Asystent technologii

Dzięki Asystentowi technologii możemy w prosty sposób edytować podstawowe materiały, a także tworzyć własne, które będą wykorzystywane w późniejszej obróbce. Daje nam również możliwość tworzenia i edycji płytek skrawających oraz wprowadzania parametrów skrawających, które będą wykorzystywane w cyklach.

W celu stworzenia własnej technologii należy przejść do okienka Magazyn a następnie Asystent technologii.

Cykl Obróbka wgłębna

Po uruchomieniu Asystenta technologii wyświetla się następujące okno.

Cykl Obróbka wgłębna

W celu edycji wyświetlanych kolumn, klikamy prawym przyciskiem myszy na okno z materiałami, następnie „ Kolumny…” i mamy możliwość edycji wyświetlanych parametrów materiałów poprzez ich zaznaczanie i odznaczanie. W podobny sposób możemy edytować wyświetlane kolumny w oknie Płytki.

Cykl Obróbka wgłębna

Materiały

Lista materiałów widoczna jest po lewej stronie i są to rzeczywiste materiały które będą obrabiane. Podczas tworzenia materiału możemy wprowadzać właściwości materiału takie jak twardość i normy producentów oraz standardy. Materiały również można przypisać do rodzin w celu ułatwienia filtrowania materiałów. Te rodziny wyświetlane są na głównym panelu nad listą materiałów.

Cykl Obróbka wgłębna

Po prawej stronie nad zakładkami edycji wyświetlone jest wybrane okno, w którym wprowadzamy zmiany, aby wybrać w którym oknie chcemy wprowadzać zmiany należy wybrać Materiały lub Płytki, które są zaznaczone w czerwonej ramce.

Cykl Obróbka wgłębna

Nowe materiały można dodać do bazy tworząc nowy bądź kopiując istniejący materiał o podobnych właściwościach. Sprawdź czy napis „Materiały” wyświetlany jest nad opcjami edycji, a następnie kliknij opcję Dodaj po prawej stronie lub prawym przyciskiem myszy i Dodaj… . Nazwa materiału jak i płytki nie powinna zawierać polskich znaków.

Cykl Obróbka wgłębna

Zakładka Twardości

W tej zakładce mamy możliwość określenia minimalnej i maksymalnej twardości materiału. Po wpisaniu jednej wartości automatycznie zostaną przeliczone pozostałe skale twardości.

Zakładka Standardy

W tej zakładce określamy Standardy branżowe lub grupę materiałów narzędziowych. Dzięki nim będzie można filtrować dane materiały.

Zakładka Notatki

Zakładka służy do zapisywania własnych dodatkowych informacji.

Płytki

Lista z płytkami jest po prawej stronie. Definiuje ona rzeczywisty materiał ostrza narzędzia. Podczas tworzenia płytki mamy możliwość przypisania danej płytki do rodziny, a także wybrania kategorii. Dodawanie, edytowanie płytek przebiega analogicznie co do materiałów.

Cykl Obróbka wgłębna

Spośród kategorii możemy wybrać :

  • • Frez/Wiertło
  • • Narzędzie
  • • Nóż tokarski
  • • Rowki/Przecinak
  • • Gwintownik
  • • Nóż do gwintu

Dla kategorii Narzędzie wyświetla nam się dodatkowa zakładka „Narzędzie” gdzie możemy zdefiniować Liczbę ostrzy oraz wybrać jednostki w jakich będą wprowadzane parametry.

Cykl Obróbka wgłębna

Przy wyborze kategorii Frez/Wiertło szybkość skrawania będzie podawana w [m/min], a posuw w [mm/ostrze]. W celu przeliczenia na [obr/min], i [obr/min] należy skorzystać ze wzorów:

Cykl Obróbka wgłębna

Filtry można wykorzystywać zarówno do sortowania materiałów jak i płytek. Dzięki filtrom możemy wyświetlić materiały lub płytki tylko dla konkretnego producenta, kategorii bądź innej opcji. Dodatkowo możemy wyświetlić materiały lub płytki, które są ukryte poprzez odznaczenie opcji „Widoczne na liście”.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Powiązanie materiału obrabianego z płytką skrawającą.

Materiał obrabiany można przypisać do danej płytki za pomocą podania parametrów skrawających.

Dodanie parametrów skrawania do materiału odbywa się poprzez zaznaczenie materiału, a następnie zaznaczenie płytki. Gdy oba zostaną podświetlone w lewym dolnym rogu naciśnij ikonę Dodaj. Można dodawać wiele materiałów do jednej płytki poprzez ich zaznaczenie przed wyborem płytki.

Cykl Obróbka wgłębna

Po dodaniu wyświetla się następujące okno dialogowe.

Cykl Obróbka wgłębna

Alternatywną opcją dodania materiału do płytki jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na płytkę, wybranie opcji technologia, a następnie dodaj, bądź przeciągnięcie materiału na płytkę.

Cykl Obróbka wgłębna

Za pomocą ikonek „Materiały które mogą być obrobione przez wybraną płytkę(i)” i „Płytki przeznaczone do obróbki wybranego materiału(ów)” można wyświetlić przypisane płytki do materiału i na odwrót.

Cykl Obróbka wgłębna

W celu zastosowania stworzonej płytki i materiału najpierw należy zmienić w Ustawieniach na materiał, który chcemy obrabiać.

Cykl Obróbka wgłębna

Następnie wchodzimy w edycję Narzędzia, i w zakładkę Technologia. Przy nazwie Płytka po kliknięciu „…” wybieramy płytkę podobnie przy materiale.

Cykl Obróbka wgłębna

Za pomocą opcji Szybkość możemy wpływać na Obroty, a co za tym idzie zwiększać bądź zmniejszać trwałość ostrza. Przy podaniu Posuwu w [mm/ostrze] również będą się zmieniały wartości. Zależność w jaki sposób zmieniają się obroty w stosunku do szybkości zostały przedstawione na wykresie poniżej.

Cykl Obróbka wgłębna

We wszystkich cyklach automatycznie zostają wstawione parametry wcześniej przypisane do płytki.

Cykl Obróbka wgłębna

Poniżej znajduje się krótki film ilustrujący tutorial:

Poprzedni | Następny