcje dostępne są na zakładce Obróbka w sekcji Różne ► Przekształć.

Cykl Obróbka wgłębna

Przesuń

Przesunięcie lub skopiowanie serii operacji. Opcja stosowana w przypadku, gdy model zawiera taką samą cechę więcej niż jeden raz. W tym poleceniu zmianie ulegają ścieżki narzędzia, nie ma natomiast zmiany w pierwotnej geometrii projektu.

Skrawanie

Opcje w oknie dialogowym:

Od: Określa pierwszą przekształcaną instrukcję w sekwencji.

Do: Określa ostatnią instrukcję do przekształcenia w sekwencji.

X/Y/Z Przyrost: Przesunięcie w X/Y/Z.

Powtórz: Ilości powtórzeń wybranych ścieżek w każdej instrukcji.

Podprogramy: Wybranie Nie pozwala na uniknięcie podczas generowania kodu NC użycia podprogramów w przesuniętej ścieżki narzędzia.

Lustro

Odbicie szeregu wybranych operacji. W tym poleceniu tylko ścieżki narzędzia ulegają zmianie, geometria elementu nie ulega zmianie.

Obróbka wgłębna z EDGECAM

Opcje w oknie dialogowym:

Od: Określenie pierwszej instrukcji w odbiciu lustrzanym.

Do: Określenie ostatniej instrukcji.

Odwróć: Odwrócenie kolejności sekwencji i kierunku narzędzia.

Obróć płasko

Obracanie lub kopiowanie serii operacji jeden lub więcej razy. Jest to wykorzystywane, gdy ta sama cecha pojawia się kilka razy wokół środkowego punktu.

Skrawanie

Opcje w oknie dialogowym:

Od: Określa pierwszą instrukcję obracanej sekwencji.

Do: Określa ostatnią instrukcję.

Powtórz: Ilość powtórzeń wybranych elementów sekwencji.

Podprogramy: Wybranie Nie pozwala na uniknięcie podczas generowania kodu NC użycia podprogramów z przesuniętej ścieżki narzędzia.

Poprzedni | Następny